Wat zijn loonheffingen?

Navigatie

1. Loonheffing
- Loonbelasting
- Premie volksverzekeringen
2. Werknemersverzekeringen
3. Zorgverzekeringswet

In deze context is het woord “loon” een koepelterm, dat zowel het arbeidsloon aanduidt als de uitkering werknemersverzekering, de AOW-uitkering (pre)pensioen en lijfrenten.

Vind hier uw boekhouder

Infographic loonheffing en loonheffingen

1. Loonheffing

Opgelet!

De loonheffing is niet hetzelfde als de loonheffingen. De loonheffing is een onderdeel van de loonheffingen en bestaat zelf uit twee delen: de loonbelasting en de premie volksverzekeringen.

Loonbelasting

Loonbelasting is de directe belasting over het loon en werkt in principe als een voorheffing voor de inkomstenbelasting. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt de loonbelasting in, en dit maakt van hen een inhoudsplichtige: ze zijn verantwoordelijk voor de inning van een belasting die door anderen verschuldigd is.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren de loon- en inkomstenbelasting in 2017 goed voor een opbrengst van ongeveer €61 miljard. Samen met de omzetbelasting is het één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de staatskas.

Premie volksverzekeringen

De volksverzekeringen zijn verplichte publiekrechtelijke verzekeringen: elke werknemer met inkomen uit werk en woning in Nederland moet de premies betalen. Ofwel houdt uw werkgever de premie in op uw loon of uitkering, ofwel betaalt u de premies zelf via de aanslag inkomstenbelasting.

De hoogte van de premie hangt af van uw inkomen en wordt berekend over een maximaal inkomen van €34.300 - u betaalt nooit meer dan €9.483 (2019).

Er zijn drie soorten volksverzekeringen:

Naam verzekering Wat doet deze verzekering? Percentage (2019)
AOW (Algemene Ouderdomswet) Verzekert uw inkomen zodra u de AOW-leeftijd bereikt. 17,90%
Anw (Algemene Nabestaandenwet) Verzekert uw inkomen als uw partner overlijdt en u bijv. zorgt voor jonge kinderen. 0,10%
Wlz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) Verzekert de betaling van bijzondere ziektekosten. 9,65%

Opgelet: zodra u de AOW-leeftijd bereikt, gelden er andere tarieven. Voor 2019 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden (2018: 66 jaar).

Loonheffingskorting

Als u werkt, heeft u recht op loonheffingskorting, zodat u minder belasting moet betalen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt rekening met de loonheffingskorting bij het bepalen van de loonbelasting en premie volksverzekeringen.

De benaming "loonheffingskorting" groepeert in totaal zes verschillende kortingen:

- de algemene heffingskorting;
- de arbeidskorting;
- de ouderenkorting;
- de alleenstaandeouderenkorting;
- de jonggehandicaptenkorting;
- de levensloopverlofverkorting.

2. Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen beschermen werknemers (in loondienst) tegen inkomensverlies bij bijv. ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Alleen de werkgever betaalt de premies voor deze verzekeringen. De enige uitzondering op deze regel is de WGA (zie onder); de werkgever mag deze premie deels op de werknemer verhalen.

Er zijn vier soorten werknemersverzekeringen:

WW Werkloosheidswet
WAO Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bestaat uit 2 regelingen:

1) Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
2) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)
ZW Ziektewet

3. Zorgverzekeringswet

Er zijn twee scenario’s mogelijk: ofwel betaalt u zelf de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst, ofwel betaalt uw werkgever of uw uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw). Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van alle mogelijke situaties en hun gevolg op uw bijdrage Zvw.

Samen met de premie aan uw ziektekostenverzekeraar dekt deze heffing uw zorgverzekering. De hoogte van de heffing is afhankelijk van uw inkomen en wordt berekend over een maximaal inkomen van €55.927 (2019).

Werkgeversheffing Zvw 6,95% (hoge percentage)
Bijdrage Zvw
(ingehouden op uw loon/uitkering door uw werkgever/uitkeringsinstantie)
5,70% (lage percentage)
Bijdrage Zvw
(betaald via een aanslag Zvw)
5,70% (lage percentage)

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Algemene heffingskorting, alleenstaandeouderenkorting, arbeidskorting, heffingskorting voor groene beleggingen, inkomensafhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting, ouderenkorting, werkbonus

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiƫle of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.