Wat is een controleverklaring?

Navigatie

Doel van een controleverklaring
De vier mogelijke controleverklaringen
Andere accountantsverklaringen

Er zijn drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring.

Ontvang offerte voor jouw controleverklaring

Doel van een controleverklaring

De controleverklaring toont aan dat de accountant een wettelijke controle of audit heeft uitgevoerd met betrekking tot een bepaald financieel rapport (meestal de jaarrekening).

Daarbij gaat hij of zij na of het rapport een waarheidsgetrouw beeld geeft van de onderneming en haar financiële situatie. Hiervoor zal de accountant o.a. inkoop- en verkooptransacties controleren en onderzoeken, een voorraadtelling bijwonen, cijferanalyses maken en/of rekeningsaldo's laten bevestigen door afnemers.

Doorgaans zijn middelgrote tot grote bedrijven wettelijk verplicht om hun jaarrekening samen met een controleverklaring in te dienen bij de Kamer van Koophandel (controleplicht).

Alle Registeraccountants (RA) mogen wettelijke controles uitvoeren; Accountant-administratieconsulenten (AA) hebben daarentegen een speciale controlevergunning nodig. Zij moeten allemaal een strikt controleprotocol naleven, zodat de audit voldoet aan de standaarden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De vier mogelijke controleverklaringen

Goedkeurende verklaring De jaarrekening is goedgekeurd.
Verklaring met beperking De jaarrekening is goedgekeurd, met uitzondering van één of meerdere onderdelen.
Verklaring van oordeelonthouding De accountant kan de jaarrekening niet goedkeuren, maar ook niet afkeuren; er is te veel onzekerheid.
Afkeurende verklaring De jaarrekening is integraal afgekeurd.

Na afloop van de wettelijke controle zijn er vier soorten controleverklaringen mogelijk. Meestal schrijft de accountant een goedkeurende verklaring uit, maar in sommige gevallen speelt er meer twijfel mee.

Indien de accountant de jaarrekening als geheel goedkeurt, maar met uitzondering van één of meerdere onderdelen, dan zal de accountant kiezen voor een verklaring met beperking. Als er echter te veel onzekerheid heerst en de accountant kan de jaarrekening noch goedkeuren noch afkeuren, dan is de verklaring van oordeelonthouding wellicht de meest geschikte keuze.

Wanneer de accountant tijdens de controle twijfels heeft, zal hij of zij dit in de meeste gevallen aankaarten en - afhankelijk van de ernst van de situatie - al tijdens de controle corrigeren. Zijn er echter te veel ernstige afwijkingen en/of beantwoordt de jaarrekening niet aan de gestelde eisen? Dan kan de accountant het rapport integraal afkeuren via een afkeurende verklaring.

Andere accountantsverklaringen

Voor bedrijven zonder controleplicht is een beoordelingsverklaring vaak voldoende. De controle is in dit geval minder intensief en streng dan bij een audit, maar een beoordelingsverklaring is goedkoper én bevat nog steeds nuttige informatie voor aandeelhouders of andere belanghebbenden.

Ondernemingen zonder controleplicht zullen dus vaker genoegen nemen met een beoordelingsverklaring voor hun jaarrekening, terwijl bedrijven mét controleplicht een controleverklaring moeten aanvragen.

Als een accountant zijn of haar klant moet bijstaan bij de samenstelling van een financieel rapport, dan levert hij of zij na afloop een samenstellingsverklaring af.

Vind hier jouw accountant voor een controleverklaring

Verwante termen

AA-accountant, accountantsverklaring, beoordelingsverklaring, RA-accountant, samenstellingsverklaring

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen jou zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.