Ontvang offertes van 3 specialisten

Gratis, vrijblijvend en binnen 48 uur

Ageras mag mij contacteren via e-mail
De klantenservice is te bereiken op
020 808 0743

Er zijn veel getalenteerde financieel specialisten in Nederland

Wij bieden een uitgebreid overzicht
Er zit zeker een specialist voor u bij

Ontvang een scherpe prijs
Ageras creëert transparantie

Grijp uw kans
Het is gratis en u zit nergens aan vast

Zo werkt het

Stap 1
Opdrachtomschrijving
Beschrijf uw opdracht en uw wensen wat betreft de samenwerking. Zo kunnen wij zien welke specialisten voor u geschikt zijn.
Stap 2
Vergelijk offertes
Binnen 48 uur zult u aan 3 specialisten gekoppeld zijn en kunnen kiezen op basis van uw voorkeuren wat betreft bijvoorbeeld locatie en kwalificaties.
Stap 3
Kies een offerte
U kiest de offerte die het beste bij u past en staat op het punt een uitstekende werkrelatie aan te gaan met één van de specialisten.

Ontvang hulp met uw jaarrekening

Geheel gratis en vrijblijvend

Inhoud van een jaarrekening

De jaarrekening is een financieel rapport. Doorgaans wordt de financiële administratie van bedrijven de samengevat in een jaarrekening. Er bestaan twee soorten jaarrekeningen, een fiscale en een bedrijfseconomische jaarrekening. De fiscale jaarrekening beschrijft de fiscale winst en maakt deel uit van de aangifte van de inkomstenbelasting of van de vennootschapsbelasting. De bedrijfseconomische jaarrekening daarentegen geeft een uitgebreid overzicht van een organisatie. De bedrijfseconomische jaarrekening bestaat uit: de lengte van het boekjaar, de winstbestemming, het aantal werknemers, dochterondernemingen, een winst en verliesrekening, balans, de balansdatum, een mogelijke toelichting en accountantsverklaring.

Balans

De balans is een weergave van de situatie van een bedrijf op een specifiek moment en vermeldt alle bezittingen (activa) en schulden (passiva). Vaste activa zijn middelen die voor een jaar of langer aan de onderneming gebonden zijn. Vaste activa kunnen verder verdeeld worden in tastbare en ontastbare kosten. Vaste activa zijn bijvoorbeeld bedrijfsapparatuur of het kantoorpand. Vlottende activa zijn middelen die binnen een jaar uit de onderneming verdwijnen doordat deze in geld omgezet te kunnen worden. Vlottende activa bestaan dus bijvoorbeeld uit voorraden, vorderingen, liquide middelen, effecten en obligaties.

Passiva kunnen verdeeld worden in eigen vermogen, vreemd vermogen en overige passiva. Eigen vermogen is alles wat de ondernemer zelf in de onderneming geïnvesteerd heeft. Eigen vermogen kan opgesplitst worden in onverdeelde winst, kapitaal in bezit van aandeelhouders, aandeel van derden, wettelijke reserves en saldoverlies. Vreemd vermogen zijn schulden en leningen. Vreemd vermogen kan in de balans, net als bezittingen, opgedeeld worden in leningen van korter of langer dan één jaar. Een lening op lange termijn is bijvoorbeeld een hypotheek, schulden op korte termijn zijn bijvoorbeeld loonuitbetalingen aan werknemers en te betalen belastingen. Passiva die tot geen van beide categorieën behoren, zoals het vermogen van rechtspersonen, kunnen genoemd worden in overige passiva.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft alle inkomsten en uitgaven weer van een rechtsvorm. Hieruit kan het verschil tussen de omzet en daadwerkelijke winst worden afgelezen. Sommige kosten kunnen verdeeld worden over verschillende boekjaren. Bijvoorbeeld, wanneer u een kantoormeubel koopt waar u verwacht 5 jaar gebruik van te kunnen maken, kunt u het aankoopbedrag door 5 delen en de komende 5 jaar een vijfde deel van het bedrag in de winst- en verliesrekening noemen.

Toelichting

De toelichting op de jaarrekening kan onder andere informatie bevatten betreft managementbeslissingen gedurende het afgesloten boekjaar en toekomstige plannen schetsen.

Jaarrekening per bedrijf

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, verwacht de Kamer van Koophandel (de KvK) verschillende informatie in uw jaarrekening. De jaarrekening van een klein bedrijf hoeft alleen maar te bestaan uit een beperkte of kleine balans met een beperkte toelichting. Voor een middel groot bedrijf volstaat een vereenvoudigde balans en winst- en verliesrekening. Voor een groot bedrijf is echter een uitgebreide balans en uitgebreide winst- en verliesrekening vereist. Bij zowel een middelgroot als bij een groot bedrijf is een uitgebreide toelichting en bestuursverslag gewenst. Grote bedrijven moeten doorgaans nog meer dingen in de jaarrekening opnemen zoals bijzondere rechten van de rechtspersoon en nevenvestigingen. Afhankelijk van het bedrijf wordt er ook een accountantsverklaring bijgevoegd. Neem voor meer informatie over de inhoud van een jaarrekening een kijkje op de website van de KvK

Hulp van een accountant

Zoals hierboven genoemd verschilt het per bedrijf of er een accountantsverklaring wordt bijgevoegd bij de jaarrekening. Een accountantsverklaring is simpelweg een verklaring van een accountant dat hij een bepaalde opdracht heeft uitgevoerd. Er zijn drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de controleverklaring en de beoordelingsverklaring. Sommige bedrijven zijn wettelijk verplicht om de jaarrekening en de administratie te laten controleren door een accountant. Na een accountantscontrole geeft de accountant dan een controleverklaring af. Een accountant kan na een controle ook een beoordelingsverklaring afgeven, dit wordt echter niet goed gekeurd door de KvK wanneer een wettelijke controle vereist is. Daarnaast kan de accountant ook een verklaring afgeven wanneer hij of zij de klant heeft geholpen met het opstellen van een financieel rapport, deze verklaring wordt de samenstellingsverklaring genoemd.

Hulp nodig met uw jaarrekening?

Heeft u hulp nodig van een boekhouder om de jaarrekening op te stellen of bent u misschien op zoek naar een accountant voor een controle? Vul het formulier in en Ageras brengt u gratis en vrijblijvend in contact met 3 specialisten bij u in de buurt. Vergelijk snel en eenvoudig 3 offertes voor uw opdracht.