Eerder kon u al op deze blog lezen over verantwoord investeren en beleggen. Wat nu als u als particulier wat geld te besteden hebt, maar niet precies weet wat de beste oplossing voor u is? U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw geld weg te zetten op een spaarrekening; dit is veilig en stabiel. Een andere optie kan zijn om dat geld te beleggen. Daarbij bepaalt u zelf hoeveel risico u neemt.

Vind hier uw boekhouder

Wat is beleggen?

Beleggen beschrijft de handeling van het wegzetten van een som geld in aandelen, fondsen of andere beleggingsproducten, met het doel om de inleg (of meer dan de inleg) terug te krijgen. Het geld kan voor lange of korte termijn worden vastgezet, afhankelijk van het product.

Beleggingsproducten worden verhandeld op de effectenbeurs. Een effect is een verzamelnaam voor aandelen, obligaties en pandbrieven. Beleggers kunnen winst maken door bijv. aandelen voor een hogere prijs te verkopen dan de aankoopprijs of door dividend te ontvangen. De betekenis van aandelen en andere beleggingsproducten wordt hieronder verder toegelicht.

Een goed begin is het halve werk

Wanneer u wilt beginnen met beleggen, moet u eerst nadenken over uw beleggingshorizon: hoe lang wilt u erover doen om uw doelbedrag te bereiken? Daarnaast moet u beslissen of u zelf onderzoek wilt uitvoeren, beleggingsadvies vraagt of het beleggen helemaal aan iemand anders overlaat.

Ontvang financieel advies

Wanneer u besluit om het heft in eigen hand te nemen, kunt u beleggingsproducten kopen via een broker, ofwel een financiële instelling die het openen van een beleggingsrekening mogelijk maakt. Veel banken bieden beleggingsrekeningen aan, maar u kunt ook andere online brokers opzoeken. Deze brokers zijn vaak iets goedkoper dan de banken.

Voordat u een broker kiest om mee samen te werken, kan het een goed idee zijn om verschillende brokers te vergelijken en er zo achter te komen welke broker het beste bij uw beleggingsdoelen past. Verschillende brokers bieden beleggingstools aan waarvan u gebruik kunt maken om zelf te beleggen. Voor beginners is het zeker handig om een overzichtelijk programma te hebben om al uw beleggingen bij te houden.

Hoeveel risico u loopt bepaalt u zelf. Zo is er een verschil tussen het verkrijgen van hoog en laag rendement (winst). Ook bestaan er zogenaamde garantieproducten en hefboomproducten.

Garantieproducten zijn beleggingsproducten met weinig risico en laag rendement, terwijl hefboomproducten een hoger rendement bieden tegen een hoger risico. Wanneer u in het bezit bent van een hefboomproduct, zal u al bij een kleine verandering in de beurskoers een verschil zien qua winst of verlies.

Beleggingsproducten

Hieronder worden een aantal populaire beleggingsmogelijkheden uitgelegd:

Fondsen

Een beleggingsfonds is een fonds waarin het geld van verschillende beleggers wordt verzameld en in één of meerdere doelen wordt belegd. Op deze manier is het voor de belegger mogelijk in meerdere doelen te beleggen zonder dat er per persoon veel kapitaal nodig is. Een belegger kan ervoor kiezen dat zijn inleg wordt vastgelegd in de portefeuille van het fonds, zodat de inleg wordt verspreid.

Voordelen + Schaalvoordelen: u krijgt toegang tot aandelen waar u meestal een groter budget voor nodig hebt, mogelijkheid om te beleggen in breed scala aan industrieën;

+ U kunt gebruikmaken van de kennis van beleggingsexperts. Dit biedt gemak omdat u het voorbereidend onderzoek over de beleggingen niet zelf hoeft uit te voeren;

+ Extra veiligheid, omdat sommige beleggingsfondsen door de overheid worden gecontroleerd, en omdat uw geld over verschillende effecten wordt verspreid.
Nadelen - Hoe gespecialiseerder het beleggingsfonds is, hoe hoger de beheerkosten. Door hoge beheerkosten kan er dus een groot verschil zitten tussen uw bruto- en nettorendement;

- Wanneer u uw geld vastlegt in de portefeuille van een fonds betaalt u doorlopende beheerkosten;

- Geen controle over de samenstelling van de beleggingen; u weet dus niet hoeveel van uw inleg wordt geïnvesteerd.

Als u op zoek bent naar betrouwbare informatie over een bepaald fonds, kunt u kijken naar de financiële bijsluiter, ook wel essentiële beleggingsinformatie (Ebi) genoemd. Iedere beleggingsinstelling is verplicht om deze informatie beschikbaar te stellen.

Aandelen

U kunt er ook voor kiezen om direct losse aandelen te kopen. Een aandeel is een deel van een beursgenoteerd bedrijf. Wanneer iemand een aandeel van een bedrijf bezit, is diegene als het ware mede-eigenaar. Elke aandeelhouder is welkom op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van een bedrijf. Hoeveel zeggenschap u als aandeelhouder heeft, ligt aan het aantal aandelen dat u bezit. Sommige bedrijven keren ook winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend.

Aandelen kunnen in waarde stijgen of dalen op de effectenbeurs; dit is afhankelijk van vraag en aanbod. Als u een aandeel verkoopt voor een hogere prijs dan diegene die u ervoor betaald hebt, maakt u winst. Lees u altijd eerst goed in over de status van een bedrijf voordat u aandelen besluit te kopen.

Voordelen + Vrijheid;

+ Liquiditeit.
Nadelen - Het is van belang dat u op de hoogte blijft van de status van de effectenbeurs

Contract for Difference (CFD)

Een Contract For Difference (CFD) is een beleggingsproduct dat zeer geschikt is voor de hefboomconstructie. CFD's zijn derivaten: dit betekent dat een CFD zijn waarde te danken heeft aan een stijging of daling van een ander product. CFD's zijn zeer geschikt voor mensen die erg actief bezig zijn met beleggen, en die dus zelf de beurs in de gaten willen houden.

Het voordeel van het beleggen in CFD’s is onder andere dat de kosten van CFD-brokers lager zijn dan die van normale brokers. Daarnaast heeft u een verspreid risico, u betaalt voor een zogenaamde “spread”. Het nadeel van het beleggen in CFD’s is echter dat u over het algemeen een hoger risico loopt.

Voordelen + Kosten CFD-broker lager dan normale broker;

+ Verspreid risico.
Nadelen - Hoger risico

Exchange Traded Funds (ETF)

Exchange Traded Funds (ETF), ook wel bekend als index trackers, zijn zowel fondsen als verhandelbare aandelen. Een ETF is een beursgenoteerd fonds dat een bepaalde index volgt (zoals bijv. de AEX) en soortgelijke beleggingen doet.

ETF’s kunnen daarnaast ook een speciale focus hebben op bepaalde sectoren of geografische regio’s. Net als aandelen kunnen ze dus per dag van prijs veranderen en verhandeld worden, maar ze zijn meestal ook lucratief op lange termijn.

Voordelen + Lage beheerskosten;

+ U hoeft weinig aandacht aan ETF's te besteden omdat deze automatisch een andere index volgen;

+ Verspreid risico.
Nadelen - Transactiekosten en/of beheerskosten

Obligaties

Het is ook mogelijk om in obligaties te beleggen. Obligaties zijn leningen die aan de staat of een andere organisatie worden uitgegeven. Obligaties van de staat zijn doorgaans bijzonder stabiel en daarom is de rente die u over deze leningen ontvangt relatief laag. Het is mogelijk om obligaties voor een lange of korte tijd in uw portefeuille te houden.

Er zijn daarnaast ook obligaties beschikbaar met meer risico en hogere rente. Als u een langetermijnbelegging doet en dus uw geld voor een langere tijd vastlegt, heeft u kans dat u wat van de inflatie zult merken in uw rendement.

Voordelen + Stabiel
Nadelen - Lage rente;

- Lage liquiditeit.

Gestructureerde producten

Een gestructureerd product is een combinatie van verscheidene beleggingsproducten.

Vastgoed, grondstoffen en edelmetalen

Naast de bovengenoemde producten is het ook mogelijk om te beleggen in dingen die voor uw gevoel misschien wat tastbaarder aanvoelen. U kunt bijv. investeren in objecten zoals wijn of whisky, edelmetalen zoals goud, of investeren in vastgoed en hopen dat de waarde met de tijd toeneemt. Ook voor deze beleggingsobjecten zijn er soms beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen te vinden.

Vastgoed en beleggingsobjecten vallen onder alternatieve beleggingen en hebben vaak een bovengemiddeld of hoog risico.

Voordelen + Een goed idee wanneer u veel kennis hebt van een bepaald object, zoals bijv. wijn
Nadelen - Bovengemiddeld tot hoog risico

Ga niet zomaar met iedereen in zee

Het kan zijn dat u twijfelt over het beginnen met beleggen of dat u zich uit enthousiasme laat meeslepen in overhaaste beslissingen. Wij raden altijd aan om de financiële bijsluiter te lezen voordat u ergens aan begint. Daarnaast zijn er in Nederland gelukkig allerlei regels die u als belegger beschermen.

In Nederland beschermt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de rechten van onder andere beleggers. De bestuursleden van de AFM worden toegewezen door de Minister van Financiën. De AFM zorgt ervoor dat de financiële regel- en wetgeving in Nederland wordt nageleefd. Wanneer onderzoek uitwijst dat een financiële dienstverlener de regels niet naleeft, is de AFM ook verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen zoals o.a. het geven van waarschuwingen, het plaatsen op waarschuwingslijsten, boetes en zelfs het intrekken van vergunningen. De AFM controleert de beleggingsondernemingen (zoals banken of andere organisaties) om te zien of beleggers geen onnodig risico lopen.

Als u een klacht wilt indienen over uw financiële dienstverlener, kunt u het eerst proberen aan te kaarten bij de dienstverlener zelf door dit schriftelijk te melden. Binnen zes weken mag u een antwoord op uw klacht verwachten. Indien u binnen zes weken geen antwoord op uw klacht hebt gekregen, kunt u een stap verder gaan. Wanneer u geen gehoor krijgt van uw financiële dienstverlener, kunt u binnen drie maanden hierna het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) inschakelen. Het Kifid bemiddelt bij klachten in de financiële dienstverlening. Indien uw dienstverlener niet bindend is ingeschreven bij het Kifid, is het mogelijk dat u toch zelf een juridische procedure moet starten. Daarnaast kunt u ook nog een melding van uw klacht maken bij de AFM, hoewel zij u helaas niet persoonlijk kunnen helpen met uw specifieke situatie.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Weet dat u belegt op eigen risico en dat het van belang is dat er gehandeld wordt met gezond verstand.

Beleggen met gezond verstand

Ten slotte zitten er een aantal algemene voor- en nadelen aan het starten met beleggen. Het is een veilige optie om uw geld op een spaarrekening te laten en u hoeft er haast niet naar om te kijken. Het nadeel van een spaarrekening is echter dat u in het geval van inflatie de kans hebt om te eindigen met minder waarde dan waarmee u begon.

Er zijn een aantal algemene risico’s waarmee u bij het beleggen altijd rekening moet houden. Ten eerste kan de marktontwikkeling ervoor zorgen dat uw beleggingen minder waard worden of dat u zelfs uw gehele inzet kwijtraakt. Ook wanneer u in valuta belegt, loopt u altijd het risico dat de valuta waarin u geïnvesteerd hebt in waarde daalt. Ten tweede kan de waarde van bepaalde beleggingen dalen wanneer de marktrente stijgt (bijv. bij obligaties). Ten derde loopt u altijd het risico dat de organisatie waarin u belegt u niet kan terugbetalen door bijv. een faillissement.

U loopt daarnaast een liquiditeitsrisico wanneer beleggingen moeilijk verhandeld kunnen worden op de beurs en u dus niet vrij bent om te handelen hoe u wilt.

Wees altijd kritisch tegenover uw kennis van de financiële markt en wees eerlijk tegenover uzelf i.v.m. uw financiële situatie en het risico dat u bereid bent te nemen.

Inhoud