Wat is de heffingskorting voor groene beleggingen?

Navigatie

Wat zijn groene beleggingen?
Vrijstelling in box 3
Heffingskorting
Fiscale partners

De heffingskorting voor groene beleggingen is een belastingvermindering op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Hiervoor kom je in aanmerking als je geld belegt in een groenfonds - met of zonder fiscale partner. Deze investeringsvorm noemt men ook een groene belegging.

Als de waarde van jouw groene beleggingen hoger ligt dan de vrijstelling die van toepassing is op jouw situatie (zie onder), dan moet je het verschil aangeven in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Vind hier jouw boekhouder

Wat zijn groene beleggingen?

Groene beleggingen zijn investeringen in projecten die zich inzetten voor de bescherming van het milieu. Op de website van de Belastingdienst kunt u een lijst terugvinden met alle groenfondsen die de overheid erkent, en waarvoor beleggingen dus fiscaal aftrekbaar zijn.

Voorbeelden van groene beleggingen

- ABN AMRO Groenbank bv;
- ING Groenbank nv;
- Rabo Groen Bank bv;
- Triodos Groenfonds nv;
- Groenwoningen Fonds;
- ...

Vrijstelling in box 3

Heb je groene beleggingen? Dan geldt op peildatum 1 januari een belastingvrijstelling over een gezamenlijke waarde van maximaal:

  Zonder fiscale partner Met fiscale partner
2022 €58.540 €117.080
2021 €57.845 €115.690

Je moet dus alleen belasting betalen over jouw groene beleggingen als de waarde ervan hoger ligt dan €58.540 (zonder fiscale partner) of €117.080 (met fiscale partner). In dat geval betaal je belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van jouw groene beleggingen.

Merk op dat jouw vrijstelling nooit hoger kan zijn dan de totale waarde van jouw groene beleggingen. Als je bijv. €15.000 belegd heeft, dan bedraagt jouw vrijstelling ook €15.000.

Heb je €60.000 belegd en heb je geen fiscale partner? Dan geldt de maximale vrijstelling van €58.540 en betaal je belasting over de resterende €1.460. Indien je wél een fiscale partner heeft, dan bedraagt jouw vrijstelling €60.000, omdat de relevante vrijstelling in deze situatie hoger ligt (€117.080).

Als de waarde van jouw beleggingen de vrijstelling overschrijdt, dan beïnvloedt dat jouw belastbaar inkomen en moet je het verschil aangeven in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Vermeld dit bedrag onder de sectie “Aandelen, obligaties en dergelijke”.

Heffingskorting

De heffingskorting bedraagt 0,7% van de vrijstelling waarvoor je en eventueel jouw fiscale partner in aanmerking komen. De Belastingdienst berekent deze korting voor je wanneer ze jouw aanslag vaststellen.

Fiscale partners

Indien je gedurende het volledige belastingjaar een fiscale partner heeft, dan moet je de heffingskorting voor groene beleggingen verdelen volgens de verhouding in de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Deze term verwijst naar de waarde van jouw gezamenlijk vermogen (bezittingen zoals spaargeld, aandelen en obligaties), verminderd met uw schulden. 

Indien je 75% van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen aangeeft, dan ontvang je ook 75% van de heffingskorting voor groene beleggingen.

Is de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen nul? Dan krijgt de partner met het hoogste verzamelinkomen de heffingskorting. Indien de verzamelinkomens van beide fiscale partners even hoog liggen, dan gaat de heffingskorting voor groene beleggingen naar de oudste fiscale partner.

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Algemene heffingskorting, alleenstaandeouderenkorting, arbeidskorting, beleggen, inkomensafhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting, loonheffingen, ouderenkorting, werkbonus

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kan je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.