Ben je volledig op de hoogte van wat er gebeurt na het aanvragen van uitstel? Vandaag behandelen we de voor- en nadelen van uitstel van de belastingaangifte

Vind hier je boekhouder

Waar kun je precies uitstel voor aanvragen?

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor de vennootschaps-, btw- en inkomstenbelasting.

Uitstel van de aangifte vennootschapsbelasting

De deadline voor de vennootschapsbelasting is meestal 5 maanden na het einde van het boekjaar. Bij een boekjaar dat gelijkloopt aan een kalenderjaar is dat bijvoorbeeld voor 1 juni. Wanneer je meer tijd nodig hebt, kun je online uitstel aanvragen op de website van de Belastingdienst, of een aanvraagformulier invullen.

Uitstel van de btw-aangifte

Ondernemers kunnen ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar btw-aangifte te doen. Uitstel van de btw-aangifte wordt alleen verleend in bijzondere situaties. Als je denkt dat er sprake is van een ernstige situatie waardoor je de btw niet op tijd kunt aangeven, kun je contact opnemen met je belastingkantoor.

Uitstel van de aangifte inkomstenbelasting

De eerste deadline om inkomstenbelasting aan te geven is ieder jaar op 1 mei. Indien je geen aangiftebrief heeft ontvangen, heb je daarna tot 1 juli de tijd om aangifte te doen. Als je wel een aangiftebrief ontvangt, maar denkt dat je niet op tijd aangifte zult kunnen doen, kun je vóór de uiterste inleverdatum (1 mei) uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.

Je kunt op verschillende manieren uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting:

  • Door het formulier “Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen en per post naar de Belastingdienst op te sturen;
  • Door een zelfgeschreven brief op te sturen. In de brief vermeld je het volgende: jaar van aangifte, uw BSN, voorletters en achternaam, adres, postcode en woonplaats, datum en een handtekening. Wanneer je buitenlands belastingplichtig bent, kun je alleen per brief een uitstel aanvragen.

De telefonische dienst en het online formulier om aangifte te doen zijn meestal beschikbaar tussen 1 maart en 1 mei.

Wanneer je uitstel aanvraagt zonder specifieke reden, kun je uitstel krijgen tot 1 september. Om langer uitstel te verkrijgen zult je een reden moeten opgeven in het aanvraagformulier of in een brief. Je kunt ervoor kiezen om zelf een brief te schrijven naar de Belastingdienst of om een professioneel kantoor in te huren om een uitstelverzoek op te stellen en zo een langere uitsteltermijn te krijgen.

Je kunt binnen 3 weken een antwoord van de Belastingdienst verwachten.

Vergelijk gratis 3 boekhouders

Voordelen van uitstel

Na het verkrijgen van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting krijgt je ook automatisch uitstel voor het aanvragen van toeslagen.

Het is beter om uitstel te vragen dan te laat in te leveren. Als je geen aangifte doet en ook geen uitstel aanvraagt, loopt je kans op een boete. Als je de eerste keer te laat indient, krijg je een verzuimboete van €369. Dit geldt ook als je de tweede keer te laat indient. Ben je dan nog te laat, dan kan je een boete van maximaal €5278 ontvangen. De Belastingdienst stuurt echter niet meteen een boete op. Eerst krijgt je een herinnering en daarna een aanmaning. Na de aanmaning heb je meestal nog 10 werkdagen tijd om de aangifte op te sturen. Pas als de aangifte na die 10 werkdagen niet binnen is, ontvang je een boete. 

Het is ook beter om uitstel aan te vragen dan later wijzigingen door te geven. Wanneer je na een definitieve aanslag nog wijzigingen in je aangifte wilt doorgeven, moet je een officieel bezwaar maken.

Nadelen van uitstel

Je betaalt meer rente door de ongunstige renteregeling. Als je na de aanslag extra belasting moet betalen, zul je ook belastingrente moeten betalen vanaf 1 juli tot de datum van uw aanslag. Afhankelijk van de Belastingdienst en de behandelingstijd kan het wachten op de aanslag oplopen tot 19 weken na de datum van aangifte. Je zou dus rente betalen over deze periode.

Als je na de aanslag geld terugkrijgt, zal de rente die je hebt betaald niet worden vergoed, tenzij de Belastingdienst er in totaal langer dan 13 weken over doet om de aanslag op te leggen. 

Ook loop je langer kans om een navordering te ontvangen. De termijn voor het opleggen van aanslagen door de Belastingdienst wordt verlengd met de duur van het uitstel, zelfs wanneer je geen gebruik maakt van de volledige termijn. De navorderingstermijn van 5 jaar kan worden verlengd tot 12 jaar bij buitenlands vermogen en inkomsten.

Daarnaast loop je kans dat de Belastingdienst uitstel weigert. Als je de vorige jaren ook belastinguitstel heeft aangevraagd en binnen de uitsteltermijn aangifte heeft gedaan, ziet de Belastingdienst dit als een aangifte die op tijd is gedaan. Echter, wanneer je in de afgelopen 3 jaar 2 keer te laat aangifte hebt gedaan waar vorig jaar één van is, wordt er geen uitstel verleend.

Conclusie

Er zijn een hoop zaken om rekening mee te houden wanneer je uitstel van de belastingaangifte wilt aanvragen. Het is aan te raden om, vooral als ondernemer, alle data van de Belastingdienst goed in de gaten te houden, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij twijfel kan professionele hulp van een belastingadviseur, accountant of boekhouder ook een uitkomst bieden.

Ontvang gratis 3 offertes

Inhoud