Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Navigatie

Basisvoorwaarden
Aanvullende voorwaarden (2022)
Pleegvergoeding en co-ouderschap
De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de AOW-leeftijd

Basisvoorwaarden

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting, ofwel een belastingvermindering op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Je komt hiervoor in aanmerking als je bij de Basisregistratie Personen een kind heeft ingeschreven op jouw adres.

Het kind in kwestie mag jouw eigen kind zijn, een stiefkind, een pleegkind dat je hebt opgevoed als jouw eigen kind, een geadopteerd kind, of een kind uit een eerdere relatie van jouw echtgenoot of geregistreerd partner.

Woon je samen met jouw fiscale partner? Dan beschouwt de Belastingdienst het kind van jouw fiscale partner als jouw kind.

Vind hier je boekhouder

Aanvullende voorwaarden (2022)

- Het kind moet geboren zijn na 31 december 2009.

- Het kind staat al minstens 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op jouw adres. Als jouw kind korter is ingeschreven omdat één van de partners overlijdt, dan heb je wél recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

- Jouw arbeidsinkomen is hoger dan €5.219 , OF je ontvangt zelfstandigenaftrek, OF je hebt recht op de zelfstandigenaftrek.

- Je werkt als alleenstaande, of jij en jouw fiscale partner werken beiden en je hebt het laagste inkomen. Als de arbeidsinkomens van beide partners even hoog liggen, dan krijgt de oudste partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als je minder dan 6 maanden een fiscale partner heeft en je hebt het laagste inkomen, dan telt de partner niet mee voor de heffingskorting.

Pleegvergoeding en co-ouderschap

Je hebt geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als je reeds een pleegvergoeding ontvangt voor jouw pleegkind. Als je te maken heeft met co-ouderschap en het kind is volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven bij de andere ouder, dan heb je recht op de heffingskorting als het kind (meestal) minstens 3 dagen per week in één van beide huishoudens verblijft. Je bent ook rechthebbend als het kind de ene week bij ouder 1 verblijft, de volgende week bij ouder 2, en dit patroon afwisselt.

Babyschoentjes op een deken

De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de AOW-leeftijd

Als je de AOW-leeftijd bereikt, heb je recht op andere tarieven voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De AOW-leeftijd voor 2019 is vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden (2018: 66 jaar).

Bereik je in 2019 (2018) nog niet de AOW-leeftijd?

Arbeidsinkomen meer dan
Arbeidsinkomen minder dan
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
-
€5.220
2022: geen.

 
€5.220
€27.350
2022: 11,450% x (arbeidsinkomen - €5.220)

 
€27.350
-
€2.534

Bereik je in 2019 (2018) de AOW-leeftijd?

In dit geval heb je te maken met een aangepast belastingtarief, en dat kan jouw inkomensafhankelijke combinatiekorting beïnvloeden. Je kan de hoogte online berekenen via de Belastingdienst.

Heb je in 2019 (2018) het hele jaar de AOW-leeftijd?

Arbeidsinkomen meer dan
Arbeidsinkomen minder dan
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
-
€5.220
2022: geen.

 
€5.220
€27.350
2019: 5,921% x (arbeidsinkomen - €5.220)

 
€27.350
-
€1.311

 

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Algemene heffingskortingalleenstaandeouderenkorting, arbeidskorting, heffingskorting voor groene beleggingen, jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting, loonheffingen, ouderenkorting, werkbonus

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kan je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen jou zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.