Als kwalificerend buitenlands belastingplichtige ontsnapt ook Sinterklaas – woonachtig in Spanje, maar met inkomen uit Nederland – niet aan de fiscus. Wat betaalt de Goedheiligman qua belasting in Nederland? En welke belastingvriendelijke aftrekposten kan hij gebruiken?

Vind hier uw boekhouder

Pakjesboot 12: dokken in Dokkum

Het jaarlijkse verblijf van de Sint in Nederland start als vanouds met zijn landelijke intocht. Op zaterdag 18 november meerde Pakjesboot 12 aan in het Friese Dokkum. De twee motoren van het stoomschip verbranden steenkool en brachten Sinterklaas zo van zijn woonland Spanje naar Nederland. Als de Goedheiligman extra brandstof moet inkopen op Nederlands grondgebied, moet hij hiervoor kolenbelasting betalen – in 2023 is het tarief €16,47 per 1000 kg. De aangifte gebeurt online.

Wie met zijn of haar boot in Dokkum stopt, betaalt na 16u ook havengeld aan de havenmeester. Er zijn verschillende tarieven, van €3,65 voor kleine bootjes (0 tot 5 meter) tot €20,10 voor schepen langer dan 18 meter. Het is echter niet ondenkbaar dat Dokkum dit bedrag kwijtgescholden heeft, in ruil voor de eer om de Sint als eerste gemeente te mogen verwelkomen in Nederland.

Slot Zeist: tukjes zonder taksen

Voor het vijfde jaar op rij slapen de Sint en zijn gevolg in Slot Zeist. Gewone stervelingen kunnen daar niet overnachten, dus het is bijzonder twijfelachtig dat de Goedheiligman toeristenbelasting moet betalen voor zijn verblijf. Volgens de Zeistse verordening toeristenbelasting 2023 zou het Slot Zeist theoretisch gezien kunnen thuishoren in categorie C (“niet-beroepsmatig verhuurde ruimten”), wat een tarief met zich meebrengt van €2,45 per nacht. Als het verblijf van de Sint effectief onder die regeling valt, dan lijkt het aannemelijk dat de gemeente het bedrag betaalt – het gaat tenslotte over het exclusieve voorrecht om de Sint te mogen huisvesten.

Vind hier uw boekhouder

Belastingplicht op honger en dorst

Ook Sinterklaas moet eten en drinken, en ook voor hem geldt daar het btw-tarief van 6%. Voor het paardenvoer van Amerigo (“agrarische goederen”) betaalt de Sint eveneens 6%. Voor alcoholvrije dranken is de verbruiksbelasting van €8,83 per 100 liter van kracht. Als hij iets sterkers nodig heeft, zijn de accijnzen van toepassing. Voor alle extra cadeautjes die de Sint moet aankopen op Nederlands grondgebied kan hij rekenen op een heffing van 21%.

De inkomsten van de BV Sint

Als we er gemakshalve van uitgaan dat de BV Sint ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel – omdat de belangrijkste activiteiten (zoals Pakjesavond) plaatsvinden in Nederland – , dan valt het Nederlandse inkomen van de Sint onder box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning. De leeftijd van de Sint is een eeuwenoud geheim, maar als hij anno 2023 de AOW-leeftijd van 65 jaar en 9 maanden bereikt heeft, kan hij zijn inkomstenbelasting verminderen met aftrekposten en heffingskortingen als de ouderenkorting en de alleenstaandeouderenkorting.

Waarschijnlijk bezit de Goedheiligman meer dan 5% van de aandelen in zijn BV, dus betaalt hij in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) 25% belasting over het mogelijke voordeel uit die bedrijfsvorm, zoals het dividend.

Vind hier uw boekhouder

Zelfstandige Zwarte Pieten

De entourage van de Sint bestaat uit een vaste kern van ZZP’ers (Zelfstandige Zwarte Pieten), die het hele jaar door voor hem werken in allerhande functies – van schoonmaker tot communicatieverantwoordelijke en stalmeester voor zijn paard Amerigo. Deze werken in vaste loondienst en zijn daarmee kwalificerend buitenlands belastingplichtige, dus moet de Sint rekening houden met loonheffingen.

Als Sinterklaas zijn vaste medewerkers jaarlijks naar Nederland uitzendt van half november tot begin december, kan hij gebruikmaken van de 30%-regeling. Op die manier is het voor hem mogelijk om zogenaamde extraterritoriale kosten, zoals maaltijden en overnachtingen, belastingvrij te vergoeden, of 30% van het loon onbelast uit te reiken – zonder de onkosten te moeten bewijzen.

Deze maatregel is verbonden aan enkele voorwaarden. Zo moeten de Pieten volgens de Belastingdienst een “specifieke deskundigheid” hebben die zeer moeilijk te verkrijgen is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Alle Zwarte Pieten hebben een uitvoerige dakentraining genoten (inclusief schoorsteenglijden), en zijn uitermate bedreven in pepernootstrooien en het begeleiden van Sinterklaas, dus dit criterium is zeker aangevinkt.

Ook moeten ze in de twee jaar vóór hun eerste werkdag in Nederland – voor 2023 was dat zaterdag 18 november – maximum 16 maanden buiten Nederland hebben gewoond, en dit op minstens 150 km van de Nederlandse grens.

Ook dit lijkt, na een snelle berekening, in orde. Elk jaar werken de Pieten slechts een kleine drie weken in Nederland. De afstand is ook geen probleem. Vanaf de Spaanse grens – zo ongeveer ter hoogte van de provincies Huesca en Lérida – kan een Zwarte Piet na enkele Pyreneeënkronkels via een vrij rechtlijnige reisroute het zuidelijkste punt van Nederland (het Limburgse Kuttingen) bereiken. Bij het oversteken van de Nederlandse grens zou het dashboard dan al vlotjes meer dan 1.300 km moeten aangeven.
 

Vind hier uw boekhouder

Hulppieten en de Wet DBA

Zodra de Sinterklaasdrukte weer aanbreekt in november, heeft de Goedheiligman uiteraard extra versterking nodig in Nederland en België. Hiervoor huurt hij een klein leger Hulppieten in, die elk een gespecialiseerde opleiding aan de Pietenschool hebben gevolgd.

Waarschijnlijk sluit de Sint met hen modelovereenkomsten af binnen het kader van de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA). Dit zijn volgens de fiscus geen arbeidscontracten: hoewel de Pieten een salaris krijgen en er een gezagsverhouding bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ontbreekt de derde voorwaarde om van een dienstbetrekking te spreken. De Pieten moeten namelijk niet persoonlijk de arbeid uitvoeren: als een Hulppiet arbeidsongeschikt is, kan hij of zij een vervanger sturen die ook aan de Pietenschool heeft gestudeerd.

Als Sint en Piet de modelovereenkomst correct naleven, hoeft de Sint geen loonheffing of sociale premies te betalen. De werkuren zijn echter onduidelijk: de Hulppieten begeleiden Sinterklaas bijna dagelijks naar winkelcentra en scholen. Voor Pakjesavond vereist de Goedheiligman dan weer intens nachtwerk: dan krijgen ontelbare brave kinderen in Nederland en België cadeautjes. Alleen een goed geoliede organisatie met duidelijke afspraken kan daarin slagen.

Heeft u hulp nodig bij uw boekhouding?

Vul het formulier in en wij weten direct wat uw onderneming nodig heeft. U ontvangt vervolgens 3 gratis offertes van ervaren boekhouders die precies bij u passen.

Vind hier uw boekhouder

Inhoud