Wat is de alleenstaandeouderenkorting?

Navigatie

Bedrag
Voorwaarden

De alleenstaandeouderenkorting is een heffingskorting, ofwel een belastingvermindering op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Zowel de ouderenkorting als de alleenstaandeouderenkorting zijn heffingskortingen voor AOW-gerechtigden.

De AOW-leeftijd voor 2019 is vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden (2018: 66 jaar).

Vind hier uw boekhouder

Bedrag

In 2019 bedraagt de alleenstaandeouderenkorting €429 (€423 in 2018).

Voorwaarden

In het jaar van aangifte moet u een AOW-uitkering krijgen voor een alleenstaande, of u moet daar tenminste recht op hebben. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geldt de alleenstaandeouderenkorting niet alleen voor alleenstaanden die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Fiscale partners kunnen de heffingskorting aanvragen als ze beiden recht hebben op een AOW-pensioen voor alleenstaanden, en als ze niet samenwonen omdat één van beiden in een verzorgingstehuis woont. De duur van het verblijf is daarbij niet van belang: u ontvangt de volledige heffingskorting voor het aanslagjaar in kwestie, zelfs als de opnamedatum plaatsvond in december van datzelfde belastingjaar.

U krijgt de korting niet automatisch, maar moet deze aanvragen in uw aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. Bij de vraag “Had u in (belastingjaar) recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden?” antwoordt u dan “Ja”.

Kreeg u geen AOW-uitkering of slechts gedeeltelijk, omdat u vóór het bereiken van de AOW-leeftijd in het buitenland woonde? Of omdat u een erkend gemoedsbezwaarde bent (u heeft principiële bezwaren tegen verzekeringen op basis van uw geloof of levensbeschouwing)? Dan krijgt u toch de alleenstaandeouderenkorting.

Verwante termen

Algemene heffingskorting, arbeidskorting, heffingskorting voor groene beleggingen, inkomensafhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting, loonheffingen, ouderenkorting, werkbonus

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiƫle of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.