Wat is de kansspelbelasting?

Navigatie

Wat is een kansspel?
Vrijstellingen
Tarief
Aandachtspunten voor organisatoren
Aandachtspunten voor prijswinnaars
Aangifte en betaling
Bezwaar en beroep
Opbrengst

Wat is een kansspel?

Een kansspel is een spel waarbij toeval of puur geluk de winnaar van een spel bepaalt. De Belastingdienst onderscheidt twee soorten kansspelen. Enerzijds is er sprake van een kansspel zodra de winnaar wordt bepaald op basis van toeval of puur geluk, zoals bij loterijen en weddenschappen. Anderzijds beschouwt de Belastingdienst ook prijsvragen als kansspelen - denk hierbij aan puzzels en quizzen, die meer mikken op vaardigheden en kennis.

De regelgeving houdt rekening met binnenlandse en buitenlandse kansspelen, en eveneens met internetkansspelen, waarbij de computer spelbepalend is. Tegenwoordig gaan kansspelen vaak via het internet, en ook hier geldt de wet op de kansspelbelasting. 

Organisatoren moeten van elk kansspel nauwkeurig administratie bijhouden met onder meer een specifieke beschrijving van het spel in kwestie en de te winnen prijzen.

Vind hier jouw boekhouder

Vrijstellingen

Je bent vrijgesteld van kansspelbelasting als de waarde van de prijs lager ligt dan €449, of als de inzet hoger ligt dan de prijs – deelnamekosten tellen hierbij niet mee. In 2014 lag deze prijs op €454. Als je meerdere geldprijzen hebt gewonnen in één spel, dan moet men de afzonderlijke bedragen optellen om uit te maken of het totaal laag genoeg is voor een vrijstelling.

Indien gezinnen, vriendengroepen of collega’s onderling weddenschappen afsluiten of pools organiseren (bijv. in het kader van sportevenementen als het WK Voetbal of de Ronde van Frankrijk) en iedereen een bescheiden bedrag inzet, dan hoeven de deelnemers van die besloten kring geen kansspelbelasting betalen.

Zodra de mogelijkheid om deel te nemen wordt opengesteld (bijv. bij pokertoernooien voor alle leden van een bepaalde vereniging), dan geldt de kansspelbelasting wel.

Als je voor prijzen uit buitenlandse kansspelen reeds kansspelbelasting (of een gelijkaardige belasting) heeft betaald in het buitenland, dan hoeft je daarvoor in Nederland niet nog eens extra kansspelbelasting te betalen (zie onder).

Speelkaarten en pokerchips

Tarief

Het tarief van de kansspelbelasting is vastgelegd op 30,1% van de waarde van de prijs. In het verleden lag dit percentage op 29%. Voor geldsommen is de waarde gelijk aan het bedrag in kwestie. Voor productprijzen (bijv. een auto) gaat men uit van de zogenaamde “waarde in het economische verkeer”, ofwel het bedrag waarvoor je het product in kwestie in de handel kunt kopen.

Bij kansspelautomaten, binnenlandse casinospelen en internetkansspelen (in zowel binnen- als buitenland) kijkt de Rijksoverheid dan weer naar de bruto spelopbrengst: het verschil tussen de ontvangen inzetten en de gewonnen prijzen.

Indien een winnaar aanvullende kosten heeft gemaakt (bijvoorbeeld om te mogen deelnemen), mag een organisator die niet aftrekken van de waarde van het prijzengeld.

De berekening van het exacte bedrag is afhankelijk van wie de belasting betaalt. Als de prijswinnaar betaalt, houdt de organisator de kansspelbelasting af van het gewonnen geldbedrag en betaalt hij/zij namens de winnaar. De organisator kan er ook voor kiezen om eerst de kansspelbelasting zelf te betalen en daarna de prijs te overhandigen – bijv. als de beloning een auto is. Beide situaties baten bij een goede communicatie en duidelijke afspraken.

De winnaar betaalt nooit rechtstreeks aan de Belastingdienst, tenzij hij/zij een prijs heeft gewonnen in een buitenlands kansspel en daar in het buitenland nog geen kansspelbelasting op heeft betaald (zie onder).

Voorbeeld: iemand wint een prijs ter waarde van €5.000

De winnaar betaalt Dit gebeurt voornamelijk als de prijs bestaat uit een geldbedrag. De kansspelbelasting wordt dan berekend over de waarde van de prijs:

€5.000 x 0,301 (30,1%) = €1.505

De organisator trekt €1.505 af van het prijzengeld en keert de resterende €3.495 uit aan de winnaar. De organisator doet vervolgens aangifte en betaalt €1.505 aan het Rijk.
De organisator betaalt Dit gebeurt voornamelijk als de prijs bestaat uit een product (bijv. een reis). De waarde van de prijs wordt dan vermenigvuldigd met 1.000/699:

€5.000 x 0,699 = €3.495

€3.495 x 0,301 (30,1%) = €1.052

De organisator doet aangifte en betaalt €1.052 kansspelbelasting aan het Rijk, waarna hij/zij bijv. de reisvouchers aan de winnaar overhandigt.

Speelhal met gokautomaten

Aandachtspunten voor organisatoren

Organisatoren van binnenlandse casinospelen Als je in Nederland woont, betaal je kansspelbelasting over de bruto spelopbrengst, ofwel het verschil tussen de inzetten en de prijzen. De winnaars betalen geen belasting. Ook provisies worden belast.
Uitbaters van kansspelautomaten Als de vergunning voor de automaat op jouw naam staat, dan betaal jij de belasting, op voorwaarde dat de automaat op Nederlands grondgebied staat en jouw gegevens duidelijk worden vermeld op een sticker. De winnaars betalen geen belasting.

De kansspelbelasting wordt geheven over de bruto spelopbrengst.
Organisatoren van binnenlandse internetkansspelen Indien je besluit om een internetkansspel te organiseren in Nederland, wat overigens verboden is, moet je toch een aparte aangifte doen voor kansspelbelasting over de bruto spelopbrengst of over eventuele ontvangen provisies.

Aandachtspunten voor prijswinnaars

Winnaars van binnenlandse kansspelen

(loterijen, prijsvragen en weddenschappen; GEEN casinospelen, kansspelautomaten of internetkansspelen)
De organisator trekt de kansspelbelasting af van het prijzengeld en keert het nettobedrag uit aan de winnaar. Voor productprijzen kan de organisator ervoor kiezen om eerst kansspelbelasting te betalen en dan de volledige prijs (bijv. een auto of een reis) te overhandigen (zie boven).
Nederlandse winnaars bij buitenlandse internetkansspelen Als je in Nederland woont, moet je in Nederland kansspelbelasting betalen, ook over de opbrengsten van buitenlandse kansspelen. Je hoeft de belasting niet meer te betalen als je reeds in het buitenland kansspelbelasting (of een gelijkaardige belasting) heeft betaald.
Nederlandse winnaars van andere buitenlandse kansspelen

(bijv. casino’s)
Indien je in Nederland woont, dan betaal je ook kansspelbelasting in Nederland over de opbrengst. Je hoeft de belasting niet meer te betalen als je reeds in het buitenland kansspelbelasting (of een gelijkaardige belasting) heeft betaald, of als je een prijs wint in een casino of kansspelautomaat binnen de Europese Unie.

Casino in Las Vegas, Nevada

Aangifte en betaling

Zoals eerder vermeld, betalen winnaars alleen rechtstreeks kansspelbelasting over opbrengsten uit buitenlandse kansspelen, indien er in het buitenland nog geen kansspelbelasting (of een gelijkaardige belasting) werd geheven. De winnaar moet in Nederland zelf binnen één maand na datum aangifte doen en tegelijkertijd betalen.

Organisatoren van binnenlandse kansspelen trekken de belasting af van het prijzengeld en doen maandelijks aangifte. Als een kansspel slechts op bepaalde momenten plaatsvindt (jaarlijks, tweemaandelijks, enz.), dan mag de organisator per keer aangifte doen.

Zij die graag een kansspel zouden organiseren en dus nog niet automatisch een aangifteformulier ontvangen, kunnen dat per post aanvragen.

In bepaalde gevallen mag de aangifte ook per kwartaal gebeuren. Deze regel is van toepassing op uitbaters van kansspelautomaten en op organisatoren van binnenlandse casinospelen en internetkansspelen. Zij mogen echter in de afgelopen twee kalenderjaren per kwartaal niet meer dan €15.000 hebben betaald aan kansspelbelasting. Ook mogen zij in die periode maximaal twee keer een naheffingsaanslag hebben ontvangen.

Voor kansspelen gelden overigens geen btw-regels.

Bezwaar en beroep

Indien je vermoedt dat jouw aangifte/betaling/naheffingsaanslag onterecht was, of dat een organisator een onredelijke hoeveelheid van jouw prijs heeft gehouden, kan je per post een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen de zes weken na het voorval gebeuren.

Opbrengst

Volgens de financiële jaarverslagen van het Rijk stegen de jaarlijkse opbrengsten van de kansspelbelasting van €196 miljoen in 2006 naar €481 miljoen in 2016. Twee factoren speelden een belangrijke rol in deze trend. Enerzijds voerde de Rijksoverheid een tariefwijziging in in 2006 (daarvoor werd 26% van de prijswaarde geïnd). Anderzijds werd in juli 2008 een nieuwe regeling van kracht in verband met gokautomaten: sindsdien valt hun omzet ook onder de kansspelbelasting.

Voor het jaar 2017 noteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek een voorlopige opbrengst van €472 miljoen.

Grafiek opbrengsten kansspelbelasting tussen 2006 en 2016

Verwante termen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw of omzetbelasting)

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kan je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen jou zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.