De Belastingdienst handhaaft een vaste volgorde bij het opstellen van aanslagnummers. Zo begint het aanslagnummer altijd met het fiscaal nummer of burgerservicenummer (BSN) (bijv. 1234.12.123), gevolgd door een letter en een cijfercombinatie. Hieronder vind je een overzicht van de betekenissen achter de verschillende letters en cijfers.

Let op: het aanslagnummer is niet hetzelfde als het betalingskenmerk.

Vergelijk kosteloos 3 boekhouders

Letters

A Loonbelasting (naheffing)
B Omzetbelasting
D Dividendbelasting
F Omzetbelasting (naheffing)
H Inkomstenbelasting
J Teruggave loonheffingen / bijdrage zorgverzekeringswet
L Loonbelasting
N Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)
M Motorrijtuigenbelasting
O Omzetbelasting (teruggaaf)
TBU Tegemoetkoming buitengewone lasten
T Toeslagen
  Eindigend op 1 = Kinderopvangtoeslag
  Eindigend op 2 = Huurtoeslag
  Eindigend op 3 = Zorgtoeslag
V Vennootschapsbelasting
W Zorgverzekeringswet (ZVW)
Y Motorrijtuigenbelasting (naheffing)
Z Overige

Cijfers

Na de letter volgen enkele cijfers, ofwel de tijdvakcodering en de statuscodering. Bij de aanslagen omzetbelasting en loonbelasting staat hier nog een andere code tussen: het heffingsnummer.

Tijdvakcodes

Jaren

Het jaartal wordt aangegeven door het laatste cijfer van het jaar in kwestie.

7 2017
8 2018
9 2019
etc.  

Maanden

010 januari
020 februari
030 maart
040 april
050 mei
060 juni
070 juli
080 augustus
090 september
100 oktober
110 november
120 december

Kwartalen

210 eerste kwartaal
240 tweede kwartaal
270 derde kwartaal
300 vierde kwartaal
500 het volledige jaar

Statuscodes

000 aangifte
001 t.e.m. 005 eerste t.e.m. vijfde voorlopige aanslag
006 definitieve aanslag
007 t.e.m. 009 eerste t.e.m. derde navorderingsaanslag

Vind hier je boekhouder

Voorbeelden

- 1234.12.1234.L.01.7020 = Aanslag loonbelasting (L) voor belastingplichtige 1234.12.1234 met het eerste heffingsnummer (01), februari 2017 (7020).

- 4567.45.456.H.46 = Definitieve aanslag (6) inkomstenbelasting (H) voor belastingplichtige 4567.45.456, 2014 (4).

- 9876.98.987.F.01.5110 = Naheffingsaanslag omzetbelasting (F) voor belastingplichtige 9876.98.987 met het eerste heffingsnummer (01), november 2015 (5110).

 

Een boekhouder nodig?

Het vinden van de juiste boekhouder is nog nooit zo eenvoudig geweest. In slechts 5 minuten maken we kennis met jou, jouw bedrijf en het soort hulp dat je zoekt.

Inhoud