De steeds populairdere investeringsstrategie SRI (Sustainable, Responsible and Impact investing) laat ons kennismaken met een manier om geld te beleggen en tegelijkertijd een sociaal verantwoord doel te steunen. De overkoepelende naam SRI omvat verschillende alternatieve vormen van “ethisch investeren".

Vergelijk 3 accountants

Wat zijn ethische beleggingen?

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen bestaan uit bedrijven die moeten voldoen een bepaalde criteria zoals beleggingen in milieubescherming of het opwekken van duurzame energie. SRI kan ook verwijzen naar het vermijden van investeringen in wapens, tabak of onethische handelingen. Forbes benadrukt dat, hoewel onethische bedrijven eerst vermeden werden door SRI-managers, velen tegenwoordig geloven dat het ontwijken van dit soort bedrijven niet de juiste manier zal zijn om invloed uit te oefenen. Door te investeren en aandeelhouder te worden, verkrijgt de investeerder namelijk een stem die hij of zij kan gebruiken in de jaarlijkse vergadering. Zo kan de investeerder bijv. stemmen of stappen voorstellen om de CO2-uitstoot van een organisatie te verminderen.


Doorgaans houdt SRI in dat er in initiatieven belegd wordt zoals het streven naar gelijke mensenrechten of duurzame bedrijfsprocessen. Het einddoel bij SRI ligt nog wel op winst maken. Impact-investeren gaat nog een stapje verder: daarbij is het sociale doel van de investering belangrijker dan het behalen van rendement. 


Populaire thema’s van SRI zijn deels afhankelijk van welke onderwerpen op dit moment trending zijn. In de jaren ‘60 lag de focus onder andere bij vrouwenrechten. Tegenwoordig ligt de interesse vooral bij de klimaatverandering, en zijn er veel beleggingen gericht op het vinden van duurzame energiebronnen. 

De voordelen van SRI

  • Het is rendabel. Tegenwoordig zijn er vele opties beschikbaar voor SRI-investeringen, waardoor de investeerder dus kan kiezen uit fondsen met een hoog of laag risico;
  • Door te investeren in duurzame doelen, investeer je in langetermijnresultaten in plaats van dat je je alleen richten op de korte termijn;
  • Je zal in staat zijn om jezelf te differentiëren van de concurrenten door de toenemende vraag naar transparantie te beantwoorden;
  • Groene beleggingen kunnen ook van een bepaalde belastingvrijstelling profiteren.
  • Verantwoord beleggen kan helpen bij het beperken van beleggingsrisico's. Bedrijven die zich bezighouden met negatieve praktijken zoals milieuvervuiling of schending van mensenrechten, kunnen te maken krijgen met juridische, reputatie- en operationele risico's. Door dergelijke bedrijven uit te sluiten of te verminderen in de portefeuille, kunnen beleggers hun risico's verlagen.

De nadelen van SRI

  • Iedereen heeft een andere mening over wat precies onder "ethisch of sociaal verantwoord" wordt verstaan. Er zijn geen vastgestelde begrippen, omdat ieder bedrijf een andere interpretatie kan hebben. Dit zorgt ervoor dat de investeerder zichzelf in de SRI-beleggingsfondsen zal moeten verdiepen om over de sociale doelen te oordelen en een keuze te maken;
  • SRI-fondsen zullen vaak hogere toeslagen vragen dan conventionele fondsen - iets dat je in jouw winst zult voelen. De toeslagen zijn doorgaans hoger omdat er meer onderzoek vereist is om de juiste projecten te vinden;
  • Het kan zijn dat je rendabele beleggingskansen misloopt in andere industrieën en fondsen.
  • Met SRI heb je beperkte beleggingsmogelijkheden. Vooral als andere markten dominant zijn heb je met ethisch beleggen soms minder mogelijkheden.

Vergelijk 3 accountants

 

Hoe kun je verantwoordt investeren?

Je kunt beginnen met het rondkijken bij beleggingsfondsen die duurzame aandelen groeperen. Qua impact-investeren is er bijv. het Nederlandse investeringsfonds Pymwymic: Put Your Money Where Your Meaning Is Community. Naast speciale beleggingsfondsen bestaan er in Nederland een aantal banken die zich volledig richten op duurzame beleggingen, zoals de Triodos en ASN Bank.


Beslis wat je uit de investering wenst te halen. Wil je winst maken, dan kun je denken aan maatschappelijk verantwoord beleggen zoals SRI. Is de sociale missie het belangrijkst in jouw opzicht, dan kun je kijken naar mogelijkheden voor impact-investeringen.


Denk ook na over de normen en waarden die voor je van belang zijn. Daarna kun je op zoek gaan naar fondsen die deze thema’s aankaarten. Er zijn een aantal grote thema’s in SRI-fondsen:

Milieu Dit omvat het duurzaam ondernemen en beschermen van natuurlijke bronnen.
Sociaal Dit kan gaan om mensenrechten, werknemersrechten, en andere belanghebbende partijen.
Corporate governance en ethiek Deze fondsen besteden bijv. aandacht aan de rechten van de aandeelhouders van organisaties.

Wanneer je een aantal veelbelovende fondsen heeft gevonden, lees je dan in over de vaardigheden en ervaring van de investeringsmanagers. Dat je een keuze maakt voor duurzaam en verantwoord beleggen wil nog niet zeggen dat je met minder kwaliteit genoegen hoeft te nemen. En als laatste tip: zoals bij alle soorten beleggingen hoef je niet op één paard te wedden.

Conclusie

Als je jouw geld wilt terugverdienen, zul je SRI moeten benaderen met hetzelfde beleggingsbeleid als zoals iedere andere belegging: kritisch - zowel over de kwaliteit en betrouwbaarheid van het fonds als over de sociaal verantwoorde doelen.

Heeft u hulp nodig om uw financiën te organiseren?

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een nieuwe accountant te vinden. In slechts 5 minuten maken we kennis en leren wij over de diensten die u nodig heeft.

Vergelijk 3 accountants

Inhoud