Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Navigatie

Basisvoorwaarden
Aanvullende voorwaarden (2019)
Pleegvergoeding en co-ouderschap
De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de AOW-leeftijd

Basisvoorwaarden

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting, ofwel een belastingvermindering op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. U komt hiervoor in aanmerking als u bij de Basisregistratie Personen een kind heeft ingeschreven op uw adres.

Het kind in kwestie mag uw eigen kind zijn, een stiefkind, een pleegkind dat u heeft opgevoed als uw eigen kind, een geadopteerd kind, of een kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner.

Woont u samen met uw fiscale partner? Dan beschouwt de Belastingdienst het kind van uw fiscale partner als uw kind.

Vind hier uw boekhouder

Aanvullende voorwaarden (2019)

- Het kind moet geboren zijn na 31 december 2006 (aangiftejaar 2018: na 31 december 2005).

- Het kind staat al minstens 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op uw adres. Als uw kind korter is ingeschreven omdat één van de partners overlijdt, dan heeft u wél recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

- Uw arbeidsinkomen is hoger dan €4.993 (€4.934 in 2018), OF u ontvangt zelfstandigenaftrek, OF u hebt recht op de zelfstandigenaftrek.

- U werkt als alleenstaande, of u en uw fiscale partner werken beiden en u heeft het laagste inkomen. Als de arbeidsinkomens van beide partners even hoog liggen, dan krijgt de oudste partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als u minder dan 6 maanden een fiscale partner heeft en u heeft het laagste inkomen, dan telt de partner niet mee voor de heffingskorting.

Pleegvergoeding en co-ouderschap

U heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u reeds een pleegvergoeding ontvangt voor uw pleegkind. Als u te maken heeft met co-ouderschap en het kind is volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven bij de andere ouder, dan heeft u recht op de heffingskorting als het kind (meestal) minstens 3 dagen per week in één van beide huishoudens verblijft. U bent ook rechthebbend als het kind de ene week bij ouder 1 verblijft, de volgende week bij ouder 2, en dit patroon afwisselt.

Babyschoentjes op een deken

De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de AOW-leeftijd

Als u de AOW-leeftijd bereikt, heeft u recht op andere tarieven voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De AOW-leeftijd voor 2019 is vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden (2018: 66 jaar).

Bereikt u in 2019 (2018) nog niet de AOW-leeftijd?

Arbeidsinkomen meer dan
Arbeidsinkomen minder dan
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
-
€4.993 (€4.934)
2019: geen.

2018: €1.052, maar alleen als u zefstandigenaftrek krijgt
€4.993 (€4.934)
€29.752 (€33.331)
2019: 11,450% x (arbeidsinkomen - €4.993)

2018: €1.052 + 6,159% x (arbeidsinkomen - €4.934)
€29.752 (€33.331)
-
€2.835 (€2.801)

Bereikt u in 2019 (2018) de AOW-leeftijd?

In dit geval heeft u te maken met een aangepast belastingtarief, en dat kan uw inkomensafhankelijke combinatiekorting beïnvloeden. U kan de hoogte online berekenen via de Belastingdienst.

Heeft u in 2019 (2018) het hele jaar de AOW-leeftijd?

Arbeidsinkomen meer dan
Arbeidsinkomen minder dan
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
-
€4.993 (€4.934)
2019: geen.

2018: €538, maar alleen als u zelfstandigenaftrek krijgt
€4.993 (€4.934)
€29.752 (€33.331)
2019: 5,86% x (arbeidsinkomen - €4.993)

2018: €538 + 3,143% x (arbeidsinkomen - €4.934)
€29.752 (€33.331)
-
€1.452 (€1.431)

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Algemene heffingskortingalleenstaandeouderenkorting, arbeidskorting, heffingskorting voor groene beleggingen, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting, loonheffingen, ouderenkorting, werkbonus

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiƫle of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.