Wat is de vennootschapsbelasting?

Navigatie

Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht
Verenigingen en stichtingen
Tarief vennootschapsbelasting
Winstbepaling
Aanslag en deadline
Moeder- en dochtermaatschappijen

Vennootschapsbelasting is de directe belasting op de gerealiseerde winst, ofwel het "inkomen", van rechtspersonen zoals bv's of nv's. Deze belasting kan u dus beschouwen als de inkomstenbelasting voor rechtspersonen. Een boekhouder kan u helpen om correct aangifte te doen.

Vind hier uw boekhouder

Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht

Rechtspersonen zijn binnenlands belastingplichtig als ze zijn opgericht in Nederland, of als ze er gevestigd zijn. Om te bepalen of een onderneming in Nederland gevestigd is, kijkt men naar de volgende factoren:

1. De plaats waar de leiding is gevestigd;
2. De plaats van het hoofdkantoor;
3. De plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt.

Als uw onderneming voor de Belastingdienst binnenlands belastingplichtig is, dan kan u de aangifte digitaal afhandelen.

Uw bedrijf is buitenlands belastingplichtig als uw onderneming niet gevestigd is in Nederland, maar u wel inkomen krijgt uit Nederland. In dit geval moet u een papieren aangiftebiljet gebruiken.

Een natgeregend plein in Amersfoort

Verenigingen en stichtingen

Bv's en nv's zijn altijd verplicht om de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen, maar voor stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties werkt dit iets anders. Deze rechtsvormen moeten namelijk alleen in bepaalde situaties de vennootschapsbelasting betalen. Dit noemt men ook wel een beperkte belastingplicht.

Voorbeelden

- Sportclubs en organisatoren van sportevenementen
- Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
- Culturele instellingen
- Kerkgenootschappen

U hoeft alleen maar aangifte te doen als:

  • U een onderneming leidt die een rol speelt in het economisch verkeer en daarbij winst maakt of winst beoogt
  • Uw zakelijke activiteiten concurreren met bepaalde ondernemers

Als u met uw stichting of vereniging aangifte vennootschapsbelasting moet doen, kan het wel zo zijn dat u in aanmerking komt voor een vrijstelling, de aftrek fictieve personeelskosten (voor ANBI’s en SBBI’s) en de aftrek kenbaar fondswervende activiteiten.

Close-up van een spelletje tafelvoetbal

Tarief vennootschapsbelasting

Hoeveel vennootschapsbelasting u moet betalen hangt af van het belastbaar bedrag, ofwel de winst minus de verrekenbare verliezen in het boekjaar.

In het algemeen is een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar en lopen beiden van januari tot december. Er kan echter ook sprake zijn van een gebroken boekjaar; in dat geval begint het boekjaar in mei en eindigt het in april.

Voor de Belastingdienst moet uw boekjaar overeenkomen met het boekjaar dat is aangegeven in de statuten van uw onderneming. Het is niet mogelijk om het boekjaar te wijzigen en zo belastingvoordeel te behalen.

U kunt gebruikmaken van specifieke aftrekposten en vrijstellingen:

  • De investeringsaftrek
  • Fiscale reserves
  • De Research & Development aftrek (RDA)
  • De landbouwvrijstelling, de bosbouwvrijstelling en de mobiliteitsprojectvrijstelling
  • De tonnageregeling bij winst uit zeescheepvaart
  • De vrijstelling voor kwijtscheldingswinst
  • ...

Ontvang gratis 3 offertes

Winstbepaling

U moet uw winst bepalen volgens goed koopmansgebruik. Dat wil zeggen dat u de boekhouding van uw onderneming op een acceptabele, correcte en transparante manier voert, die bovendien past bij uw bedrijfstype. U mag deze handelswijze niet zomaar wijzigen om extra belastingvoordelen te oogsten.

Heeft u uw winst bepaald? Dan kunt u overgaan tot de berekening van het belastbare bedrag:

Deel van het belastbare bedrag Tarief 2019 (2018)
Tot en met €200.000 19% (20%)
Boven €200.000 25% (25%)
Voorbeeld

A.G. Eras BV heeft voor 2018 een belastbaar bedrag bepaald van €250.000. Over de eerste €200.000 betaalt de onderneming 20% belasting, dus €200.000 x 20% = €40.000. Voor de resterende €50.000 geldt een tarief van 25%, dus €50.000 x 25% =  €12.500. In totaal moet de onderneming dus €52.500 vennootschapsbelasting afdragen aan de Belastingdienst.

Aanslag en deadline

Vrijwel alle ondernemingen die verplicht zijn om vennootschapsbelasting af te dragen zullen van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen. Het is slim om deze aanslag te controleren en eventueel te wijzigen - een accountant kan u daarbij ondersteunen. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een voorlopige aanslag.

Gebruikt u een boekjaar dat het normale kalenderjaar volgt? Dan is de inleverdatum voor uw aangifte vennootschapsbelasting 1 juni. Bij een gebroken boekjaar moet de Belastingdienst uw aangifte ontvangen binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar.

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor de aangifte; dat moet in het algemeen gebeuren tussen 1 maart en 1 juni.

Landkaart met Europese steden, verbonden met spijkers en koorden

Moeder- en dochtermaatschappijen

ls uw onderneming een moedermaatschappij met meerdere dochtermaatschappijen? Dan kunt u erkend worden als fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

In dat geval worden de resultaten van de dochtermaatschappij(en) doorgerekend naar het moederbedrijf. De dochtermaatschappij is dan niet meer aangifteplichtig.

Om gebruik te mogen maken van deze regeling moeten zowel de moeder- als de dochtermaatschappij aan een aantal voorwaarden voldoen:

De moedermaatschappij moet

- Minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten;
- Recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij;
- Minstens 95% stemrecht genieten in de dochtermaatschappij;
- Eén van de volgende rechtsvormen hebben: bv, nv, coöperatie, stichting, onderlinge waarborgmaatschappij, een vereniging die optreedt als woningcorporatie, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm.

De dochtermaatschappij moet

- Eén van de volgende rechtsvormen hebben: bv, nv of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm.

De moeder- en de dochtermaatschappij moeten

- Op dezelfde manier hun winst bepalen;
- Hetzelfde boekjaar gebruiken;
- Gevestigd zijn in Nederland.

Let op: een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is NIET hetzelfde als een fiscale eenheid voor de omzetbelasting of btw.

Vergelijk gratis 3 boekhouders

Verwante termen

Bankenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (btw of omzetbelasting), boekjaar, dividend, rechtspersoon, rechtsvorm

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiƫle of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.