Wat is de heffingskorting voor groene beleggingen?

Navigatie

Wat zijn groene beleggingen?
Vrijstelling in box 3
Heffingskorting
Fiscale partners

De heffingskorting voor groene beleggingen is een belastingvermindering op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Hiervoor komt u in aanmerking als u geld belegt in een groenfonds - met of zonder fiscale partner. Deze investeringsvorm noemt men ook een groene belegging.

Als de waarde van uw groene beleggingen hoger ligt dan de vrijstelling die van toepassing is op uw situatie (zie onder), dan moet u het verschil aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Vind hier uw boekhouder

Wat zijn groene beleggingen?

Groene beleggingen zijn investeringen in projecten die zich inzetten voor de bescherming van het milieu. Op de website van de Belastingdienst kunt u een lijst terugvinden met alle groenfondsen die de overheid erkent, en waarvoor beleggingen dus fiscaal aftrekbaar zijn.

Voorbeelden van groene beleggingen

- ABN AMRO Groenbank bv;
- ING Groenbank nv;
- Rabo Groen Bank bv;
- Triodos Groenfonds nv;
- Groenwoningen Fonds;
- ...

Vrijstelling in box 3

Heeft u groene beleggingen? Dan geldt op peildatum 1 januari een belastingvrijstelling over een gezamenlijke waarde van maximaal:

  Zonder fiscale partner Met fiscale partner
2019 €58.540 €117.080
2018 €57.845 €115.690

U moet dus alleen belasting betalen over uw groene beleggingen als de waarde ervan hoger ligt dan €58.540 (zonder fiscale partner) of €117.080 (met fiscale partner). In dat geval betaalt u belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen.

Merk op dat uw vrijstelling nooit hoger kan zijn dan de totale waarde van uw groene beleggingen. Als u bijv. €15.000 belegd heeft, dan bedraagt uw vrijstelling ook €15.000.

Heeft u €60.000 belegd en heeft u geen fiscale partner? Dan geldt de maximale vrijstelling van €58.540 en betaalt u belasting over de resterende €1.460. Indien u wél een fiscale partner heeft, dan bedraagt uw vrijstelling €60.000, omdat de relevante vrijstelling in deze situatie hoger ligt (€117.080).

Als de waarde van uw beleggingen de vrijstelling overschrijdt, dan beïnvloedt dat uw belastbaar inkomen en moet u het verschil aangeven in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Vermeld dit bedrag onder de sectie “Aandelen, obligaties en dergelijke”.

Heffingskorting

De heffingskorting bedraagt 0,7% van de vrijstelling waarvoor u en eventueel uw fiscale partner in aanmerking komen. De Belastingdienst berekent deze korting voor u wanneer ze uw aanslag vaststellen.

Fiscale partners

Indien u gedurende het volledige belastingjaar een fiscale partner heeft, dan moet u de heffingskorting voor groene beleggingen verdelen volgens de verhouding in de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Deze term verwijst naar de waarde van uw gezamenlijk vermogen (bezittingen zoals spaargeld, aandelen en obligaties), verminderd met uw schulden. 

Indien u 75% van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen aangeeft, dan ontvangt u ook 75% van de heffingskorting voor groene beleggingen.

Is de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen nul? Dan krijgt de partner met het hoogste verzamelinkomen de heffingskorting. Indien de verzamelinkomens van beide fiscale partners even hoog liggen, dan gaat de heffingskorting voor groene beleggingen naar de oudste fiscale partner.

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Algemene heffingskorting, alleenstaandeouderenkorting, arbeidskorting, beleggen, inkomensafhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting, loonheffingen, ouderenkorting, werkbonus

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiƫle of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.