De meeste startende ondernemers kiezen voor de eenmanszaak als rechtsvorm. Toch zijn er ook zzp’ers die een bv oprichten in plaats van een eenmanszaak, of hun eenmanszaak omzetten in een bv. Zij doen dit vaak om de volgende redenen:
1. Aansprakelijkheid
2. Belastingvoordeel
3. Professionaliteit

1. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bv

De meest voorkomende bedrijfsstructuur na de eenmanszaak, is de besloten vennootschap (bv).

De bv is een rechtspersoon en geen natuurlijk persoon en dat betekent dat de eigenaar niet persoonlijk aansprakelijk is voor mogelijke schulden van de bv.

Het grootste voordeel van een bv is dat het maximale bedrag dat aandeelhouders kwijt kunnen raken bij faillissement, de nominale waarde is van de aandelen die zij bezitten in de desbetreffende onderneming.

Zo zijn aandeelhouders beschermd tegen financiële risico’s en is er een grens tussen persoonlijk geld, bezittingen, en de bedrijfsfinanciën.

Is er echter sprake van onbehoorlijk bestuur, nalatigheid of fraude, dan kunnen eigenaren wél persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid eenmanszaak

De eenmanszaak is daarentegen een natuurlijk persoon, wat inhoudt dat er geen onderscheid is tussen privé en zakelijk vermogen. Wanneer je eenmanszaak dus failliet gaat, staat ook je privé vermogen garant voor alle openstaande schulden. Dit kan uiteindelijk als gevolg hebben dat je bijvoorbeeld je auto of huis gedwongen zult moet verkopen.

2. Belastingvoordelen

Voor Zzp'ers met een hoge winst is het raadzaam zich te verdiepen in wat fiscaal gunstiger is: een eenmanszaak of bv? Dit kantelpunt zal zijn bij een jaarwinst van ongeveer €100.000 of meer. Ondernemers met een lagere winst zijn over het algemeen fiscaal voordeliger uit wanneer zij hun bedrijf registreren of behouden als eenmanszaak.

De bv heeft te maken met verschillende soorten belastingen en zo ook voordelen:
Vennootschapsbelasting
Voor een bv geldt dat het lage tarief van de vennootschapsbelasting (VPB) voordeliger is dan de fiscale aftrekposten die voor de eenmanszaak gelden. Dit komt doordat de VPB tussen de 16.5% en 22.55% ligt, afhankelijk van de winst, terwijl de per schaal stijgende inkomstenbelasting op 46% kan komen te liggen.

Bij een winst tot €200.000 wordt er 16.50% belasting betaald over de winst. Ligt de winst boven de €200.000, dan wordt deze belast met 22.55%. 

Dividendbelasting
Bij de oprichting van een bv is het kapitaal verdeeld in aandelen, waarover dividend wordt uitgekeerd (uitkeren van winst over de aandeelhouders van de onderneming). Op het moment dat de onderneming dividend uitkeert aan de aandeelhouders, moet er dividendbelasting worden betaald. 

Deze dividendbelasting wordt geïnd door een inhouding op de dividenduitkering.

In de meeste gevallen wordt de belasting op de dividendbetaling ingehouden, en door de onderneming afgedragen aan de fiscus. Deze afgedragen dividendbelasting mag door de aandeelhouder worden verrekend met inkomstenbelasting. Ontvangt de organisatie zelf dividend, dan mag deze worden verrekend met de VPB.

Inkomstenbelasting over gebruikelijk loon
Bij een bv staat de directeur-grootaandeelhouder (dga) verplicht op de loonlijst, in tegenstelling tot de eenmanszaak waar de winst van het bedrijf wordt gezien als inkomsten.

De directeur verdiend een door het bedrijf bepaald salaris, welke minimaal €45.000 per kalenderjaar moet zijn.

Hierdoor betaal je als DGA alleen inkomstenbelasting over wat het bedrijf je betaalt als salaris, in plaats van over de gehele winst zoals bij de eenmanszaak.

Over dit salaris moet de bv loonbelasting afgedragen, en wordt dus gezien als een kostenpost voor de bv. Deze mag zo in mindering worden gebracht op de winst waarover VPB moet worden betaald. 

 

Vergelijk kosteloos 3 boekhouders

3. Professionaliteit

Om een bv op te richten, moet je aan een aantal eisen voldoen. Er moet bijvoorbeeld een akte van oprichting worden gemaakt en goed worden gekeurd door een notaris.

Daarnaast zijn de belastingplichten van een bv uitgebreider dan die van een eenmanszaak. Zo is een jaarrekening verplicht, wat de kans dat de onderneming alles op orde heeft groter dan bij de eenmanszaak. 

Het hebben van een bv straalt zo meer vertrouwen en professionaliteit. 

Nadelen

Naast de minimale persoonlijke aansprakelijkheid en fiscale voordelen, kent de bv structuur ook enkele nadelen waaronder:

1. De administratieve kosten liggen vaak hoger. Zo moet er bij een bv verplicht een jaarrekening worden opgesteld en moet er vennootschapsbelasting aangifte worden gedaan. Ook is er een notaris nodig bij het oprichten van een bv

2. Als bv kun je geen gebruikmaken van enkele fiscale aftrekposten zoals de MKB-winstvrijstelling, startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Wanneer je als bv een nettowinst van onder de 80.000 hebt, zijn deze aftrekposten voordeliger dan het lagere belastingtarief die voor de bv gelden.

3. Zoals eerder genoemd moet bij een bv de DGA zichzelf minimaal 45.000 salaris uitbetalen. Vaak is dit in het eerste jaar van een onderneming een flink bedrag en word daarom ook als een groot nadeel ervaren.

Tip

In tegenstelling tot particulieren kunnen vennootschappen gebruik maken van speciale regelingen op grond van hun bijzondere bedrijfsstructuur.

Inhoud