Gisteren werd het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst genoemd, van Rutte III gepubliceerd. Volgens het akkoord knelt de arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers en moet hier verandering in worden gebracht. Over het algemeen is het regeerakkoord positief gestemd voor de ondernemer – met als voorbeeld de verlaging van de vennootschapsbelasting. Hiernaast zijn er voor u als ondernemer nog een aantal belangrijke punten die we hieronder kort zullen aanhalen.

Vind hier uw boekhouder

Ruimte voor ondernemers

Het regeerakkoord heeft een volledige sectie gefocust op het creëren van ruimte voor ondernemers. Deze sectie begint met het volgende citaat:

“Ondernemers zijn van onschatbare waarde. Ze zijn de motor van onze economie.”

Mooie woorden, maar worden de ondernemers hiervoor ook beloond? Het antwoord dat is op te maken uit het regeerakkoord is ja. De wet- en regelgeving wordt veranderd – gemoderniseerd – zodat de Nederlandse ondernemers beter kunnen inspelen op de markt. Daarnaast zullen ook de regeldruk en administratieve lasten worden beperkt – door bijv. de invoering van een MKB-toets. Wat dit in detail inhoudt, wordt niet omschreven in het document.

Ondernemingen met een sociaal of maatschappelijk doel zullen meer ruimte krijgen door het behouden van een gelijk speelveld. Ook zal de Rijksoverheid meer aandacht besteden aan regionale deals in samenwerking met de decentrale overheden. Landelijk zullen mogelijkheden verder worden bekeken omtrent het wel of niet uitbesteden door de Rijksoverheid. Hiervoor zullen ze zowel bedrijfseconomische en maatschappelijke overwegingen in beschouwing nemen. Vooral voor het MKB moet het aanbesteden door de overheid toegankelijker worden.

De Rijksoverheid wil tevens in het buitenland het ondernemersklimaat voor Nederlandse ondernemers verbeteren. Op zowel Europees niveau als met derde landen wil Nederland afspraken maken voor een betere balans en barrières die Nederlandse ondernemers tegenkomen verminderen.

Daarnaast moet volgens het akkoord ondernemen met meer eigen vermogen worden bevorderd en moeten de belastingvoordelen omtrent vreemd vermogen worden beperkt. Dit houdt in dat de renteaftrek zal worden beperkt en ook de mogelijkheid om met verliezen te schuiven in de vennootschapsbelasting wordt versoberd. Hiertegenover staat een verlaging van de vennootschapsbelasting, van 20% en 25% naar 16% en 21% respectievelijk. Ook de dividendbelasting zal worden afgeschaft. Schrik hier niet van, want deze veranderingen worden gefaseerd ingevoerd en u heeft dus tijd om uw onderneming hierop in te richten.

Tegenover de verlaging van de vennootschapsbelasting staat wel dat het belastingtarief in box 2, waar u belasting betaalt over belangen in ondernemingen en coöperaties, wordt verhoogd van 25% naar 28,5%. De verhoging van dit tarief moet voorkomen dat vele ondernemers de rechtsvorm van hun onderneming wijzigen naar een bv of nv.

Het werkgeverschap wordt ook bevorderd door het “ontzorgen” van de werkgevers. Zo wordt bijv. de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van 1 tot 2 jaar. Dit is vooral voor het MKB een zeer interessante verandering. Wel moet er hierdoor een premie worden betaald, die ervoor zorgt dat het UWV de loondoorbetaling het 2e jaar kan overnemen. Daarnaast wordt de verplichting van het betalen van een transitievergoeding verlicht – met name voor het MKB.

ZZP'ers en échte zelfstandigheid

Volgens het regeerakkoord hebben ZZP’ers een belangrijke positie op de arbeidsmarkt, maar is er een probleem met schijnzelfstandigheid. Om dit tegen te gaan was de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ontstaan. Over deze wet, ook wel de wet DBA genoemd, was veel discussie – voornamelijk in een negatief licht.

Hoewel het doel van deze wet was om ervoor te zorgen dat ZZP’ers om de juiste reden voor zelfstandigheid kiezen en meer helderheid hieromtrent moest scheppen, zorgde de wet uiteindelijk alleen voor meer onrust. Deze wet zal dus worden afgeschaft, en worden vervangen door een andere wet die zekerheid moet bieden aan echte zelfstandigen (en hun inhuurders) en tevens zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Ook deze verandering zal geleidelijk worden ingevoerd, aangezien de huidige regeling eerst moet worden afgebouwd.  

Naast de bovengenoemde punten zijn er nog een aantal andere interessante zaken die vermeld worden in het regeerakkoord. Als u daar nieuwsgierig naar bent, kunt u het akkoord hier zelf doornemen. 

Zoekt u een specialist die u kan ondersteunen met het verwerken van al deze veranderingen in uw onderneming? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij vinden gratis en vrijblijvend 3 passende specialisten die u graag helpen.

Ontvang 3 gratis offertes

Inhoud