Zakendoen binnen Europa: Hoe zit het met de btw?

Heeft u de markt op Nederlands grondgebied veroverd en heeft u plannen om ook uw stempel te drukken buiten de grenzen van ons kikkerlandje? Misschien bent u van plan om goederen te exporteren of producten te gaan verkopen aan consumenten over de grens. Of heeft u juist veel goederen nodig uit het buitenland om uw producten te produceren in Nederland?

Welk scenario er ook bij u past, u krijgt te maken met de Europese regelgeving rondom de btw. Wij hebben de regels kort samengevat, zodat u meteen weet waar u aan toe bent!

Roept u toch liever de hulp in van een specialist? Het netwerk van Ageras bevat zeker een accountant, boekhouder of belastingadviseur die bij u past.

Ontvang gratis 3 offertes

U verkoopt goederen en/of diensten binnen de EU

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verkopen aan enerzijds particulieren, ondernemers die geen btw-aangifte doen, of andere rechtspersonen die geen ondernemer zijn (vanaf nu: particulieren) en anderzijds ondernemers die wel btw-aangifte doen (vanaf nu: ondernemers).

Export naar klanten die GEEN btw-aangifte doen

Een van de eerste dingen waar u rekening mee moet houden met zaken doen binnen de Europese Unie is het drempelbedrag. Hier krijgt u mee te maken als u goederen verkoopt aan particulieren. De hoogte van dit drempelbedrag verschilt per Europees land.

Het kan zo zijn dat u soms maar kleine leveringen doet aan verschillende Europese landen. Om te voorkomen dat u dan met allemaal verschillende btw-aangiftes moet werken en zich in meerdere landen moet laten registreren als ondernemer, is het drempelbedrag ingesteld. Zolang u onder dit bedrag blijft met uw verkopen, dan mag u gewoon de Nederlandse btw in rekening brengen.

Wat als u het drempelbedrag overschrijdt? Dan moet u zich inschrijven in het buitenland en het btw-tarief van het desbetreffende land in rekening brengen. Van de verschillende tarieven in de lidstaten van de Europese Unie kunt u hier een overzicht vinden (alleen beschikbaar in het Engels). 

Barcelona

Een aantal voorbeelden van de werking van het drempelbedrag:

U blijft onder het drempelbedrag

U verkoopt telefoonhoesjes aan particulieren in Duitsland vanuit uw Nederlandse vestiging. Duitsland heeft een drempelbedrag van €100.000 en u levert voor €50.000 aan goederen. U overschrijdt het drempelbedrag in dit geval dus niet. Daarom brengt u de Nederlandse btw in rekening. Deze geeft u aan in de Nederlandse btw-aangifte.

U gaat boven het drempelbedrag

Stel: u had €150.000 aan goederen geleverd aan particulieren in Duitsland. Tot en met 1 augustus zat u onder het drempelbedrag met uw leveringen. Op 1 augustus had u voor €99.000 aan goederen geleverd. Op 2 augustus heeft u een verkoop van €2.500 waardoor u voor €101.500 heeft geleverd. Omdat u nu het drempelbedrag heeft overschreden, moet u over deze levering en alle volgende de Duitse btw in rekening brengen. Deze btw draagt u af aan de Duitse belastingdienst. Ook moet u zich hierdoor in Duitsland laten registreren als ondernemer.

U zat vorig jaar boven het drempelbedrag

Stel: u heeft in 2017 in Duitsland voor meer dan €100.000 aan goederen geleverd. Dan heeft u vorig jaar dus het drempelbedrag overschreden. Hierdoor moet u vanaf uw eerste verkoop in 2018 al het buitenlandse btw-tarief in rekening brengen, ook al blijft u gedurende het jaar onder het drempelbedrag. Vanaf 2019 brengt u dan weer het Nederlandse btw-tarief in rekening, totdat u het Duitse drempelbedrag weer overschrijdt.

Levert u ook aan ondernemers die wel btw-aangifte doen? Dan tellen deze verkopen niet mee voor het drempelbedrag. Ditzelfde geldt tevens voor de verkoop van accijnsgoederen, de export van nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen, en de export van margegoederen. Hierbij brengt u namelijk altijd de buitenlandse btw in rekening. De verkoop aan ondernemers en de verkoop van accijnsgoederen staan dus los van de verkopen aan klanten die geen btw-aangifte moeten doen en tellen niet mee voor het drempelbedrag.

Als u het lastig vindt om met deze drempelbedragen te werken, kunt u er ook voor kiezen om altijd de buitenlandse btw in rekening te brengen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij uw belastingkantoor. Let hierbij wel op: u moet dan wel in het buitenland de btw-aangifte doen en u inschrijven als ondernemer in het desbetreffende land.

Bij het leveren van diensten werkt dit in principe hetzelfde. Als u uw diensten levert aan een particulier, dan wordt de dienst in de meeste gevallen in Nederland belast. U brengt hier dus de Nederlandse btw in rekening. Als uw klant een ondernemer is, dan geldt in het algemeen dat u de btw verlegt en het 0%-tarief toepast.

Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel. Bij digitale diensten werkt het namelijk iets anders. Onder digitale diensten vallen elektronische diensten, telecommunicatiediensten, en radio- en televisieomroepdiensten. Om te voorkomen dat u hierdoor in een heleboel landen btw-aangifte moet doen, is er de mini One Stop Shop-regeling (ofwel MOSS) ingevoerd. Als u gebruikmaakt van deze regeling, kunt u in 1 keer aangifte doen voor alle digitale diensten die u levert aan particulieren. Meer informatie daarover kunt u hier vinden. Daarnaast zijn er ook nog diensten waarbij er andere regels gelden. Deze vallen onder uitgezonderde diensten. Een overzicht daarvan vindt u hier.

Praag

Export naar klanten die WEL btw-aangifte doen

De verkoop van goederen aan ondernemers in andere EU-landen is iets eenvoudiger dan de export naar particulieren. U moet in dit geval namelijk het 0%-tarief toepassen op uw leveringen. De klant die de goederen van u afneemt, berekent vervolgens zelf het btw-tarief dat van toepassing is in zijn of haar thuisland en betaalt de btw in dit land. Een dergelijke levering wordt ook wel een intracommunautaire levering genoemd.

Zoals u misschien wel al had verwacht, zijn er echter uitzonderingen op deze regel. Bij specifieke goederen en in bijzondere situaties krijgt u te maken met andere regels. Die kunt u hier vinden.

Let wel goed op! Controleer altijd het btw-nummer van uw klant. Mocht het blijken dat uw klant toch geen btw-aangifte moet doen in het land van afname, dan zult u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

Waar moet u rekening mee houden bij uw administratie?

Zodra u begint met zakendoen buiten de Nederlandse grenzen wordt het extra belangrijk om de administratie goed op orde te hebben (hoewel dit natuurlijk altijd belangrijk is!). U moet zich sowieso houden aan de normale regels, net als bij uw normale binnenlandse verkopen.

Verkoopt u aan ondernemers in het buitenland? Dan moet u hiervoor bewijs verzamelen. Als het namelijk blijkt dat u het 0%-tarief in rekening heeft gebracht, maar uw klant blijkt uiteindelijk geen btw-aangifte te doen in het eigen land, dan krijgt u een naheffingsaanslag. Dan moet u dus alsnog de btw betalen over de goederen die u zonder btw heeft geleverd. U moet dus kunnen aantonen dat uw klant btw-aangifte doet in eigen land. Dit kunt u doen door het verzamelen en bewaren van:

  • De factuur;
  • Het betalingsbewijs;
  • Het btw-identificatienummer van de klant.

Ook moet u kunnen aantonen dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld de volgende documenten:

  • De polis van een vervoerverzekering;
  • Een kopie van de vrachtbrief;
  • Een vervoersverklaring (als de klant bijvoorbeeld de producten bij u ophaalt).

Natuurlijk heeft het leveren van diensten en goederen in het buitenland ook invloed op uw btw-aangifte in Nederland. De omzet die u heeft over de geleverde producten moet u vermelden in uw btw-aangifte ook als u de btw heeft verlegd of het 0%-tarief heeft gehanteerd. Heeft u in het buitenland ook aangifte moeten doen? Dan mag u de btw aftrekken die u in dat land in rekening is gebracht.

Naast de btw-aangifte moet u, als u intracommunautaire leveringen heeft verricht, de opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties) doen. Op deze opgaaf vult u alle intracommunautaire leveringen en diensten (ook fictieve) in die u heeft geleverd aan klanten die in een ander EU-land de btw-aangifte moeten doen. De leveringen en diensten die u op de opgaaf ICP vermelt moeten overeenkomen met het bedrag dat u invult in rubriek 3b van uw btw-aangifte. U kunt deze opgave op verschillende momenten doen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Parijs

U neemt goederen en/of diensten af binnen de EU

In de meeste gevallen is het zo dat als u goederen of diensten afneemt binnen Europa, deze met een 0%-tarief bij u in rekening worden gebracht. Hierover heeft u dus nog geen btw betaald. Dit wordt ook wel intracommunautaire verwerving genoemd.

U moet in dit geval zelf de btw berekenen en deze vermelden op de btw-aangifte. Om de btw te bereken, moet u eerst bepalen onder welk Nederlands btw-tarief de goederen en diensten vallen. Dit kunt u hier vinden. Dit btw-tarief moet u vervolgens gebruiken om de verkoopprijs mee te vermenigvuldigen. De uitkomst hiervan is de btw die u aangeeft op de aangifte.

Het kan in sommige gevallen ook zo zijn dat u goederen of diensten afneemt die u in een vreemde valuta zijn gerekend. In dit geval moet u het bedrag omrekenen naar euro’s, zodat u ook deze op de aangifte kunt vermelden.

In welk tijdvak u aangifte moet doen is afhankelijk van of u goederen of diensten afneemt. Neemt u goederen af? Hanteer dan de factuurdatum, ook al ontvangt u de goederen eerder. Ontvangt u de factuur na de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin er is geleverd? Dan moet u uitgaan van deze 15e dag (dit geldt ook voor de wisselkoers bepaling). Een voorbeeld:

U heeft voor €20.000 aan goederen besteld bij Ageras GmbH. U ontvangt de goederen op 1 maart 2018. De bijbehorende factuur ontvangt u echter pas op 12 mei. In dit geval moet u uitgaan van 15 april voor het tijdvak van de aangifte en voor de bepaling van de wisselkoers.

Bij intracommunautaire diensten maakt u gebruik van het tijdvak waarin de dienst aan u is geleverd. Voor andere diensten gebruikt u bovenstaand voorbeeld.

U hoeft geen btw-aangifte te doen als u:

  • Een ondernemer bent die uitsluitend vrijgestelde prestaties levert;
  • Een ondernemer bent die gebruikmaakt van de landbouwregeling; of
  • Een rechtspersoon bent die geen ondernemer is.

Wat u in dit geval moet doen, leest u hier. Daarnaast zijn er nog andere uitzonderingen waar u rekening mee moet houden.

Als u btw heeft betaald in een ander land, maar daar geen btw-aangifte hoeft te doen, dan kunt u deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.  

Amsterdam

Hoe kan Ageras u helpen?

Zoals u misschien wel heeft gemerkt zitten er dus een flink aantal regels en uitzonderingen verbonden aan het zakendoen binnen Europa. Het is dus gemakkelijk om fouten te maken in de administratie of de btw-aangifte. Wij raden u dus aan om een goede boekhouder, accountant of belastingadviseur in te schakelen die ervaring heeft met deze werkzaamheden. Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is en wordt u niet verrast door nare naheffingen.

In ons netwerk hebben wij een heleboel partners die over de benodigde expertise beschikken. Deze willen u graag helpen met het verzorgen van de administratie en het verder laten groeien van uw onderneming. U kunt via de onderstaande groene knop gratis en vrijblijvend 3 offertes ontvangen van potentiële experts die u willen helpen. Wij zullen ook nog even contact met u opnemen, zodat we de perfecte match voor u kunnen vinden.

Vraag hier offertes aan

Posted: april 23, 2018

Joyce van Leuven

Lees meer van deze auteur

De bloggers van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.