Volgens cijfers van NBA-platform De Accountant waren Nederlandse accountants in 2016 werkzaam in maar liefst 61 landen. Vooral de Verenigde Staten, Curaçao en buurlanden België en Duitsland tellen vele Nederlanders in hun expatbevolking.

Voel jij het ook al kriebelen om je expertise als accountant te benutten over de landsgrenzen heen? Bij een buitenlands kantoor zullen ze jouw kennis en vaardigheden zeker kunnen waarderen, maar misschien droom je er eerder van om een nieuwe vestiging van uw accountantskantoor te openen in het buitenland? Dit artikel bied je een bondig overzicht van de belangrijkste factoren waarmee je rekening moet houden bij het realiseren van die wens.

Ontdek nieuwe klanten

Uitbesteding of uitdaging?

Een internationale vestiging kan om allerlei redenen een goede zakelijke zet zijn voor je kantoor. Geven jouw mkb-klanten regelmatig aan dat ze bijv. willen uitbreiden naar Duitsland en dat ze daarbij jouw ondersteuning kunnen gebruiken?

Natuurlijk kun je die opdracht doorsturen en uitbesteden aan buitenlandse specialisten in een vergelijkbaar kantoor; zo houd je je bezig met het advies voor de Nederlandse tak, en buigen jouw internationale collega’s zich over de andere vragen.

Wil je liever de exclusieve band met die klanten behouden en een grotere uitdaging aangaan? Dan is het misschien een idee om een vestiging in het buitenland te openen, zodat je hen kunt begeleiden voor hun zaken in beide landen. Door een functie te bekleden in je internationale kantoor, maak je jouw droom waar én trek je mogelijk andere internationaal georiënteerde mkb-ondernemingen aan.

Een bril rust op een vergeelde landkaart

De voorbereiding: 5 essentiële factoren

De realisatie van je internationale ambitie staat of valt bij een grondige voorbereiding. Hieronder sommen we vijf belangrijke zaken op waarmee je zeker rekening moet houden tijdens jouw research en planning.

Leer het land kennen

Verzamel en verdiep je in cruciale informatie over het land waar je jouw kantoor wil vestigen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hoe ziet de arbeidscultuur in je gekozen staat eruit? Erkent de plaatselijke overheid jouw Nederlandse diploma’s en kwalificaties? Gelden er aparte beroepseisen? Heb je een verblijfsvergunning of een visum nodig?

Bestudeer ook de wetten en regels die je moet naleven bij de oprichting van je bedrijf. Binnen de Europese Unie is dit proces eenvoudiger dan wanneer je op andere werelddelen een kantoor opent, maar misschien kent jouw land van keuze wel een uitstekend klimaat voor buitenlandse investeerders?

Belastingen

Controleer ook of Nederland een belastingverdrag heeft gesloten met het land in kwestie. Door jouw buitenlandse vestiging zul je immers te maken krijgen met bijzondere regels rond de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting - dankzij de bepalingen van een belastingverdrag kun je voorkomen dat je een dubbele belasting betaalt op jouw inkomsten en vermogen.

Vergeet ook de plaatselijke belastingwetgeving rond loonbelasting niet na te kijken, net als de regelgeving met betrekking tot sociale zekerheid.

Een lifter met opgestoken duim

Financiering en subsidies

Als je voldoet aan de regels voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), kan de overheid je mogelijk financiële steun verlenen.

Ondersteun jouw aanvraag voor eventuele subsidies steeds met een nauwkeurig ondernemingsplan en financieel plan, zodat je te allen tijde een verzorgd totaalplaatje van je financiële situatie en ambitie kunt voorstellen.

Rechtsvorm en registratie

Binnen de Europese Unie kun je alle Nederlandse rechtsvormen gebruiken voor je vestiging, of een Europese vennootschap. Bij de Nederlandse ambassade vertelt men je graag hoelang het zal duren om jouw bedrijf aan te geven bij de plaatselijke autoriteiten.

Nederland heeft wereldwijd ongeveer 140 ambassades, consulaten en andere diplomatieke contactpunten waar je vragen kunt stellen over jouw buitenlandse kantoor. Je vindt er ook meer informatie over lokale vakbeurzen of beroepsorganisaties (zie onder) die interessant kunnen zijn voor jou en jouw onderneming.

Een speelgoedautootje rijdt over de kaart van Europa

Je internationale dienstverlening

Denk ook goed na over het internationale advies dat je gaat leveren in jouw kersverse buitenlandse kantoor. Net als bij jouw dienstverlening in Nederland moet je jouw klanten in het buitenland steeds correcte en actuele informatie kunnen bieden over hun financiële administratie, juridische en fiscale thema’s, hun salarisadministratie, etc. - waarbij je uiteraard de lokale wetgeving respecteert.

Wees dus goed voorbereid en spijker uw kennis bij over deze onderwerpen voordat je er een buitenlandse vestiging op steunt. Ook moeten jouw binnenlandse en buitenlandse kantoren naadloos op elkaar aansluiten qua aanpak, management en bedrijfssoftware.

Opgelet!

Als je langdurig werkzaam bent in het buitenland, bent je nog steeds PE-plichtig. Om die activiteiten naar behoren in te vullen, kun je je beroepen op de plaatselijke beroepsorganisaties, of gebruikmaken van de e-learning-cursussen die de NBA aanbiedt.

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe permanente educatie-regeling van kracht, die de NBA in fases zal implementeren.

Een vliegtuig tussen de wolken

Alternatief: internationale beroepsorganisaties

Wat als al de voorbereidingen, kosten en de onvermijdelijke onzekerheid van een buitenlandse vestiging je afschrikken, maar je toch nog graag een internationaal netwerk wilt uitbouwen?

In dat geval kun je ervoor kiezen om samen te werken met een internationale beroepsorganisatie voor accountants. Op die manier kun je nauw samenwerken met lokale specialisten en zo jouw klanten alsnog bijstaan met diepgaande kennis over onderwerpen die misschien voor je onbekend terrein zijn. Zo hoef je je niet zo uitvoerig bij te scholen, en zijn de garanties op succes meteen een stuk tastbaarder.

Zoals in zoveel andere situaties is het dus ook hier raadzaam om af te gaan op je buikgevoel.

Veel succes!

Inhoud