Vind hier hulp bij uw jaarrekening

Dankzij ons landelijke netwerk vinden wij gegarandeerd de specialist die bij u past - gratis en vrijblijvend.

Verschillende ondernemingen zijn verplicht om na het einde van een boekjaar een jaarrekening in te dienen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat document biedt een overzicht van hun financiële situatie gedurende één boekjaar.

Meestal bevat een jaarrekening een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, maar dit hangt af van de grootte van uw bedrijf. Twijfelt u over wat u moet opnemen in uw jaarrekening? Ageras kan u helpen: wij kunnen u in contact brengen met 3 boekhouders of accountants die uw jaarrekening correct en op tijd kunnen indienen. Onze dienstverlening is gratis en vrijblijvend.

Als uw boekjaar het kalenderjaar volgt, dan is de laatste deponeerdatum 31 juli, of 31 december bij maximaal uitstel. Zorg ervoor dat u niet te laat bent, want de boetes kunnen oplopen tot maar liefst €20.000. Met een expert van Ageras in de arm kunt u gerust zijn, want u mist nooit meer een deadline!

Zo vinden wij de geschikte boekhouder of accountant:

Beschrijf kort uw opdracht in ons eenvoudige online formulier - het duurt slechts twee minuten!

Ons gespecialiseerde team zal u contacteren om de laatste details van uw opdracht te bespreken.

Binnen 48 uur sturen wij u tot 3 offertes van boekhouders of accountants die passen bij uw opdracht - gratis en vrijblijvend.

Dien nu uw aanvraag in
Wij brengen u in contact met boekhouders of accountants in uw regio
Ageras mag mij contacteren via e-mail

Deponeer uw jaarrekening op tijd

Uw jaarrekening te laat inleveren is een economisch misdrijf en dus strafbaar. De Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken, met een geldboete of rechtszaak als gevolg. Bent u te laat en gaat uw onderneming failliet? Dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

De grootte van uw bedrijf

De KvK onderscheidt de volgende bedrijfscategorieën: micro, klein, middelgroot en groot. Die benaming oefent een invloed uit op de inhoud van uw jaarrekening. Zorg er dus voor dat u weet in welke groep uw onderneming thuishoort, zodat u een correcte jaarrekening afgeeft.

Wel of geen controleverklaring?

Bent u verplicht om een controleverklaring af te geven met uw jaarrekening? Dat bepaalt namelijk of u een boekhouder dan wel een accountant nodig heeft. Beiden mogen immers een jaarrekening opstellen, maar alleen een accountant mag jaarrekeningen controleren en een controleverklaring uitschrijven.

Wij vinden de best mogelijke boekhouder of accountant voor uw jaarrekening.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft een overzicht van de financiële status van een bedrijf gedurende één boekjaar. Het document levert veel inzicht in onder meer de kredietwaardigheid en financiële gezondheid van een onderneming.

De grootte van een bedrijf bepaalt welke informatie de jaarrekening moet bevatten. Hierbij onderscheidt de Kamer van Koophandel vier verschillende categorieën: micro, klein, middelgroot en groot. De eerste twee groepen moeten ervoor zorgen dat hun jaarrekening een balans en een beperkte toelichting bevat. Middelgrote en grote ondernemingen moeten niet alleen een balans en een toelichting opnemen, maar ook een winst- en verliesrekening, een controleverklaring en een bestuursverslag (het vroegere jaarverslag).

De balans beschrijft de evolutie van de bezittingen en schulden (activa en passiva). In de winst- en verliesrekening vindt u dan weer een overzicht van de omzet en kosten tijdens één jaar, ofwel alle inkomsten en uitgaven. Zo kunt u eenvoudig zien of een onderneming winstgevend of verlieslatend is.

De inhoud van de toelichting hangt ook weer af van de grootte van de rechtspersoon in kwestie. Voor kleinere bedrijven is het voldoende als zij het aantal werkzame personen vermelden, net als de werkwijze waarmee men de balans opstelde. Bij grotere firma's is dit onderdeel uitgebreider.

Het bestuursverslag bevat onder meer algemene informatie over het bedrijf, de missie en het risicomanagement.

Hoeveel kost hulp bij uw jaarrekening?

De prijs van een jaarrekening hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en jaarlijkse omzet van uw bedrijf, en/of de complexiteit van uw administratie.

Stel dat u een webshop heeft (omzet: €15.000; ongeveer 300 bonnetjes en facturen per jaar), en u zou graag een boekhouder of accountant inschakelen om uw jaarrekening te verzorgen. Dat zal u ongeveer €250 per jaar kosten, exclusief btw. Een ander voorbeeld: u staat aan het hoofd van een kapperszaak (omzet: €50.000; ongeveer 120 bonnetjes en facturen per jaar; 5 werknemers) en wilt eveneens een financiële specialist inhuren om uw jaarrekening op te stellen. In dit voorbeeld hebben we te maken met een grotere omzet en omvang van het bedrijf, en dat weerspiegelt zich in het prijskaartje, dat naar schatting zo'n €350 zal bedragen (exclusief btw).

De verschillende accountantsverklaringen voor jaarrekeningen zijn een stuk duurder, maar in vele situaties noodzakelijk of zelfs wettelijk verplicht (bijv. controleverklaring). Er zijn drie soorten: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring.

Heeft u bijv. een samenstellingsverklaring nodig voor uw stichting (omzet: €150.000; ongeveer 360 bonnetjes en facturen per jaar; 1 werknemer)? Dan kan u dat zo'n €750 kosten per jaar (exclusief btw), al kan de prijs nog hoger oplopen.

Wat als u een beoordelingsverklaring moet kunnen tonen voor uw vereniging (omzet: €450.000; ongeveer 200 bonnetjes en facturen per jaar; 6 werknemers)? In dat geval kunt u tot €4.500 betalen - exclusief btw.

Controleverklaringen bieden de grondigste vorm van controle en zijn bijgevolg het duurst. Als u er een wilt aanvragen voor bijv. uw stichting (omzet: €500.000; ongeveer 270 bonnetjes en facturen per jaar; 5 werknemers), dan is het mogelijk dat het kostenplaatje zo'n €4.800 bedraagt (exclusief btw).

Houd er rekening mee dat dit slechts voorbeeldoffertes zijn, en dat Ageras deze prijzen niet kan garanderen voor uw persoonlijke offertes. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u mogelijk meer, maar soms ook veel minder.

Niet alle bedrijven zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Zo hoeven eenmanszaken geen jaarrekening af te geven. De verplichting geldt - onder voorwaarden - ook niet voor dochterbedrijven, pensioen-bv's en stamrecht-bv's.

Bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten wél een jaarrekening uitreiken, net als vof's en cv's waarvan de beherende vennoten allemaal buitenlandse kapitaalvennoten zijn. De verplichting is eveneens geldig voor verenigingen en stichtingen met een onderneming die minstens €6 miljoen per jaar omzet - en dat gedurende twee opeenvolgende boekjaren.

Indien buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in Nederland een jaarrekening moeten afleveren in hun land van herkomst, dan moeten zij dit ook doen in Nederland - volgens dezelfde vorm. Valt uw bedrijf onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap? Dan legt de wet u op om twee jaarrekeningen te publiceren: een volgens de Nederlandse regels en een volgens de regels uit het land van herkomst. Ieder jaar moet u hieraan een uittreksel toevoegen uit het buitenlandse register.

Enkele specifieke branches ontsnappen ook niet aan de jaarrekeningverplichting, zoals bijv. pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.

Een jaarrekening voor ZZP'ers

ZZP'ers zijn niet verplicht om een jaarrekening op te stellen en te deponeren, maar ze moeten op het einde van het boekjaar wél een balans en een winst- en verliesrekening in orde brengen voor hun administratie. Bovendien kan een jaarrekening handig zijn als u een lening wilt afsluiten. Een boekhouder of accountant kan u helpen bepalen hoe uitgebreid deze jaarrekening moet zijn.

Een jaarrekening voor het MKB

Als u samenwerkt met een accountant of boekhouder, dan verzorgt hij of zij vaak ook uw jaarrekening. Dankzij die samenwerking kunt u er zeker van zijn dat uw jaarrekening alle nodige gegevens bevat, en dat de Kamer van Koophandel het document tijdig ontvangt. Zo vermijdt u boetes, en bespaart u kostbare tijd.

Een jaarrekening voor grote bedrijven

Voor grotere ondernemingen is het verplicht om een jaarrekening te deponeren. Bepaalde bedrijven moeten de jaarrekening ook laten controleren door een accountant; dit heet een accountantscontrole, wettelijke controle of audit. Een interne accountant kan u helpen om een correcte jaarrekening op te stellen, terwijl een externe accountant de wettelijke controle kan uitvoeren en de (soms verplichte) controleverklaring kan uitschrijven.

Hoe kan Ageras u helpen met uw jaarrekening?

Ageras brengt u graag - gratis en vrijblijvend - in contact met 3 accountants of boekhouders die u kunnen helpen om uw jaarrekening op te stellen. Verschillende ondernemingen zijn immers verplicht om na het einde van elk boekjaar hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De voorbereidingen en deadline kunnen heel wat stress met zich meebrengen: welke data moet ik opnemen? Hoe uitgebreid moet dit onderdeel zijn? Ben ik niets vergeten?

Dankzij de hulp van een accountant of boekhouder kunt u op uw beide oren slapen: uw jaarrekening zal alle nodige gegevens bevatten en op tijd aankomen bij de KvK. Vergeet ook niet om de jaarrekening samen met de specialist te bespreken, zodat u meer inzicht verkrijgt in de financiële gezondheid van uw bedrijf en uw strategie kunt bijsturen om zo meer winst te boeken. Door de jaarrekening uit te besteden bespaart u bovendien waardevolle tijd, die u opnieuw kunt investeren in uw onderneming.

Samenstellingsverklaring
Als een accountant u helpt bij het opstellen van de jaarrekening, dan schrijft hij of zij een samenstellingsverklaring als bewijs. Dit document beschrijft de precieze opdracht en verantwoordelijkheden van accountant en klant.
Controleverklaring
Na een wettelijke controle van de jaarrekening reikt de accountant een controleverklaring uit. Er zijn vier soorten: de goedkeurende verklaring, de verklaring met beperking, de verklaring van oordeelonthouding en de afkeurende verklaring.
Beoordelingsverklaring
Een accountant kan uw jaarrekening beoordelen op juistheid en een beoordelingsverklaring afleveren. Die controle zal minder uitvoerig zijn dan voor een controleverklaring, maar voor sommige bedrijven is een beoordelingsverklaring voldoende.
Accountantscontrole
Het uitgebreide netwerk van Ageras omvat niet alleen specialisten die uw jaarrekening kunnen opstellen, maar ook auditors (vaak registeraccountants) die uw jaarrekening wettelijk kunnen controleren.

Wij kennen de juiste specialist voor uw opdracht!

Ieder jaar helpt Ageras meer dan 24.000 particulieren en ondernemers om de juiste financiële specialist te vinden. Heeft u hulp nodig bij uw aangifte inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting? Wilt u graag uw jaarrekening laten opstellen en controleren, zodat die zeker alle juiste gegevens bevat en u boetes vermijdt? Droomt u ervan om een eigen bedrijf te starten, maar weet u niet zo goed hoe u dat moet aanpakken? Ons netwerk bevat gegarandeerd specialisten met de juiste competenties!

Niet gevonden wat u zocht?
Vertel ons hoe wij u kunnen helpen