Wat is een accountantsverklaring?

Navigatie

Samenstellingsverklaring
Beoordelingsverklaring
Controleverklaring

Zowel AA-accountants als RA-accountants mogen accountantsverklaringen uitreiken. Als het echter om een wettelijke controle of audit gaat, dan moet de AA-accountant een speciale controlevergunning bezitten.

Er zijn 3 verschillende accountantsverklaringen: een samenstellingsverklaring, een beoordelingsverklaring en een controleverklaring.

Vind hulp bij je accountantsverklaring

Samenstellingsverklaring

Wanneer een accountant een financieel rapport heeft samengesteld, dan zal hij of zij een samenstellingsverklaring afgeven als bewijs daarvan. Een samenstellingsverklaring somt de uitgevoerde werkzaamheden op en beschrijft de verantwoordelijkheden van de accountant en de klant in kwestie.

Beoordelingsverklaring

Soms moet een accountant nagaan of de jaarrekening van een bedrijf een waarheidsgetrouw beeld geeft. Indien het gaat om een beoordeling en niet om een wettelijke controle (zie onder), dan schrijft de accountant na afloop een beoordelingsverklaring uit.

Beoordelingsverklaringen zijn geldige documenten voor bedrijven die niet controleplichtig zijn; dat wil zeggen dat ze hun jaarrekening niet moeten laten controleren via een wettelijke controle of audit.

Controleverklaring

Zodra een bedrijf wettelijk verplicht is om de jaarrekening te laten controleren, is een beoordelingsverklaring niet voldoende; in dat geval is een controleverklaring vereist.

Tijdens de wettelijke controle bekijkt de accountant dan of de gegevens in de jaarrekening overeenstemmen met de werkelijke financiële status van het bedrijf. Hij of zij zal o.m. de inkoop- en verkooptransacties controleren, een voorraadtelling bijwonen, cijferanalyses maken en/of rekeningsaldo's laten bevestigen door afnemers.

Een AA-accountant heeft een aanvullende controlevergunning nodig om een controleverklaring te mogen uitreiken, terwijl een RA-accountant deze al bezit op het moment van afstuderen.

Ontvang gratis 3 offertes voor een accountantsverklaring

Verwante termen

AA-accountant, beeordelingsverklaring, controleverklaring, RA-accountant, samenstellingsverklaring

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.