Artiesten, btw en de artiestenregeling: hoe werkt het?

Als artiest of kunstenaar kun je te maken krijgen met alle mogelijke btw-tarieven: 21%, 9% en in sommige gevallen zelfs 0% of vrijstelling. Maar hoe zit dit nou precies? Wat valt er allemaal onder podiumkunsten? En wat is de artiestenregeling? Wij zochten het voor je uit!

Vind hier je boekhouder

Welk tarief moet ik als artiest toepassen?

In principe zijn alle prestaties van artiesten belast met het 21%-tarief. In enkele gevallen kun je als artiest echter een lager tarief hanteren. Het 9%-tarief is bijvoorbeeld van toepassing als je optreedt als uitvoerend kunstenaar en hierbij een artistieke prestatie verricht.

Het 9%-tarief wordt dus toegepast bij vrijwel alle optredens, ofwel podiumkunsten: voor publiek, voor camera’s, en voor geluidsopnames. Dit geldt dus voor dansers, acteurs, muzikanten, en andere artiesten die optreden, maar ook voor kunstenaars die bijvoorbeeld sneltekeningen maken bij evenementen. Het maakt dus niet uit of je het optreden live in een theater doet of je opnames maakt voor een CD (let wel op dat de verkoop van die CD echter wel weer belast is met het 21%-tarief). Zolang de artistieke prestatie dus een direct of indirect optreden is, is het 9%-tarief van toepassing.

Wel is het hierbij belangrijk om rekening te houden met de uitzonderingen op deze regel. Ben je bijvoorbeeld een acteur en doe je mee aan een spelprogramma? Of presenteer je een televisieprogramma? Dan treed je voor de Belastingdienst niet op als artiest en is dus het 21%-tarief van toepassing. Diensten van regisseurs, geluidstechnici of fotomodellen worden door de Belastingdienst ook niet als optreden gezien. Ook als je bijvoorbeeld als dirigent een repetitie leidt of als pianist een koorrepetitie begeleidt is er geen sprake van een optreden als artiest. Hier moet je dus ook het 21%-tarief op de factuur gebruiken. Let wel op dat dit niet.

Wanneer is er sprake van vrijstelling van belasting?

In sommige gevallen kan er sprake zijn van vrijstelling van de btw. Hier zitten vaak een aantal voorwaarden aan verbonden. Hoewel vrijstelling misschien aantrekkelijk lijkt, werkt dit niet per se altijd in je voordeel.

Kunstonderwijs

Kunstonderwijs aan leerlingen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw. Onder kunstonderwijs valt muziekonderwijs, dansonderwijs, drama-onderwijs, beeldende vorming, en circustechnieken. Alleen op deze laatste is nog een andere uitzondering mogelijk. Als je lesgeeft in circustechnieken kun je namelijk kiezen of je vrijgesteld wilt worden van de btw. Je mag dan de btw die je hebt betaald over inkopen of andere kosten ook niet aftrekken in de aangifte. Bekijk altijd wat financieel voor jou het voordeligst is.

De leeftijdsgrens van 21 jaar is hierbij wel belangrijk. Geef je les aan leerlingen ouder dan 21? Dan moet je gewoon het 21%-tarief heffen. Wordt een van de leerlingen gedurende het cursusjaar 21? Dan loopt de vrijstelling voor dat jaar nog door. Hierna moet je het 21%-tarief toepassen.

Geef je kunstonderwijs aan leerlingen van zowel boven als onder de 21 jaar? Dan mag je dus maar van een deel van je kosten de btw aftrekken. Dit doet je proportioneel aan de omzet. Is deze bijvoorbeeld €10.000, waarvan €4.000 afkomstig van leerlingen boven de 21 jaar? Dan mag je maximaal 2/5e van je btw aftrekken als voorbelasting.

Componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten

Ook voor componisten, schrijvers, cartoonisten, en journalisten zijn bepaalde werkzaamheden vrijgesteld van btw. Dit is voornamelijk het geval wanneer deze niet commercieel gefocust zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schrijver die schrijft voor gedrukte publicaties met daarin zijn eigen gedachtegoed - 9%. Als dezelfde schrijver echter zakelijke of reclameteksten zou schrijven, moet hierover 21% btw worden betaald.

Voor zowel componisten als journalisten zijn alle activiteiten vrijgesteld van btw, zolang deze in het eigen vakgebied plaatsvinden. Net als bij andere artiesten is het optreden van bijvoorbeeld een journalist in een televisieprogramma gewoon belast met 21% btw.

(Journalistieke) cartoonisten mogen zelf kiezen of zij gebruik maken van de vrijstelling. Hier staat wel tegenover dat er dus ook geen btw mag worden afgetrokken als voorbelasting. Het is dan belangrijk om te bekijken wat financieel in je voordeel werkt.

Wat is dan de artiestenregeling?

Als laatste is er ook nog de artiestenregeling. Van deze regeling kun je gebruikmaken als je geen ondernemer voor de btw wilt zijn. Je hoeft in dit geval geen btw over je inkomsten in rekening te brengen. Daar staat dan wel weer tegenover dat je ook geen btw over je uitgaven mag aftrekken. Net als eerder al gezegd, moet je dus goed overwegen of gebruikmaken van de artiestenregeling uiteindelijk financieel voordeliger voor je uitpakt. Vaak is deze regeling vooral voor beginnende artiesten of hobbyisten zeer gunstig.

Met de artiestenregeling kun je er dus voor kiezen om je opdrachtgever loonheffingen en premies te laten betalen over je inkomsten. In die zin ben je dus voor een korte periode in loondienst bij de opdrachtgever en moet je rekening houden met  loonbelasting. In dit geval moet je de opdrachtgever een zogenoemde gageverklaring laten invullen.

Bij het gebruik van een gageverklaring mag €163 onbelast aan je worden uitbetaald. Dit bedrag geldt per optreden en voorkomt dat er na het aftrekken van de belasting bijna niets van de vergoeding meer overblijft. Als het ware is deze €163 een soort onkostenvergoeding. Houd er dus rekening mee dat je de bonnetjes bewaart: je weet nooit wanneer je deze moet tonen aan de Belastingdienst. Heb je aan het eind van het jaar meer gage ontvangen dan dat je onkosten hebt gemaakt? Dan moet je dit resterende bedrag opgeven als “inkomsten uit overige werkzaamheden” bij de aangifte inkomstenbelasting.

Om gebruik te maken van de artiestenregeling moet je voldoen aan drie voorwaarden:

  • Je brengt nooit btw in rekening;
  • Je maakt geen gebruik van een VAR-wuo (Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) of een VAR-dga (Verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder);
  • Je optredens vinden in Nederland plaats.

Ben je artiest en heb je hulp nodig bij je administratie? Vraag dan via Ageras gratis en vrijblijvend 3 offertes aan van boekhouders bij jou in de buurt!

Ontvang 3 gratis offertes

 

Inhoud