Als ondernemer heb je vast en zeker de term DGA wel al eens voorbij zien komen. Maar wat is een DGA precies? DGA is een afkorting die staat voor directeur-grootaandeelhouder. Het is belangrijk om te weten dat niet elke ondernemer een DGA is, sterker nog, zelfs het hebben van een eigen bedrijf betekent niet automatisch dat je een directeur-grootaandeelhouder bent.
 

Vind hier je boekhouder

Wat maakt iemand een DGA?

In principe is er geen algemeen aanvaarde definitie voor wat iemand een DGA maakt. Wel zijn er een aantal zaken waar de meerderheid het over eens is. In het algemeen wordt iemand als een DGA gezien als deze:

 • De directeur is van een bv of nv; en
 • Van die bv of nv een groot deel van de aandelen bezit (> 5%)

Als je eigenaar bent van een eenmanszaak, of vennoot bent in een VOF, dan ben je dus geen DGA. Dit komt doordat een bv of nv als een losstaand rechtspersoon wordt gezien. Als DGA ben je dus in dienst van deze rechtspersoon en ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf.

Heb je een eenmanszaak of VOF en overweeg je om de overstap te maken naar een bv? Lees dan ons handige artikel over hoe je dit het beste kunt aanpakken!

Is een DGA dan nooit aansprakelijk?

Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee. De DGA is in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de bv of nv, maar het gebeurt wel vaak dat een DGA privé meetekent voor bijv. grotere leningen. In die zin is de DGA dus wel deels aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Ook kan een DGA aansprakelijk gehouden worden als er beslissingen zijn gemaakt die in strijd zijn met goed bestuur. Onder onbehoorlijk bestuur valt bijvoorbeeld het niet deponeren van de jaarstukken, het niet (goed) bijhouden van de administratie, en het ongunstig vervreemden van bedrijfsmiddelen.

Je kunt dus aansprakelijk worden gehouden als DGA in de onderstaande situaties:

 • Te zware contracten aangaan waarvan van tevoren duidelijk was dat de onderneming hieraan niet zou kunnen voldoen;
 • Het niet op tijd melden bij de Belastingdienst dat belastingen en premies niet betaald kunnen worden;
 • Het niet kunnen betalen van belastingen en premies door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren;
 • Het failliet gaan van de bv door onbehoorlijk bestuur in de voorgaande 3 jaren.

Hoe zit het met de fiscale regels omtrent een DGA?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de DGA een normaal salaris moet ontvangen. Een normaal salaris is het salaris dat normaal wordt geacht voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. In 2022 is dit loon standaard €48.000

Soms kunnen hiervoor uitzonderingen worden gemaakt - bijvoorbeeld als het gebruikelijk loon hoger of lager is. Als het loon voor dezelfde werkzaamheden in het algemeen hoger ligt, dan wordt het normale loon als volgt bepaald:

 • 75% van het hogere gebruikelijke loon (zolang dit hoger is dan het normale gebruikelijke loon)
 • Het loon van de meestverdienende werknemer (van een verbonden vennootschap)

Ligt het normale loon lager én kun je dit aannemelijk maken? Dan wordt het loon vastgesteld op dit lagere bedrag. Als je voor een start-up werkt dan is er een versoepeling van deze regeling. Je kunt in dit geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Dit mag je maximaal 3 jaar doen.

Het salaris dat je ontvangt als DGA, geef je bij de inkomstenbelasting aan in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Daarnaast heb je als DGA een aanmerkelijk belang (aangezien je meer dan 5% van de aandelen van de bv of nv bezit). De waarde van dit aanmerkelijk belang telt echter niet mee voor het vermogen in box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Wel betaal je over het mogelijke voordeel dat dit aanmerkelijk belang je oplevert 25% belasting (ook wel vlaktaks) in box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dividend of winst uit verkoop van de onderneming.

Werknemerspremies en pensioen van een DGA

Als directeur-grootaandeelhouder word je door de werknemersverzekeringen niet als werknemer in dienstbetrekking beschouwd. Hierdoor hoef je geen premies te betalen, maar kun je ook geen uitkeringen ontvangen. Dit is van toepassing in de volgende situatie:

 1. Als je op de algemene vergadering meer dan 50% van de stemmen kunt uitbrengen; of
 2. Als je of jouw bloedverwanten (t/m 3e graad) samen meer dan ⅔ van de aandelen bezitten; of
 3. Als je niet tegen je wil ontslagen kunt worden, omdat daar een versterkte meerderheid van de stemmen voor nodig is die niet behaald kan worden zonder jouw stem.

Het UWV is echter wel bevoegd om hierop uitzonderingen te maken.

Qua pensioen kun je, als je meer dan 10% van de aandelen bezit, je eigen bv of nv als pensioenverzekeraar gebruiken. Dit wordt ook wel pensioen in eigen beheer (of PEB) genoemd. De bv hoeft dan niet te voldoen aan de strenge eisen waaraan een normale pensioenverzekeraar wel moet voldoen.

In dit geval reserveert de bv jaarlijks een bedrag voor het pensioen van de DGA. Dit bedrag kan dan worden afgetrokken van de winst. Er zit hier echter wel enig risico aan verbonden - als de winst van je onderneming in een bepaald jaar lager is, is het bedrag dat je kunt reserveren voor je pensioen ook lager. Hier moet je dus rekening mee houden. Vind je dit toch te risicovol? Dan kun jeer ook voor kiezen om gewoon pensioen op te bouwen bij een reguliere pensioenverzekeraar. In dit geval betaal je gewoon een maandelijkse premie.

Bent je op zoek naar een accountant die je bv kan ondersteunen? Dien dan een aanvraag in bij Ageras en je ontvangt gratis en vrijblijvend 3 offertes die afgestemd zijn op je wensen. 

Dien aanvraag in

Inhoud