Je hebt ze vast al wel gezien op een marktplein of festival in uw buurt: foodtrucks, ofwel felgekleurde mobiele keukentjes die rondreizen om zo overal in het land hun eten of drinken te verkopen. De menu’s van deze mini-restaurants en -bars op wieltjes komen in allerlei soorten en maten: sommigen verkopen verfrissende smoothies in alle kleuren van de regenboog, terwijl anderen vegetarische snacks, exotische hotdogs of cupcakes aanbieden.

Vind hier je boekhouder

Voel je het kriebelen om zélf een busje te kopen en de bevolking te gaan verblijden met je eigen culinaire specialiteiten? Heb je een ijzersterk product bedacht en blijft de kwaliteit van je ijsjes/hamburgers/saté’s/enz. ook na de 200e portie moeiteloos overeind? En ook de lange werkdagen en onregelmatige uren schrikken je helemaal niet af?

Dan ben je wellicht uit het juiste hout gesneden! In dit artikel krijg je een handig overzicht van waar je allemaal rekening mee moet houden bij het opstarten van je rijdende buffet.

Leestip

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Heb je recht op de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en/of de investeringsaftrek? Lees er alles over in ons uitgebreide dossier "Ondernemers en de inkomstenbelasting".

Kamer van Koophandel

Bij de Kamer van Koophandel kun jij je aanmelden als ondernemerJe kunt jouw bedrijf eenvoudig inschrijven via hun website. Vervolgens geeft de KvK de informatie door aan de Belastingdienst, waarop jij je btw-nummer ontvangt.

Aftrekposten

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en je voldoet aan het urencriterium (1.225 uur), dan heb je recht op fiscale voordelen waarmee jij je winst kunt verminderen, zoals de ondernemersaftrek. Dat is een overkoepelende term die onder meer de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek omvat.

Je kunt gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek zolang je de AOW-leeftijd nog niet had bereikt in het betreffende kalenderjaar. De zelfstandigenaftrek bedraagt €7.280. Als ondernemer mag je niet meer aftrekken dan de winst, tenzij je een starter bent. In dat geval heb je recht op de startersaftrek (€2.123) en mag je die, net als de volledige zelfstandigenaftrek, aftrekken van je winst - dus een maximumbedrag van €9.403. Je houdt dus geen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek over. Als de aftrek hoger ligt dan je winst, dan moet je dit verlies verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning (box 1) of in andere aangiftejaren.

Je bent een starter als je in 1 of meer van de vorige 5 kalenderjaren geen ondernemer was en tijdens die periode de zelfstandigenaftrek niet meer dan 2 keer heeft gebruikt.

Als je meer dan €450 uitgeeft aan bedrijfsmiddelen (denk bijv. aan je foodtruck en de ingrediënten om je product mee te bereiden), dan heb je misschien recht op de investeringsaftrek.

Foodtruck met klanten

Kostenplaatje

Op financieel gebied is de oprichting van een foodtruck laagdrempeliger en goedkoper dan wanneer je een restaurant of bar begint. Toch moet je realistisch blijven: ook het runnen van een foodtruck gaat gepaard met verschillende kosten.

Wilt je graag een gloednieuwe foodtruck? Dan moet je rekenen dat zo’n modern voertuig je bankrekening met zo’n €20.000 lichter zal maken - mogelijk meer. Een tweedehands exemplaar zal “slechts” enkele duizenden euro’s kosten, maar houd er rekening mee dat de volledige herinrichting van die foodtruck (keukenapparatuur, koelmachines, etc.) ook een aardige duit zal kosten.

Ook de buitenkant telt mee: om zoveel mogelijk op te vallen tussen de anderen, geeft u uw foodtruck best een laagje verf in knallende snoepkleurtjes of een opvallend design - dat uiteraard naadloos moet passen in uw marketingstrategie. Vergeet ook niet om die eigen stijl te promoten op social media of in de (plaatselijke) pers. Leuke acties en grappige foto’s van voor of achter de schermen maken het ook gemakkelijker om naambekendheid te creëren.

Er sluipen ook allerlei andere kosten in je foodtruck: je moet regelmatig nieuwe ingrediënten kopen, het voertuig schoonmaken, zorgen voor brandstof, stromend water en elektriciteit voorzien en verse producten koel houden. Bovendien mag je de promotie - en de daarbij horende kosten - van je mobiele bedrijfje niet uit het oog verliezen. Vergeet ook niet dat het behalen van vergunningen (kan 8 tot 12 weken duren én verschillen per gemeente!), verzekeringen (o.m. brandveiligheid) en certificaten met een prijskaartje komt. Ook moet je voor het bezit van je voertuig motorrijtuigenbelasting betalen.

Houd er ook rekening mee dat je standgeld moet betalen als je het busje parkeert op festivals of markten en daar je producten verkoopt. Ook moet je een deel van de winst (15-25%) afdragen aan de organisator. Daarnaast betaalt je uiteraard omzetbelasting (zie onder).

Kies voor zekerheid en stel een financieel plan op (inclusief je financiële reserve), zodat je kunt bestuderen of de foodtruck-droom een haalbare kaart is. Stel ook een ondernemingsplan op - dit moet je gegarandeerd kunnen presenteren als je om externe financiering vraagt.

Rijbewijs

Als je met de foodtruck Nederland wil doorkruisen, is het niet meer dan normaal dat je ook het correcte rijbewijs bezit. Met een rijbewijs B mag je voertuigen besturen die niet zwaarder zijn dan 3.500 kg. Indien de auto zwaarder is, of indien je een aanhangwagen of oplegger trekt, is een rijbewijs B niet voldoende. In dat geval heb je wellicht een rijbewijs BE, C of C1 nodig.

Rijbewijs B: voertuigen tot 3.500 kg
Rijbewijs BE: voertuigen met een aanhanger van meer dan 750 kg, of voertuigen die samen met de aanhanger meer dan 3.500 kg wegen
Rijbewijs C: vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg
Rijbewijs C1: vrachtwagens en campers met een gewicht tussen 3.500 en 7.500 kg

Hygiëne

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (een onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft hygiënecodes opgesteld voor de bereiding van verschillende soorten voedsel. Je wilt namelijk één of meerdere voedselvergiftigingen vermijden. Zo gelden er voor o.a. sushi, ijs en shoarma strengere eisen. Wie graag alcohol wilt verkopen, moet bovendien een cursus Sociale Hygiëne volgen.

Je kunt de hygiënecode volgen die voor je product van toepassing is, maar je kunt ook zelf een voedselveiligheidsplan opstellen. Daarin moet je alle mogelijke risico’s opsommen volgens de methodologie van de HACCP ofwel Hazard Analysis Critical Control Points. Als je één van beide mogelijkheden kiest, voldoet je foodtruck aan de hygiëneverplichtingen. Mogelijk moet je meerdere hygiënecodes volgen.

Gaat jij je product ter plekke bereiden? Dan heb je zeker voldoende koelingsapparatuur, een elektriciteitsverbinding en stromend water nodig. Als je door omstandigheden onverpakte voedingsmiddelen zonder handschoenen moet aanraken, moet je foodtruck uitgerust zijn met apparatuur om handen regelmatig te wassen (bijv. een kraantje of een pomp). Je infrastructuur moet ook schoon en onbeschadigd zijn, gemaakt van degelijk materiaal en gemakkelijk te poetsen. Het risico op verontreiniging van levensmiddelen moet zo klein mogelijk zijn, en je moet voldoende middelen hebben om de voorzieningen schoon te maken en te ontsmetten. De foodtruck moet ook genoeg mogelijkheden bieden tot het koel houden (op de juiste temperatuur) van levensmiddelen die kunnen bederven. Zorg er eveneens voor dat je een goede afvoer van afval kunt garanderen.

Foodtruck op straat

Btw

Je betaalt btw (belasting op de toegevoegde waarde) over de omzet uit de foodtruck-activiteiten. Je brengt deze in rekening aan de klant door deze in je productprijs op te nemen. Nadien draag je dat bedrag in je btw-aangifte over aan de Belastingdienst. Voor voedingsmiddelen moet je 6% heffen, terwijl je voor eventuele merchandise (buttons, magneten, etc.) 21% btw moet incalculeren. Het huidige kabinet heeft besloten om ten vroegste vanaf 2019 het lage btw-tarief te verhogen naar 9%.

Je kunt ervoor kiezen om de btw te berekenen op basis van het kasstelsel. In dat geval gebruik jij je kas- en bankadministratie als uitgangspunt. Bekijk de periode waarover je aangifte doet, en kijk vervolgens naar de inkomsten die tijdens dat tijdvak vloeiden naar je bankrekening of kas. Op die inkomsten moet jij je baseren bij de berekening van de btw. Het is dus aan te raden om een aparte bankrekening te openen voor de inkopen en verkopen die horen bij je foodtruck. Houd deze goed in de gaten, want het vormt een deel van je administratie.

Het kasstelsel geldt voor ondernemers wiens goederen of dienstverlening zich (voornamelijk) richt op particulieren.

Daarnaast moet je btw betalen aan de leveranciers, dus je moet deze aftrekken in je btw-aangifte, in de periode van aangifte waarin je de factuur ontvangen hebt. Als je die administratie niet bijhoudt, kun je die btw aftrekken zodra je de factuur ontvangt of zodra je deze betaalt - zolang je maar consequent bent.

Financiële administratie

Om correct belastingaangifte te doen, heb je een ordelijke en inzichtelijke administratie nodig. Alle bedrijfsgegevens moet je hier snel kunnen terugvinden - denk hierbij aan kosten, omzet, winst,... Zo heb je ineens een handig overzicht van de financiële gezondheid van de foodtruck, en kunt je hierop inspelen en - indien nodig - je bedrijfsstrategie aanpassen.

Je bent wettelijk verplicht om alle stukken (bonnetjes, bankafschriften, contracten, etc.) 7 jaar te bewaren. Ook als je al bedrijfskosten maakt vóór dat jij je aanmeldt bij de KvK, moet je die bewijsstukken bewaren.

Indien je de financiële administratie niet goed regelt, berekent de Belastingdienst je winst, verlies en verschuldigde belasting. Bent je het niet eens met het resultaat van hun berekening? Dan moet je het protest bekrachtigen met bewijs - dit heet omkering van bewijslast. Bij een slecht georganiseerde administratie is het eveneens zeer moeilijk om de aangifte omzetbelasting in te vullen, en heb je mogelijk geen recht op fiscale voordelen (bijv. kleineondernemersregeling).

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om de boekhouding zelf te doen, maar deze uren bijten een grote hap weg uit je agenda, die door de foodtruck al aardig gevuld is. Goed nieuws: Ageras kan je hierbij helpen! Laat ons weten wat je zoekt en wij gaan op zoek naar 3 boekhouders die je kunnen helpen om de administratie van je foodtruck bij te houden. Bovendien kunnen zij je ook bijstaan met bedrijfsadvies en kennis van allerhande fiscale voordelen waar je recht op hebt.

ontvang kosteloos 3 offertes

Veel succes!

Foodtruck met Amerikaanse producten

Inhoud