Navigatie:
Wat is de investeringsaftrek
Hoe werkt de investeringsaftrek
Geen recht op de investeringsaftrek
Maximaal financieel voordeel halen uit de investeringsaftrek

 

Vind een accountant

Wat is de investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscale regeling waarbij er in Nederland en België sommige investeringen morgen worden afgetrokken van de winst wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek verlaagt zo het de belastbare winst waardoor je minder belasting betaald. Investeer je als ondernemer in bedrijfsmiddelen, dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van dit belastingvoordeel. Met investeren kun je zo dus geld besparen.

Hoe werkt de investeringsaftrek

Nederland kent 3 verschillende soorten investeringsaftrek met ieder een andere hoogte van de aftrek. Het onderscheid en hoe het werkt is opgesplitst in drie soorten:

Vraag je accountant hoe jij hier optimaal van kunt profiteren. Heb je nog geen geschikte accountant die dit voor je doet? Vind er dan nu een via ons platform.

Belangrijk

Indien na de verkoop van de GmbH-aandelen een verlies wordt overgedragen, kunnen deze verliezen volgens § 20 abs EStG alleen met inkomsten uit kapitaalgoederen worden verrekend, maar niet met elders behaalde winsten.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
De kleinschaligheidsaftrek betreft het investeren in algemene bedrijfsmiddelen die een bedrijf gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan laptops, meubilair en gereedschap met een minimum investeringsbedrag van 450 euro per bedrijfsmiddel. 

Indien jouw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband zoals een vennootschap onder firma of een maatschap wordt de aftrek anders berekend. Er wordt niet gekeken naar de investeringen van de afzonderlijke ondernemingen maar naar de totale investering van het samenwerkingsverband.

Het exacte bedrag dat mag worden afgetrokken van de winst is afhankelijk van de hoeveelheid die is geïnvesteerd in het desbetreffende boekjaar. Om in aanmerking te komen voor de KIA in 2022 moet het totale geïnvesteerde bedrag in bedrijfsmiddelen liggen tussen € 59.939 en € 110.998 Hieronder vindt u de percentages die gelden voor 2022:

 Investeringen      Kleinschaligheidsaftrek
 € 0 - € 2.400  €0
 € 2.401 - € 59.939  28% van het investeringsbedrag
 € 59.940 - € 110.998  €16.784
 € 110.999 - € 332.994                                                                             €16.784 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €110.998

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De energie-investeringsaftrek is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. Denk hierbij aan zonnepanelen of het energieneutraal maken van je bedrijfspand. Wil je weten welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de EIA download dan de energielijst van de internetsite van RVO.nl.

De energie-investeringsaftrek is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten of vennootschapsbelasting betalen. Met de EIA mag er in 2019 45% van de investering worden afgetrokken van de winst. Daarnaast is de EIA ook te combineren met de KIA wat een aantrekkelijk voordeel kan opleveren voor je bedrijf. 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling gelden er een aantal voorwaarden:
- Het energie-investeringsbedrag is minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel
- Het maximale bedrag in 2019 per bedrijf per kalenderjaar is 122 miljoen euro
- Het bedrijfsmiddel is nieuw (dus niet eerder gebruikt)
- Het bedrijfsmiddel staat op de energie lijst te vinden op RVO.nl

Daarnaast is het niet mogelijk om voor hetzelfde bedrijfsmiddel ook nog de milieu-investeringsaftrek te krijgen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen VAMIL
De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA is bedoeld voor bijvoorbeeld investeringen die bijdragen aan een beter milieu zoals speciale kassen of een kas voor biologische teelt. Met deze regeling kun je tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage is echter afhankelijk van de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en de milieueffecten en is verdeeld in drie categorieën:

Categorie 1: 36%
Categorie 2: 27%
Categorie 3: 13,5%

Met de VAMIL kan een investering op ieder gewenst moment worden afgetrokken van de winst en kan worden gecombineerd met de MIA. Dit betekend dat de aftrek van de investering dus kan worden verplaatst naar volgend jaar. Deze aftrek is beperkt tot maximaal 75% van het geïnvesteerde bedrag. Zowel de VAMIL as MIA kan niet worden gecombineerd met de energie-investeringsaftrek.

Let op! Als je gebruik wilt maken van deze regeling dien je binnen 3 maanden na de investering een melding te doen bij de RVO.nlU krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging die je dient te bewaren voor jouw boekhouding. Tot slot verwerk je de MIA/VAMIL in jouw aangifte waarna de Belastingdienst bepaalt over jouw aangifte.

Geen recht op de investeringsaftrek

Er zijn investeringen waarbij je geen recht heeft op de investeringsaftrek waaronder:
- Bepaalde bedrijfsmiddelen zoals woonhuizen, dieren, vaartuigen, goodwill en vorderingen
- Personenauto’s niet bestemd voor beroepsvervoer
- Bedrijfsmiddelen bestemd voor verhuur
- Bedrijfsmiddelen die over worden gebracht van privé naar onderneming
- Investeringen met verplichtingen tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten. 

Ook investeringen in bedrijfsmiddelen die je koopt van een bv waarvan je aandeelhouder bent geven geen recht op investeringsaftrek. 

Maximaal financieel voordeel uit de investeringsaftrek halen?

Er komt veel bij kijken om er voor jouw bedrijf een zo groot mogelijk financieel voordeel uit te halen. Daarom is het belangrijk om te weten waar je wél en géén recht op heeft, afhankelijk van de hierboven genoemde voorwaarden. Echter zijn de voorwaarden van de investeringsaftrek complex. Een advies is om je te verdiepen of laat adviseren door een boekhouder of accountant. Hierdoor voorkom je dat de aftrek op een later moment alsnog moet worden terugbetaald. 

Ik zoek hier een accountant voor

Inhoud