Ben jij als ondernemer onzeker over de coronapandemie en de impact hiervan op je onderneming? Ondernemen komt met risico’s, maar hoe ga je om met risico’s ver buiten eigen toedoen? We vertellen je hier waar jij als ondernemer gebruik van kunt maken.

De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen hebben een grote impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Het kabinet komt daarom met extra regelingen om de economie en bedrijven te ondersteunen en zo de risico’s en impact te beperken. Je vind hier een overzicht van alle beschikbare maatregelingen met betrekking tot het corona virus.

1. Aanvraag uitstel belasting
2. NOW (voorheen werktijdverkotingsregeling)
3. Tozo-regeling 
4. Verruiming BMKB

1. Aanvraag uitstel belasting

Je kunt als ondernemer, onder bepaalde voorwaarden, vragen om uitstel van betaling bij de Belastingdienst, wat geldt voor zowel het MKB als voor zzp’ers. Het gaat dan over de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw belasting en loonbelasting.

Vrees jij als ondernemer om in betalingsproblemen te komen door de uitbraak van het coronavirus? Kijk dan of je gebruik kunt maken van dit uitstel. Dat kan je met een online formulier doen of schriftelijk. Hoe je dat precies doet vind je op de website van de Belastingdienst.

Met deze regeling worden eveneens de invorderingsmaatregelen gestopt en ontvang je dus geen boetes voor het niet op tijd betalen van de btw of loonbelasting.
.
Ook kun je ervoor zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen wanneer er een lagere winst wordt verwacht en de voorlopige aanslag inkomsten of vennootschapsbelasting al is betaald. Dit kan je per direct wijzigen op de website van de Belastingdienst. Je kunt dit ook laten doen door een boekhouder, accountant of belastingconsulent.

2. NOW (voorheen werktijdverkorting)

Tot voor kort was de werktijdverkortingsregeling van toepassing wanneer er tijdelijk geen werk is voor personeel door omstandigheden buiten het ondernemersrisico. Met deze regeling konden werkgevers personeel minder uren laten werken en het UWV zou het aantal niet-gewerkte uren WW uitkeren aan de werkgever die zo weer zijn personeel zal betalen.

De afgelopen weken hebben echter geleid tot een extreme hoeveelheid aanvragen naar deze werktijdverkortingsregeling. Deze regeling was hier niet op berekend en daarom heeft het kabinet besloten deze regeling in te trekken.

Vanaf 6 april kan de 'Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW) worden aangevraagd. Deze regeling zal ondernemers ondersteunen in de loonkosten van zowel vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract. Ook geldt deze regeling voor uitzendkrachten en kan door uitzendbureaus worden aangevraagd.

Werkgevers die minimal 20% omzetverlies verwachten kunnen bij UWV deze tegemoetkoming in loonkosten aanvragen die hiervoor een voorschot zal uitbetalen aan de onderneming. Voor deze tegemoetkoming geldt: hoe hoger het omzet verlies, hoe hoger de tegemoetkoming.

Deze regeling maakt het mogelijk om in korte tijd meer werkgevers financieel tegemoet te komen. Deze snelheid is noodzakelijk aangezien veel ondernemingen in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden zoals een verwachtte omzetverlies van 20% en geen ontslagen om economische redenen.

3. Tozo-regeling

Als zzp’er kom je niet in aanmerking voor de werktijdsverkortingsregeling omdat je als zzp'er niet in loondienstverband bent bij een bedrijf. Wél kun je beroep doen op de Tozo-regeling, Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers.  Deze regeling is gebaseerd op de Bbz-regeling.

Met de Tozo-regeling kunnen ondernemers tot 1.500 netto per maand ontvangen en is bedoeld voor levensonderhoud en inkomensondersteuning te bieden.

4.Verruiming BMKB-kredieten

Met deze maatregel kunnen kleine tot middelgrote ondernemingen onder versoepelde voorwaarden een overbruggingskrediet aanvragen waarbij zij geld lenen bij de bank waarmee openstaande rekeningen en achterstanden kunnen worden betaald. De overheid staat voor een deel garant voor deze leningen waardoor de kans groter wordt dat de bank een lening zal verstrekken.

Met deze verruimingsmaatregel staat de overheid nu garant voor 75% van de lening waar dat eerst 50% was. Hiermee wil de overheid voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. De regeling is voor ondernemingen met een jaaromzet tot 50 miljoen euro, maximaal 250 fte werknemers en een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Deze regeling kan echter niet zelf als ondernemer aangevraagd worden maar moet via een geaccrediteerde financier. Vaak is dit je bank en deze zullen dan de aanmelding doen bij de RVO.

Hoe nu verder met het coronavirus?

De overheid geeft aan dat de Nederlandse economie er goed voor staat om de gevolgen van deze coronapandemie op te vangen. Daarnaast wordt er een investeringsfonds opgezet vanuit de EU waarbij 25 miljard euro beschikbaar komt dat kan worden ingezet voor mkb-bedrijven.

Hoe langer deze beperkingen duren des te groter de impact op onze economie. Naast Nederland is ook de mondiale wereldhandel aangetast waarbij wordt voorspeld, dat de economische groei dit jaar terug loopt tot 0,7 procent en het bbp zal dalen met 0,2 procent (Rabobank).

Als deze pandemie leidt tot een economische crisis zou dit wereldwijd kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen voor ondernemingen. Het is daarom van groot belang dit te voorkomen en financïele stabiliteit te creëren waarbij centrale banken en regeringen een belangrijke rol zullen spelen de komende periode.

Op de hoogte blijven van de meest actuele informatie? Houd dan de RIVM-site in de gaten.

Inhoud