Kan uw bedrijf uitpakken met een gloednieuw product, een baanbrekend onderzoek, een bijzondere gebeurtenis, of iets helemaal anders? En vindt u dat dit speciale moment toch wel wat media-aandacht verdient? Dan is dit uw kans om een knallend persbericht te schrijven en naar journalisten te versturen.

Vind hier uw boekhouder

Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Journalisten hebben namelijk zowel een erg drukke agenda als een verzadigde inbox, boordevol persberichten van ondernemingen die hopen een felbegeerd plekje te bemachtigen in de krant of op de website. Een journalist moet die stortvloed dus bliksemsnel kunnen verwerken en een groot aantal berichten lezen op korte tijd.

In dit artikel komt u te weten hoe u een doeltreffend persbericht schrijft dat de aandacht van de journalist weet te grijpen én vast te houden, zodat u uw Grote Nieuws redt van eeuwige verbanning richting online prullenmand.

Camera en microfoon

Tip #1 Bepaal uw doelgroep

Wie is uw lezer? Wilt u uw nieuws delen met een landelijke of regionale krant? Of hoopt u dat uw artikel verschijnt in een vakblad?

De antwoorden op deze vragen beïnvloeden uw taalgebruik en invalshoek. Voor een gespecialiseerd tijdschrift zult u bijv. gerust vaktaal mogen gebruiken, terwijl u dat voor een landelijk medium beter achterwege laat om zo een breder publiek aan te spreken (zie onder)

Verduidelijk ook welk doel u bij deze lezers wilt bereiken. Wilt u een toekomstig evenement promoten, journalisten uitnodigen op een persconferentie, of de resultaten van een onderzoek voorstellen?

Streeft u naar een tv-reportage? Geef de zender in kwestie dan een goede reden om een cameraploeg op te trommelen en zich naar uw locatie te begeven. Indien u geen bijzondere beelden kunt garanderen, dan zullen zij zich wellicht de moeite besparen.

Neem de tijd om een opvallende titel te schrijven. Een doordeweekse kop als “Bedrijf X stelt nieuw project voor” laat uw e-mail meteen in de vergetelheid verdrinken. Met een krachtige titel dwingt u de journalist om verder te lezen.

Tip #2 Identificeer de nieuwswaarde

Soms is het persbericht het orgelpunt van een lang ontwikkelingsproces - denk bijv. aan een grootschalig wetenschappelijk onderzoek. Na zo’n lange aanloop kan het moeilijk zijn om de essentie van een nieuwsbericht te ontwaren en alle voorkennis los te laten; u bent immers - naar alle waarschijnlijkheid - nauw betrokken bij het hele gebeuren.

Focus dus op de “naakte” nieuwswaarde. Wat is het nieuws? Wat zou een buitenstaander interessant vinden aan deze gebeurtenis? Wat wil een journalist hierover weten? Misschien is er wel een opvallend onderzoeksresultaat dat u als “kapstok” kunt gebruiken om de rest van het bericht aan op te hangen?

Stel uzelf de volgende vraag: hoe zou ik dit vertellen aan een goede vriend? Als we een leuk nieuwtje bekendmaken in onze kennissenkring, zetten we vaak instinctief en automatisch alle informatie in de juiste volgorde van belangrijkheid.

Journalist met hoofdtelefoon en microfoon

Tip #3 Maak de tekst oprolbaar

Journalisten schrijven hun nieuwsberichten volgens de structuur van de omgekeerde piramide: de belangrijkste informatie staat bovenaan, verdere toelichting onderaan. Als u in uw persbericht deze vertrouwde vorm en opbouw hanteert, maakt u het voor de reporters gemakkelijk om de tekst razendsnel te scannen en te bepalen of hij waardevol is voor hun lezers.

Uw intro of lead bevat alle essentiële informatie en moet de 5 W’s en 1 H beantwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe? Probeer deze alinea niet langer te maken dan 100 woorden.

De rest van het artikel biedt een plek aan minder vitale, maar nog steeds relevante informatie. Als men bij de eindredactie merkt dat er te weinig plaats is voor uw volledige artikel, zal men namelijk altijd de tekst inkorten via het einde: de laatste alinea sneuvelt vaak als eerste.

Tip #4 Vermijd reclametaal en jargon

Met uw persbericht wilt u graag uw bedrijf in een positief daglicht plaatsen, en dat maakt de tekst inherent subjectief. Toch moet u proberen om het nieuws neutraal te beschrijven en promotioneel taalgebruik te vermijden. Maar hoe pakt u dat aan?

Beperk u tot de feiten: bewierook uw eigen onderneming of dienstverlening niet en trek vooral de lade met superlatieven niet open (“het beste product”, “een buitengewone service”, “een fantastisch initiatief”, etc.).

Vermeld ook zo weinig mogelijk namen van betrokken personen en organisaties (name-dropping); dit kan erg afleidend zijn en het ritme van de tekst verstoren - zeker in de eerste, cruciale alinea. Citaten bieden daarentegen een welkome stilistische afwisseling.

Vermijd jargon, want dat zal de lezer alleen maar afschrikken en verwarren - tenzij u natuurlijk mikt op een publicatie in een gespecialiseerd vakblad.

Schrijfmachine

Tip #5 Gebruik een vlotte en foutloze schrijfstijl

Hoe beter uw tekst geschreven is, hoe groter de kans dat een krant of tijdschrift hem uiteindelijk oppikt en een plaatsje geeft. Wanneer u zich bezondigt aan een dt-fout of een tangconstructie, zal een journalist dat meteen merken - en wellicht uw bericht een stille dood laten sterven.

Schrijf in een directe en actieve taal, zonder passieve werkwoordsvormen, lange zinnen en herhalingen. Wees niet bang om hele stukken tekst te schrappen als die overbodige toevoegingen de kernboodschap vager maken. Maak uw persbericht liefst niet langer dan een A4-pagina.

Zorg ervoor dat al uw informatie duidelijk en correct is, en onmogelijk tot misverstanden kan leiden. Het eindresultaat moet een hapklare brok tekst zijn die de taal spreekt van het lezerspubliek.

Tevreden met uw persbericht? Dat is het ideale moment om het te laten nalezen. Na talloze keren dezelfde woorden en paragrafen te doorploegen ontsnapt zelfs de meest flagrante flater namelijk aan uw speurdersblik.

Tip #6 Vergeet uw contactgegevens niet

Voeg uw contactgegevens toe onderaan het persbericht, maar houd beide onderdelen visueel gescheiden, bijv. met een stippellijn en door uw contactinformatie in te leiden met “Noot voor de redactie”. Geef ook aan dat die personalia niet bedoeld zijn voor publicatie.

Dankzij die extra sectie weten geïnteresseerde journalisten bij wie ze terechtkunnen voor meer informatie. Als u een telefoonnummer vermeldt, wees dan zeker dat er altijd iemand beschikbaar is om tijdens de werkuren oproepen te beantwoorden. Het zou zonde zijn als een nieuwsgierige reporter u opbelt met meer vragen en vervolgens niemand aan de lijn krijgt.

Lezer van een zakelijke krant

Tip #7 Volg de e-mail etiquette

Is uw persbericht klaar en nagelezen? Dan is het tijd om het wereldkundig te maken! Via het internet en colofons van kranten en magazines kunt u eenvoudig e-mailadressen van journalisten terugvinden. Probeer om algemene “info@”- of "redactie@"-adressen te vermijden.

Begin uw e-mails naar journalisten altijd persoonlijk: journalisten waarderen het dat u de moeite heeft gedaan om hun naam op te zoeken. Het onderwerpveld gebruikt u dan weer voor een pakkende titel, die de lezer prikkelt om enkele kostbare minuten aan de e-mail te spenderen.

Vermeld ook zeker dat het om een persbericht gaat; anders denkt men misschien dat het een betaalde advertentie is, waardoor uw e-mail bij de verkeerde afdeling belandt. Voeg ook de datum en plaats toe.

Wees voorzichtig met bijlagen: ellenlange onderzoeksrapporten, zware videobestanden en dito beeldmateriaal kunnen ertoe leiden dat uw bericht tergend traag opent, en in sommige gevallen zelfs linea recta in de spamfolder verzeild raakt. Het is een beter idee om onderaan uw tekst een link op te nemen, die de journalist naar een website leidt met alle relevante documenten, video’s en foto’s.

Heeft u uw persbericht doorgestuurd? Geef het dan zeker een plekje op uw website; eventueel kunt u in de navigatiebar of het menu een knop “Persberichten” aanmaken. Verzamel al uw persberichten, inclusief datum en ontvanger(s), ook in een aparte folder op uw computer, zodat u ze steeds gemakkelijk kunt terugvinden.

Bonustip: Deel Groot Nieuws eerst intern en dan extern

Deze tip trapt wellicht een open deur in, maar u kunt op dit gebied niet voorzichtig genoeg zijn. Voordat u een Belangrijk Bericht deelt met de pers, moet u zich als bedrijfsleider ervan verzekeren dat alle werknemers op de hoogte zijn. Uw personeel zal zich weinig betrokken en ronduit onbelangrijk voelen wanneer ze een bekendmaking over hun werkplek zelf moeten lezen in de krant of tijdens het surfen.

Veel succes!

Affiche Good News is Coming

Inhoud