Wat is de alleenstaandeouderenkorting?

Navigatie

Bedrag
Voorwaarden

De alleenstaandeouderenkorting is een heffingskorting, ofwel een belastingvermindering op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Zowel de ouderenkorting als de alleenstaandeouderenkorting zijn heffingskortingen voor AOW-gerechtigden.De AOW-leeftijd voor 2019 is vastgesteld op 67 jaar.

Vind hier jouw boekhouder

Bedrag

In 2019 bedraagt de alleenstaandeouderenkorting €449.

Voorwaarden

In het jaar van aangifte moet je een AOW-uitkering krijgen voor een alleenstaande, of je moet daar tenminste recht op hebben. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geldt de alleenstaandeouderenkorting niet alleen voor alleenstaanden die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Fiscale partners kunnen de heffingskorting aanvragen als ze beiden recht hebben op een AOW-pensioen voor alleenstaanden, en als ze niet samenwonen omdat één van beiden in een verzorgingstehuis woont. De duur van het verblijf is daarbij niet van belang: je ontvangt de volledige heffingskorting voor het aanslagjaar in kwestie, zelfs als de opnamedatum plaatsvond in december van datzelfde belastingjaar.

Je krijgt de korting niet automatisch, maar moet deze aanvragen in jouw aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. Bij de vraag “Had je in (belastingjaar) recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden?” antwoord je dan “Ja”.

Kreeg je geen AOW-uitkering of slechts gedeeltelijk, omdat je vóór het bereiken van de AOW-leeftijd in het buitenland woonde? Of omdat jeeen erkend gemoedsbezwaarde bent (je hebt principiële bezwaren tegen verzekeringen op basis van jouw geloof of levensbeschouwing)? Dan krijg je toch de alleenstaandeouderenkorting.

Verwante termen

Algemene heffingskorting, arbeidskorting, heffingskorting voor groene beleggingen, inkomensafhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting, loonheffingen, ouderenkorting, werkbonus

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kan je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen jou zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.