Wat is rente?

Navigatie

Drie onderdelen
De rentevoet
Vaste en variabele rente
Hoge, lage en negatieve rente
Belastingrente

Wanneer je geld leent, betaal je periodiek rente over de hoofdsom (het geleende bedrag). Door - naast de aflossing van de lening - ook rente te betalen, betaal je uiteindelijk meer geld dan het oorspronkelijk geleende bedrag. Zo kan de rente je stimuleren om de hoofdsom tijdig terug te betalen: hoe langer je wacht, hoe hoger jouw schuld door de rente zal oplopen.

Consumenten kunnen ook rente ontvangen. Een bekend voorbeeld is de spaarrente, dat je ontvangt over jouw spaargeld bij de bank. Wanneer je echter in het rood staat op jouw bankrekening, ben je diegene die aan de bank rente betaalt over de schuld.

Vind hier jouw boekhouder

Drie onderdelen

Rente bestaat uit drie onderdelen, die elk een vast doel dienen:

Inflatiecompensatie Compenseert de inflatie tijdens de looptijd van de lening. Het geld kan gedurende deze periode immers door inflatie in waarde dalen (devalueren).
Risicopremie Dekt het debiteurenrisico, ofwel het risico dat de lenende partij het geleende bedrag niet kan terugbetalen.
Dienst der lening Dient als een soort “huurprijs” of vergoeding voor de ontlening van het geld.

De rentevoet

De rentevoet is het percentage van de hoofdsom gedeeld door 100. Als de rente bijv. 3% bedraagt, is de rentevoet 0,03.

Banken baseren hun rentetarieven vaak op de Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Dit is de interbancaire rente in de eurozone, ofwel het tarief dat banken hanteren om onderling geld te lenen.

Wanneer een financierder een bepaalde lening als bijzonder risicovol beschouwt, zal hij of zij waarschijnlijk een hogere rente vragen van de lenende partij.

Vaste en variabele rente

Rente kan vast of variabel zijn. Bij een vaste rente blijft de rentevoet tijdens de looptijd van de lening ongewijzigd, terwijl een variabele rente verandert naargelang de situatie op de financiële markt.

Beide scenario’s brengen risico’s met zich mee en beïnvloeden zowel de uitlenende als de lenende partij.

  De geldverstrekker... De partij die geld leent...
Vaste rente Is zeker van vaste inkomsten, maar kan geen voordeel behalen uit rentestijgingen. Is zeker van vaststaande uitgaven, maar kan geen voordeel behalen uit rentedalingen.
Variabele rente Verliest inkomsten wanneer de rente daalt, maar ontvangt meer inkomsten zodra de rente stijgt. Bespaart geld wanneer de rente daalt, maar betaalt meer geld zodra de rente stijgt.

Hoge, lage en negatieve rente

Bij hoge inflatie zal ook de rente hoog liggen. De partij die het geld ter beschikking stelt krijgt in dat geval extra inkomsten (door de hogere rente), maar die zijn wel minder waard dan voorheen (omdat de munt door de inflatie devalueert).

Een lage rente is beter voor de economie, omdat het investeerders aantrekt. Ook maken lage rentes het eenvoudiger om hypotheken af te sluiten en woningen te kopen.

Tijdens de kredietcrisis waren negatieve rentes niet abnormaal: zo hoopte men sparen te ontmoedigen, en investeringen en consumptie te stimuleren.

Belastingrente

Je kan belastingrente zowel ontvangen als betalen. Indien je te laat bent met jouw aangifte, kan de Belastingdienst belastingrente berekenen over het bedrag dat je nog verschuldigd bent. Jouw belastingaanslag zal vermelden of dit van toepassing is op jouw persoonlijke situatie.

De Belastingdienst kan je ook belastingrente vergoeden, bijv. wanneer het te lang duurt om jouw aanslag op te leggen.

De belastingrente is van toepassing op de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, erfbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting (btw), overdrachtsbelasting en dividendbelasting.

Het tarief van de belastingrente bedraagt 4%, behalve op de vennootschapsbelasting (8%).

Ontvang gratis offertes van boekhouders

Verwante termen

Beleggen, investeren, lening

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen jou zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.