Vind hier hulp bij uw salarisadministratie

Ons landelijke netwerk van boekhouders en accountants bevat de juiste expert voor uw salarisadministratie.

Elke ondernemer die personeel in dienst heeft is verplicht om een salaris- of loonadministratie bij te houden, loonaangifte te doen en het correcte bedrag aan loonheffingen te betalen aan de Belastingdienst.

Zodra u meer en meer personeel begint aan te nemen, neemt de complexiteit van uw salarisadministratie echter snel toe. Daarom is het aangeraden om uw salarisadministratie uit te besteden aan een boekhouder, accountant of loonadministrateur.

Maar hoe vindt u een specialist die past bij uw bedrijf, budget en behoeften? Ageras neemt die zoektocht graag van u over: wij kunnen u in contact brengen met drie bekwame boekhouders of accountants in uw regio. Onze dienstverlening is gratis en vrijblijvend!

Meestal betaalt u voor de uitbesteding van uw salarisadministratie een vast bedrag per werknemer, maar de prijskaartjes van boekhouders en accountants kunnen onderling sterk verschillen. Het uitgebreide netwerk van Ageras omvat boekhouders en accountants in heel Nederland - wij kennen gegarandeerd de juiste specialist voor uw salarisadministratie!

Zo vinden wij het geschikte salarisadministratiekantoor:

Laat ons weten wat u zoekt via ons online formulier - het invullen duurt slechts twee minuten!

Eén van onze gespecialiseerde medewerkers zal u contacteren om de laatste details van uw opdracht te bespreken.

Binnen 48 uur ontvangt u tot 3 offertes van boekhouders of accountants die bij u passen - gratis en vrijblijvend.

Dien nu uw aanvraag in
Wij brengen u in contact met boekhouders of accountants in uw regio
Ageras mag mij contacteren via e-mail

Loonheffingen

Uw boekhouder of accountant zorgt ervoor dat u, op basis van uw salarisadministratie, het correcte bedrag aan loonheffingen rapporteert en betaalt aan de Belastingdienst. Loonheffingen bestaan uit de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen), aangevuld met de premie werknemersverzekeringen en de premie zorgverzekeringswet.

Onkostenvergoedingen

Ontvangen uw personeelsleden onkostenvergoedingen, bijv. voor hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer? Dan moet u ook daarvan bonnetjes en/of abonnementen bijhouden, zodat uw salarisadministratie een helder overzicht biedt. Een boekhouder of accountant kan alle benodigde documenten op een nauwkeurige manier verwerken.

Vakanties en ziektedagen

Eventueel kunt u in uw salarisadministratie ook informatie opnemen in verband met vakanties en ziektedagen. Ook hierbij helpt een boekhouder of accountant u graag. Bovendien bent u dankzij zijn of haar hulp steeds op de hoogte van fiscale ontwikkelingen die uw loonadministratie kunnen beïnvloeden.

Laat ons weten wat u zoekt, en wij vinden de best mogelijke specialist voor uw salarisadministratie.

Waaruit bestaat de salarisadministratie?

De precieze aard van de salarisadministratie verschilt van bedrijf tot bedrijf, maar er zijn enkele vaste onderdelen: de loonstaten, loonstroken en jaaropgaves.

De loonstaten sommen alle verdiensten van een werknemer op: het loon in geld, het loon in natura, eventuele fooien, reiskostenvergoedingen, verschuldigde loonbelasting, premies voor verzekeringen, NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) en BSN-nummer van het personeelslid.

Op de loonstrook is het loon van het personeelslid onderverdeeld in verscheidene loonvormen: het aantal overeengekomen of gewerkte uren, het tijdvak, het brutoloon, de samenstelling van het loon (bijv. basisloon, prestatiebeloning, provisie, etc.), het minimumloon, onkostenvergoedingen, vakantierechten, ingehouden loonbelasting, sociale premies en (eventuele) pensioenpremies, NAW-gegevens en BSN-nummer van het personeelslid, en gegevens van de werkgever.

Het laatste vaste onderdeel is de jaaropgave, waarin de werkgever in januari alle informatie bundelt over het loon en inhoudingen van elk personeelslid: het loon dat het personeelslid heeft ontvangen gedurende het voorbije kalenderjaar (kolom 14 van de loonstaat), de ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen (15), het BSN-nummer, het loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) of ongemaximeerde loonbedrag (12), en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (16). Ook bevat de jaaropgave het totaalbedrag aan verrekende arbeidskorting en Code 1 of 0 - hield men bij de bepaling van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen geen (0) of wel (1) rekening met de loonheffingskorting?

Hoeveel kost hulp bij uw salarisadministratie?

Als u ervoor kiest om uw salarisadministratie uit te besteden aan een expert, dan betaalt u in de meeste gevallen een vast bedrag per werknemer. Tussen de onderlinge prijskaartjes van boekhouders en accountants kunnen er echter grote verschillen optreden: hun tarieven zijn vaak afhankelijk van uw omzet, de grootte van uw personeelsbestand en het aantal bonnetjes en facturen dat u op jaarbasis moet verwerken.

Stel dat u aan het hoofd staat van een bedrijf (omzet: €150.000; ongeveer 240 bonnetjes en facturen per jaar; 40 werknemers) en u zou graag een boekhouder of accountant inschakelen om voor uw 40 medewerkers de loonadministratie te verzorgen. Dan betaalt u zo'n €90 per personeelslid per jaar, ofwel €3.600 in totaal (exclusief btw).

Een ander voorbeeld: u heeft een restaurant (omzet: €350.000; ongeveer 120 bonnetjes en facturen per jaar; 2 werknemers) en wil uw salarisadministratie overlaten aan een boekhouder of accountant. In dit geval betaalt u ongeveer €200 per personeelslid per jaar - dus €400 in totaal (exclusief btw).

Houd er rekening mee dat deze voorbeeldoffertes zijn gebaseerd op reële opdrachten, maar dat wij deze prijzen niet kunnen garanderen voor uw persoonlijke offertes. Uw persoonlijke situatie zal immers een sterke invloed uitoefenen op het uiteindelijke prijskaartje: misschien betaalt u meer dan in de bovenstaande voorbeelden, maar de factuur voor uw salarisadministratie kan ook een stuk goedkoper zijn.

Zodra u als ondernemer uw eerste personeelslid aanneemt, moet u een salarisadministratie in orde brengen en bijhouden. Uiteraard kunt u zélf tijd vrijmaken in uw agenda om deze taak naar behoren uit te voeren, maar de organisatie van uw salarisadministratie kan behoorlijk overweldigend zijn. U moet uiterst nauwkeurig te werk gaan, zodat u de correcte gegevens aan de Belastingdienst kunt rapporteren.

Ook moet u op de hoogte blijven van recente en relevante wijzigingen met betrekking tot arbeidsrecht, de wetgeving rond loonbelasting en sociale verzekeringen, en CAO’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) - deze kunnen uw salarisadministratie namelijk beïnvloeden. Het is wettelijk verplicht om uw salarisadministratie zeven jaar lang te bewaren.

Zowel bij eenvoudige als complexe administraties kan de salarisadministratie heel wat tijd vergen in de drukke agenda van een ondernemer. Als u ervoor kiest om uw salarisadministratie uit te besteden aan een boekhouder, accountant of administratiekantoor, kunt u kostbare tijd en energie besparen. Ook hoeft u zich geen zorgen meer te maken over dat extra papierwerk en de laatste nieuwe wetswijzigingen, want dat doet uw specialist voor u.

Loonadministratie voor uw eerste personeelslid

Overweegt u om één of meerdere personeelsleden aan te werven? Dan moet u een salarisadministratie organiseren. Zelfs voor de meest eenvoudige loonadministraties zijn er een heleboel specifieke wetten en regels van kracht, dus raden wij aan om dat proces zo snel mogelijk uit te besteden aan een boekhouder, accountant of salarisadministrateur die op de hoogte is van alle relevante regelgevingen.

Loonadministratie voor het MKB

Ook bij een kleinere hoeveelheid werknemers kan het lonen om de salarisadministratie over te laten aan een expert. Zo weet u zeker dat u voldoet aan alle strenge regels, en dat u in orde bent met alle loonheffingen. Bovendien bespaart u op die manier waardevolle tijd, die u kunt investeren in de groei van uw onderneming!

Loonadministratie voor grotere bedrijven

Bij grote ondernemingen met een uitgebreid personeelsbestand kan de salarisadministratie al snel buitengewoon complexe vormen aannemen. Een boekhouder of accountant kan u helpen om alle loonstaten, loonstroken, jaaropgaves, onkostenvergoedingen en bijbehorende bonnetjes of facturen op een correcte manier in te boeken, zodat u het juiste bedrag aan loonheffingen kunt aangeven bij de Belastingdienst.

Hoe kan Ageras u helpen met uw salarisadministratie?

Ageras heeft een uitgebreid netwerk van boekhouders, accountants en salarisadministrateurs die verspreid zijn over heel Nederland. Graag brengen wij u - helemaal gratis en vrijblijvend - in contact met drie specialisten uit uw buurt of regio, die bovendien perfect aansluiten bij uw aanvraag én uw budget.

Het kan immers erg overweldigend zijn om uw salarisadministratie helemaal zélf te doen. Allereerst moet u rekening houden met het feit dat de loonadministratie gebonden is aan allerlei strenge eisen, wetten en regels. Ook moet u ervoor zorgen dat u steeds het correcte bedrag aan loonheffingen communiceert aan de Belastingdienst. Daarnaast mag u ook niet vergeten om alle facturen en bonnetjes i.v.m. onkostenvergoedingen foutloos in te boeken.

Een boekhouder of accountant kan u uit de nood helpen: hij of zij kent de wetgeving en actuele ontwikkelingen rond de salarisadministratie en kan probleemloos uw loonheffingen berekenen en uw documenten verwerken. Zo bespaart u kostbare tijd, die u kunt investeren in het ondernemerschap.

Loonstaten
Voor elke werknemer moet u een afzonderlijke loonstaat hebben met alle verdiensten van het personeelslid in kwestie. Onze specialisten brengen alle loonstaten nauwgezet voor u in orde!
Jaaropgaves
Jaaropgaves omvatten informatie rond het loon en inhoudingen voor alle werknemers, inclusief thuiswerkers en freelancers. Dankzij uw boekhouder of accountant verloopt dit minutieuze werk precies en foutloos.
Loonstroken
De loonstrook vermeldt de verschillende loonvormen die van toepassing zijn op een bepaalde werknemer. Uw boekhouder of accountant helpt u graag om deze te organiseren en bij te houden.
Bonnetjes en facturen
Een boekhouder of accountant kan alle relevante bonnetjes en facturen correct verwerken, zodat uw salarisadministratie een volledig en verzorgd overzicht biedt van alle onkostenvergoedingen.

Wij kennen de juiste specialist voor uw opdracht!

Ieder jaar helpt Ageras meer dan 24.000 particulieren en ondernemers om de juiste financiële specialist te vinden. Heeft u hulp nodig bij uw aangifte inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting? Wilt u graag uw jaarrekening laten opstellen en controleren, zodat die zeker alle juiste gegevens bevat en u boetes vermijdt? Droomt u ervan om een eigen bedrijf te starten, maar weet u niet zo goed hoe u dat moet aanpakken? Ons netwerk bevat gegarandeerd specialisten met de juiste competenties!

Niet gevonden wat u zocht?
Vertel ons hoe wij u kunnen helpen