Volgens cijfers van NBA-platform De Accountant waren Nederlandse accountants in 2016 werkzaam in maar liefst 61 landen. Vooral de Verenigde Staten, Curaçao en buurlanden België en Duitsland tellen vele Nederlanders in hun expatbevolking.

Voelt u het ook al kriebelen om uw expertise als accountant te benutten over de landsgrenzen heen? Bij een buitenlands kantoor zullen ze uw kennis en vaardigheden zeker kunnen waarderen, maar misschien droomt u er eerder van om een nieuwe vestiging van uw accountantskantoor te openen in het buitenland? Dit artikel biedt u een bondig overzicht van de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het realiseren van die wens.

Ontdek nieuwe klanten

Uitbesteding of uitdaging?

Een internationale vestiging kan om allerlei redenen een goede zakelijke zet zijn voor uw kantoor. Geven uw mkb-klanten regelmatig aan dat ze bijv. willen uitbreiden naar Duitsland en dat ze daarbij uw ondersteuning kunnen gebruiken?

Natuurlijk kunt u die opdracht doorsturen en uitbesteden aan buitenlandse specialisten in een vergelijkbaar kantoor; zo houdt u zich bezig met het advies voor de Nederlandse tak, en buigen uw internationale collega’s zich over de andere vragen.

Wilt u liever de exclusieve band met die klanten behouden en een grotere uitdaging aangaan? Dan is het misschien een idee om een vestiging in het buitenland te openen, zodat u hen kunt begeleiden voor hun zaken in beide landen. Door een functie te bekleden in uw internationale kantoor, maakt u uw droom waar én trekt u mogelijk andere internationaal georiënteerde mkb-ondernemingen aan.

Een bril rust op een vergeelde landkaart

De voorbereiding: 5 essentiële factoren

De realisatie van uw internationale ambitie staat of valt bij een grondige voorbereiding. Hieronder sommen we vijf belangrijke zaken op waarmee u zeker rekening moet houden tijdens uw research en planning.

Leer het land kennen

Verzamel en verdiep u in cruciale informatie over het land waar u uw kantoor wilt vestigen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hoe ziet de arbeidscultuur in uw gekozen staat eruit? Erkent de plaatselijke overheid uw Nederlandse diploma’s en kwalificaties? Gelden er aparte beroepseisen? Heeft u een verblijfsvergunning of een visum nodig?

Bestudeer ook de wetten en regels die u moet u naleven bij de oprichting van uw bedrijf. Binnen de Europese Unie is dit proces eenvoudiger dan wanneer u op andere werelddelen een kantoor opent, maar misschien kent uw land van keuze wel een uitstekend klimaat voor buitenlandse investeerders?

Belastingen

Controleer ook of Nederland een belastingverdrag heeft gesloten met het land in kwestie. Door uw buitenlandse vestiging zult u immers te maken krijgen met bijzondere regels rond de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting - dankzij de bepalingen van een belastingverdrag kunt u voorkomen dat u een dubbele belasting betaalt op uw inkomsten en vermogen.

Vergeet ook de plaatselijke belastingwetgeving rond loonbelasting niet na te kijken, net als de regelgeving met betrekking tot sociale zekerheid.

Een lifter met opgestoken duim

Financiering en subsidies

Als u voldoet aan de regels voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), kan de overheid u mogelijk financiële steun verlenen.

Ondersteun uw aanvraag voor eventuele subsidies steeds met een nauwkeurig ondernemingsplan en financieel plan, zodat u te allen tijde een verzorgd totaalplaatje van uw financiële situatie en ambitie kunt voorstellen.

Rechtsvorm en registratie

Binnen de Europese Unie kunt u alle Nederlandse rechtsvormen gebruiken voor uw vestiging, of een Europese vennootschap. Bij de Nederlandse ambassade vertelt men u graag hoelang het zal duren om uw bedrijf aan te geven bij de plaatselijke autoriteiten.

Nederland heeft wereldwijd ongeveer 140 ambassades, consulaten en andere diplomatieke contactpunten waar u vragen kunt stellen over uw buitenlandse kantoor. U vindt er ook meer informatie over lokale vakbeurzen of beroepsorganisaties (zie onder) die interessant kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Een speelgoedautootje rijdt over de kaart van Europa

Uw internationale dienstverlening

Denk ook goed na over het internationale advies dat u gaat leveren in uw kersverse buitenlandse kantoor. Net als bij uw dienstverlening in Nederland moet u uw klanten in het buitenland steeds correcte en actuele informatie kunnen bieden over hun financiële administratie, juridische en fiscale thema’s, hun salarisadministratie, etc. - waarbij u uiteraard de lokale wetgeving respecteert.

Wees dus goed voorbereid en spijker uw kennis bij over deze onderwerpen voordat u er een buitenlandse vestiging op steunt. Ook moeten uw binnenlandse en buitenlandse kantoren naadloos op elkaar aansluiten qua aanpak, management en bedrijfssoftware.

Opgelet!

Als u langdurig werkzaam bent in het buitenland, bent u nog steeds PE-plichtig. Om die activiteiten naar behoren in te vullen, kunt u zich beroepen op de plaatselijke beroepsorganisaties, of gebruikmaken van de e-learning-cursussen die de NBA aanbiedt.

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe permanente educatie-regeling van kracht, die de NBA in fases zal implementeren.

Een vliegtuig tussen de wolken

Alternatief: internationale beroepsorganisaties

Wat als al de voorbereidingen, kosten en de onvermijdelijke onzekerheid van een buitenlandse vestiging u afschrikken, maar u toch nog graag een internationaal netwerk wilt uitbouwen?

In dat geval kunt u ervoor kiezen om samen te werken met een internationale beroepsorganisatie voor accountants. Op die manier kunt u nauw samenwerken met lokale specialisten en zo uw klanten alsnog bijstaan met diepgaande kennis over onderwerpen die misschien voor u onbekend terrein zijn. Zo hoeft u zich niet zo uitvoerig bij te scholen, en zijn de garanties op succes meteen een stuk tastbaarder.

Zoals in zoveel andere situaties is het dus ook hier raadzaam om af te gaan op uw buikgevoel.

Veel succes!

Inhoud