Door: R.H.H. (Richard) Knops AA

Als gevolg van de Coronacrisis zagen veel ondernemers hun omzet drastisch dalen. Om het personeel te behouden vroegen ondernemers daarom met grote getalen de NOW 1.0 subsidie aan voor de periode maart tot en met mei 2020. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen ondernemers hun definitieve verantwoording indienen en vindt de afrekening plaats. 

Moet ik me als ondernemer nu zorgen maken over deze afrekening?
Ja ik denk van wel: veel ondernemers vroegen de NOW subsidie namelijk verkeerd aan. Dit komt omdat veel ondernemers vanuit voorzichtigheid uitgingen van het doemscenario en dus het verwachte omzetverlies vaak te hoog hebben weergegeven. Ook zijn er mogelijk tussentijds mensen ontslagen of is salaris niet uitbetaald. De kans is daarom zeker aanwezig dat er te veel subsidie is ontvangen, wat mogelijk al is uitgegeven. Het is daarom des te belangrijker om nu actie te ondernemen.

Wat moet je weten als ondernemer
Als eerste is het van belang voor de ondernemer om de omvang van de subsidie te berekenen. De drie criteria die van belang zijn:
Het gecorrigeerde SV Loon over de periode maart tot en met mei 2020
De omzet over de meetperiode (startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei)
De omzet over de referentieperiode: dit betreft de omzet uit de jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting 2019

Handige tools om te gebruiken hierbij zijn:
Rekenhulp omzetverlies en simulatie NOW

Op basis hiervan kun je het vaststellingsformulier invullen voor de aanvraag definitieve berekening tegemoetkoming

Aandachtspunten voor de ondernemer
1. Je moet weten wat je omzet is geweest over de meetperiode. Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf in een bepaalde periode.
2. Het netto loon en de loonheffing moet daarnaast ook zijn uitbetaald. Het puur verlonen van het salaris is onvoldoende.

Wat mij in de praktijk opvalt is dat ondernemers vaak geen idee hebben wat hun omzet nu precies is over een bepaalde periode, ze kijken vaak naar de ontvangsten op de bank en kas, het is daarom ook lastig in te schatten of ze goed kunnen inschatten hoeveel het omzetverlies gaat worden in een bepaalde periode. Verder weten ze niet wat het SV loon is. Ondernemers denken vaak in netto lonen en te betalen loonheffing.

Treed nu in actie, zorg voor een deskundige adviseur
Advies daarom, zoek naar een professionele adviseur om de bovenstaande punten deskundig te bepalen en de afrekening vast te stellen van de NOW 1.0. Nu zijn er nog volop mogelijkheden om bij te sturen, als je moet terugbetalen en het geld is al weg kunnen de gevolgen namelijk catastrofaal zijn.

In dit blog deelt accountant Richard Knops - AA, zijn kennis en tips over de afrekening van de NOW 1.0. Ben jij ondernemer en heb je hulp nodig bij je aangiftes, dan kun je hier in contact komen met Richard Knops van Reintjens & Essers.

Inhoud