Wat is de kolenbelasting?

Kolenbelasting is een milieubelasting, net als de belastingen op leidingwater, afvalstoffen en energie. De energiebelasting is verder onderverdeeld in de belastingen op aardgas, aardgas onder druk (Compressed Natural Gas of CNG) en elektriciteit. De Wet belastingen op milieugrondslag (1994) voorziet het wettelijke kader voor al deze verbruiksbelastingen.

De Belastingdienst heeft een speciaal formulier opgesteld waarmee je aangifte kolenbelasting kunt doen.

Vind hier je boekhouder

Wat zijn kolen?

Volgens de Belastingdienst omvat deze categorie steenkool en de verschillende vaste brandstoffen die men daarvan afleidt (bijv. briketten en eierkolen), cokes, halfcokes, bruinkool en geperste bruinkool.

Kolen zijn een vorm van fossiele brandstoffen. In tegenstelling tot hernieuwbare energie of energie uit natuurlijke bronnen, is energie opgewekt uit kolen niet duurzaam of milieuvriendelijk.

Tarief

In 2021 bedraagt het tarief voor de kolenbelasting €15,92 per 1000 kg (exclusief btw).

Close-up van gloeiende kolen

Vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden kan je bedrijf een vrijstelling krijgen, zodat je geen kolenbelasting moet betalen:

- Je gebruikt de kolen op een andere manier dan als brandstof;
- Je gebruikt de kolen zowel als brandstof als op een andere manier;
- Je gebruikt de kolen om elektriciteit op te wekken.

Kolenbelasting terugkrijgen

Onder bepaalde voorwaarden kun je kolenbelasting terugkrijgen:

- Je gebruikt de kolen om elektriciteit op te wekken;
- Je gebruikt de kolen op een andere manier dan als brandstof;
- Je bracht kolen buiten Nederland.

Verwante termen

Belasting op water, belasting over de toegevoegde waarde (btw of omzetbelasting), energiebelasting, reinigingsheffingen, rioolheffing

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.