Bent u volledig op de hoogte van wat er gebeurt na het aanvragen van uitstel? Vandaag behandelen we de voor- en nadelen van uitstel van de belastingaangifte

Vind hier uw boekhouder

Waar kunt u precies uitstel voor aanvragen?

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor de vennootschaps-, btw- en inkomstenbelasting.

Uitstel van de aangifte vennootschapsbelasting

De deadline voor de vennootschapsbelasting is meestal 5 maanden na het einde van het boekjaar. Bij een boekjaar dat gelijkloopt aan een kalenderjaar is dat bijvoorbeeld voor 1 juni. Wanneer u meer tijd nodig heeft, kunt u online uitstel aanvragen op de website van de Belastingdienst, of een aanvraagformulier invullen.

Uitstel van de btw-aangifte

Ondernemers kunnen ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar btw-aangifte te doen. Uitstel van de btw-aangifte wordt alleen verleend in bijzondere situaties. Als u denkt dat er sprake is van een ernstige situatie waardoor u de btw niet op tijd kunt aangeven, kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

Uitstel van de aangifte inkomstenbelasting

De eerste deadline om inkomstenbelasting aan te geven is ieder jaar op 1 mei. Indien u geen aangiftebrief heeft ontvangen, heeft u daarna tot 1 juli de tijd om aangifte te doen. Als u wel een aangiftebrief ontvangt, maar denkt dat u niet op tijd aangifte zult kunnen doen, kunt u vóór de uiterste inleverdatum (1 mei) uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.

U kunt op verschillende manieren uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting:

  • Door het formulier “Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen en per post naar de Belastingdienst op te sturen;
  • Door een zelfgeschreven brief op te sturen. In de brief vermeldt u het volgende: jaar van aangifte, uw BSN, voorletters en achternaam, adres, postcode en woonplaats, datum en een handtekening. Wanneer u buitenlands belastingplichtig bent, kunt u alleen per brief een uitstel aanvragen.

De telefonische dienst en het online formulier om aangifte te doen zijn meestal beschikbaar tussen 1 maart en 1 mei.

Wanneer u uitstel aanvraagt zonder specifieke reden, kunt u uitstel krijgen tot 1 september. Om langer uitstel te verkrijgen zult u een reden moeten opgeven in het aanvraagformulier of in een brief. U kunt ervoor kiezen om zelf een brief te schrijven naar de Belastingdienst of om een professioneel kantoor in te huren om een uitstelverzoek op te stellen en zo een langere uitsteltermijn te krijgen.

U kunt binnen 3 weken een antwoord van de Belastingdienst verwachten.

Vergelijk gratis 3 boekhouders

Voordelen van uitstel

Na het verkrijgen van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting krijgt u ook automatisch uitstel voor het aanvragen van toeslagen.

Het is beter om uitstel te vragen dan te laat in te leveren. Als u geen aangifte doet en ook geen uitstel aanvraagt, loopt u kans op een boete. De Belastingdienst stuurt echter niet meteen een boete op. Eerst krijgt u een herinnering en daarna een aanmaning. Na de aanmaning heeft u meestal nog 10 werkdagen tijd om de aangifte op te sturen. Pas als de aangifte na die 10 werkdagen niet binnen is, ontvangt u een boete. De hoogte van de boete kan variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.

Het is ook beter om uitstel aan te vragen dan later wijzigingen door te geven. Wanneer u na een definitieve aanslag nog wijzigingen in uw aangifte wilt doorgeven, moet u een officieel bezwaar maken.

Nadelen van uitstel

U betaalt meer rente door de ongunstige renteregeling. Als u na de aanslag extra belasting moet betalen, zult u ook belastingrente moeten betalen vanaf 1 juli tot de datum van uw aanslag. Afhankelijk van de Belastingdienst en de behandelingstijd kan het wachten op uw aanslag oplopen tot 19 weken na de datum van aangifte. U zou dus rente betalen over deze periode.

Als u na de aanslag geld terugkrijgt, zal de rente die u heeft betaald niet worden vergoed, tenzij de Belastingdienst er in totaal langer dan 13 weken over doet om uw aanslag op te leggen. 

Ook loopt u langer kans om een navordering te ontvangen. De termijn voor het opleggen van aanslagen door de Belastingdienst wordt verlengd met de duur van het uitstel, zelfs wanneer u geen gebruik maakt van de volledige termijn. De navorderingstermijn van 5 jaar kan worden verlengd tot 12 jaar bij buitenlands vermogen en inkomsten.

Daarnaast loopt u kans dat de Belastingdienst uitstel weigert. Als u de vorige jaren ook belastinguitstel heeft aangevraagd en binnen de uitsteltermijn aangifte heeft gedaan, ziet de Belastingdienst dit als een aangifte die op tijd is gedaan. Echter, wanneer u in de afgelopen 3 jaar 2 keer te laat aangifte hebt gedaan waar vorig jaar één van is, wordt er geen uitstel verleend.

Conclusie

Er zijn een hoop zaken om rekening mee te houden wanneer u uitstel van de belastingaangifte wilt aanvragen. Het is aan te raden om, vooral als ondernemer, alle data van de Belastingdienst goed in de gaten te houden, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij twijfel kan professionele hulp van een belastingadviseur, accountant of boekhouder ook een uitkomst bieden.

Ontvang gratis 3 offertes

Inhoud