Vind uw auditor online

Dankzij ons landelijke netwerk van auditors vinden wij de expert die bij u past - gratis en vrijblijvend.

Auditors zijn gespecialiseerde controleurs, die - afhankelijk van hun expertise - een bedrijf controleren met betrekking tot hun interne processen, financiële verslagen, IT-omgeving,... en de bijbehorende risico’s. Hij of zij brengt het focusgebied in kaart, stelt verbeteringen voor en belicht mogelijke bedreigingen in een rapport.

Op die manier kan een onderneming de kwaliteit van haar organisatie beoordelen en bepaalde procedures aanpassen. Zo kan de raad van bestuur zeker zijn dat de geïmplementeerde systemen geschikt zijn voor de bedrijfsvoering, en dat het risicomanagement doordacht en onderbouwd is.

De precieze rol van de auditor is sterk afhankelijk van zijn of haar specialisatie. De auditor kan focussen op operationele zaken (process audit), de IT-omgeving van een bedrijf (Electronic Data Processing audit of EDP audit), de financiële verslagen (accountantscontrole), etc.

Heeft u een auditor nodig om uw jaarrekening na te kijken en een controleverklaring uit te reiken? Dankzij Ageras hoeft u geen tijd meer te besteden aan de lange en moeizame zoektocht naar een bekwame specialist. Wij kunnen u snel en eenvoudig in contact brengen met drie auditors - gratis en vrijblijvend! Ons uitgebreide netwerk bevat gegarandeerd een auditor die past bij uw budget.

Zo vinden wij de geschikte auditor:

Beschrijf kort uw opdracht in ons eenvoudige online formulier - het duurt slechts twee minuten!

Ons gespecialiseerde team neemt contact met u op om de laatste details van uw aanvraag te bespreken.

Wij sturen u binnen 48 uur tot 3 offertes van auditors die passen bij uw opdracht - helemaal gratis en vrijblijvend!

Dien nu uw aanvraag in
Wij brengen u in contact met auditors in uw regio
Ageras mag mij contacteren via e-mail

Nauwkeurig en oog voor detail

Een auditor gaat uiterst precies te werk, stelt effectieve vragen, en blijft onduidelijke zaken uitspitten tot hij of zij een volledig antwoord gevonden heeft - zonder daarbij efficiëntie uit het oog te verliezen. Ook zal de auditor nooit oordelen vellen zonder dat hij of zij daar eerst sluitende bewijzen voor heeft gevonden.

Neutraal en objectief

Zodra de audit aan de gang is, kunnen bedrijfsleiders behoorlijk zenuwachtig zijn - ook al is daar geen enkele reden voor! Een professionele auditor zal eventuele pijnpunten steeds rustig en duidelijk bespreken, zodat men conflicten en sterke emoties vermijdt. De klant mag zich niet persoonlijk aangevallen voelen.

Openheid en discretie

Een professionele auditor zal steeds op een eerlijke en open manier de bevindingen van de audit communiceren, inclusief delicate kwesties die de ondernemer misschien niet graag hoort. Auditors willen namelijk geen schuldige aanwijzen, maar oprecht een organisatie helpen te verbeteren. Bovendien zullen ze steeds correct met alle vertrouwelijke informatie omgaan.

Laat ons weten wat u zoekt, en wij vinden de best mogelijke auditor voor uw opdracht.

Wat doet een auditor?

Een auditor die zich toelegt op accountantscontroles, ook wel de wettelijke controle genoemd, controleert of de jaarrekening van een bedrijf overeenkomt met de werkelijke financiële situatie. Dit proces omvat onder meer cijfer- en risicoanalyses, bevestigingen van rekeningsaldo's, en de controle van inkoop- en verkooptransacties.

Na afloop reikt de auditor een controleverklaring uit. Een controleverklaring is uitgebreider en diepgaander dan een beoordelingsverklaring, en kan vier verschillende vormen aannemen: een goedkeurende verklaring, een verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding en een afkeurende verklaring. Als de verklaring niet goedkeurend is, dan moet de auditor een paragraaf opnemen in het document waarin hij of zij het finale oordeel staaft. Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan hij of zij ook al gedurende de audit eventuele fouten corrigeren.

Overigens is er een verschil tussen interne en externe auditors. Interne auditors zijn in dienst van de onderneming waarvoor ze audits uitvoeren. Interne auditors controleren niet alleen bedrijfsinterne processen, maar ook de werkomstandigheden, de algemene veiligheid en of het bedrijf in kwestie de milieuvoorschriften naleeft. Voor overheidsinstellingen en andere grote bedrijven is het vaak wettelijk verplicht om een interne auditor aan boord te hebben. Een onderneming kan er soms echter ook voor kiezen om een onafhankelijke externe auditor in te huren.

Auditors zijn meestal registeraccountants (RA). Vanaf het moment van afstuderen bezitten zij een vergunning waarmee ze wettelijke controles mogen uitvoeren. Een accountant-administratieconsulent (AA) moet een speciale vergunning verkrijgen om datzelfde werk te mogen doen.

Hoeveel kost een auditor?

De precieze kosten van een audit en de bijbehorende controleverklaring zijn sterk afhankelijk van diverse factoren, zoals de complexiteit van uw jaarrekening. Wie ervoor kiest om een wettelijke controle te laten uitvoeren - of dat nu verplicht is of niet - moet de audit als een investering zien en die uitgave optimaal laten renderen.

Het is bijgevolg niet voldoende om de controleverklaring te lezen. Vraag daarom de auditor specifiek naar zijn of haar concrete bevindingen met betrekking tot de financiële gezondheid van uw bedrijf. Bespreek vervolgens samen waar de auditor potentiële pistes voor groei en succes ontwaart. Als u die conclusies daarna met uw interne boekhouder of accountant doorneemt, kunt u doelgericht naar resultaten toewerken.

Maar hoe ziet het prijskaartje er dan uit? Stel dat u een stichting heeft met 5 werknemers (omzet: €260.000; ongeveer 320 bonnetjes en facturen per jaar), en u wilt een auditor inschakelen om een audit of accountantscontrole uit te voeren, waarbij hij of zij de jaarrekening zal controleren en een controleverklaring zal afgeven. Dat kan uw budget zo'n €3.150 lichter maken - inclusief btw.

Een ander voorbeeld: u heeft een stichting met 5 werknemers (omzet: €500.000; ongeveer 270 bonnetjes en facturen per jaar), en zou graag een accountant inhuren om uw jaarrekening na te kijken en een controleverklaring uit te reiken. Aangezien de omzet en het aantal bonnetjes en facturen in dit geval hoger liggen, is ook het prijskaartje duurder: dit kan u zo'n €5.800 kosten, inclusief btw.

Houd er ook rekening mee dat dit slechts voorbeeldoffertes zijn, en dat Ageras deze prijzen niet kan garanderen voor uw persoonlijke offertes.

De controle van de jaarrekening door een auditor is wettelijk verplicht als een rechtspersoon, gedurende minimum 2 opeenvolgende jaren, voldoet aan 2 van 3 specifieke criteria. Ten eerste moet de omzet hoger liggen dan €12 miljoen; ten tweede moet het balanstotaal minstens €6 miljoen bedragen; en ten derde moeten er meer dan 50 werknemers voltijds in dienst zijn.

Diverse overheidsinstellingen zoals decentrale overheden (o.a. gemeenten, provincies en waterschappen) beantwoorden aan deze richtlijnen en dienen dus een controleverklaring te regelen. Voor deze organisaties moet de auditor ook een verklaring uitschrijven in verband met de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties die het betreffende bedrijf in de jaarrekening vermeldt.

Niet alle ondernemingen zijn dus vereist om hun jaarrekening te laten controleren, maar toch kan een audit u allerlei interessante en waardevolle inzichten opleveren. Om optimaal voorbereid te zijn op de controle, moet u namelijk al uw bedrijfsprocessen en -systemen intensief bestuderen en kritisch evalueren. Waar kunt u kosten besparen en meer winst behalen? Op welke gebieden kunt en moet u nog beter en efficiënter te werk gaan? Hoe ziet uw risicomanagement eruit?

Door middel van regelmatige rapportages, analyses en prognoses bent u niet alleen uitstekend voorbereid op een accountantscontrole, maar verkrijgt u ook meer controle over de financiële gezondheid en mogelijkheden van uw bedrijf. Wanneer een auditor vervolgens een goedkeurende controleverklaring uitschrijft voor uw jaarrekening, kan dit een algemeen gevoel van vertrouwen en optimisme scheppen bij het bestuur en het management.

Een auditor voor het MKB

Kleinere bedrijven moeten geen controleverklaring toevoegen aan hun jaarrekening, maar toch kunnen bedrijfsleiders erg veel voordelen behalen bij een audit. De voorbereiding vergt namelijk enkele verhelderende analyses, zodat u meteen al meer inzicht verwerft in uw financiële situatie. Zorg er ook voor dat u niet alleen de controleverklaring leest, maar bespreek samen met de auditor waar er nog groeimogelijkheden liggen voor uw onderneming.

Een auditor voor grotere bedrijven

Zodra uw omzet en balanstotaal stijgen, en uw fulltime personeelsbestand de kaap van 50 werknemers rondt, vergroot de kans dat u een controleverklaring moet indienen. Toch moet u dit niet zien als een verplichting, maar eerder als een verrijking. Tijdens de controle kan een auditor namelijk als sparring partner met u meedenken - waar kunt u nog meer kosten besparen en uw winstmarge laten groeien?

Een auditor voor overheidsinstellingen

Decentrale overheden zijn wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren door een auditor. Daarbij moet de accountant een oordeel vellen over zowel de getrouwheid van de jaarrekening als de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties. Deze ingrepen bevorderen transparantie en kunnen een betrouwbare uitstraling inspireren.

Welke speciale services bieden auditors aan?

Auditors controleren of de jaarrekening van een bedrijf een waarheidsgetrouwe weergave biedt van de werkelijke financiële situatie. Na de audit kan de accountant vier verschillende controleverklaringen uitreiken. Het meest voorkomende oordeel is de goedkeurende verklaring, maar er bestaan ook drie andere opties, waarbij de auditor meer voorzichtigheid inbouwt.

De auditor schrijft een verklaring met beperking uit wanneer hij of zij de jaarrekening als geheel wel goedkeurt, maar met uitzondering van een specifiek onderdeel. Die sectie bevat bijv. balansposten, resultaatposten of toelichtingen.

Bij een verklaring van oordeelonthouding kan de auditor daarentegen de jaarrekening noch goedkeuren noch afkeuren. In dat geval heerst er bij de accountant te veel onzekerheid om een sluitend oordeel te kunnen vellen.

Het laatste mogelijke scenario is de afkeurende verklaring. Daarbij keurt de accountant de jaarrekening integraal af, omdat de afwijkingen te ernstig zijn en het rapport niet aan de eisen beantwoordt.

De Provinciewet, Gemeentewet en Waterschapswet schrijven voor dat de controleverklaringen van decentrale overheden twee oordelen moeten bevatten: een besluit rond de getrouwheid van de jaarrekening, en een conclusie betreffende de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties. Het Bado (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden) verduidelijkt deze eisen.

Accountantscontrole of audit
Een financiële auditor voert accountantscontroles of audits uit voor (middel)grote bedrijven. De auditor, vaak een RA-accountant, kijkt na of de jaarrekening waarheidsgetrouw is. Daarna levert de accountant een controleverklaring af.
Wettelijke controle en controleverklaring
Na een wettelijke controle kan een auditor vier verschillende controleverklaringen uitreiken: de goedkeurende verklaring, de verklaring met beperking, de verklaring van oordeelonthouding of (in het ergste geval) de afkeurende verklaring.

Wij kennen de juiste specialist voor uw opdracht!

Ieder jaar helpt Ageras meer dan 24.000 particulieren en ondernemers om de juiste financiële specialist te vinden. Heeft u hulp nodig bij uw aangifte inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting? Wilt u graag uw jaarrekening laten opstellen en controleren, zodat die zeker alle juiste gegevens bevat en u boetes vermijdt? Droomt u ervan om een eigen bedrijf te starten, maar weet u niet zo goed hoe u dat moet aanpakken? Ons netwerk bevat gegarandeerd specialisten met de juiste competenties!

Ageras is niet alleen actief in Nederland, maar ook in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Niet gevonden wat u zocht?
Laat ons weten wat u nodig heeft