Wat is de rioolheffing?

Navigatie

Het gemeentelijk waterbeleid
Heffingsvoorwaarden
Tarieven
Opbrengst

De rioolheffing bekostigt het gemeentelijke waterbeleid. De inkomsten garanderen namelijk middelen voor zowel kleine als grote onderhoudswerken van het afvoerstelsel – van eenvoudige reparaties tot de grootschalige vervanging van onderdelen in het hoofdriool.

Vind hier jouw boekhouder

Het gemeentelijk waterbeleid

De gemeente is wettelijk verplicht om haar waterbeleid te verzorgen. Concreet moet ze aandacht besteden aan de volgende werkpunten:

- Inzameling en transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater;

- Zuivering van huishoudelijk afvalwater;

- Inzameling en verwerking van hemelwater (regenwater);

- Beheer van het grondwaterpeil.

Heffingsvoorwaarden

Gemeenten mogen vrij kiezen welke tarieven ze opleggen, welke belastingplichtigen ze onderscheiden, wie er eventueel vrijgesteld is, etc.

Het is mogelijk om de rioolheffing onder te verdelen in twee belastingen, voor respectievelijk afvalwater en regenwater/het grondwaterpeil. Indien men slechts één van beide belast, bijv. de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater, dan mag de gemeente de opbrengsten niet gebruiken voor de inzameling en verwerking van hemelwater, of voor het beheer van het grondwaterpeil (zie onder).

Rioleringstunnel

Tarieven

De hoogte van de tarieven verschilt van gemeente tot gemeente. Er zijn diverse criteria (en verdere onderverdelingen) mogelijk:

Mogelijke heffingsmaatstaven

- Een vaststaand bedrag per aangesloten perceel;

- Een som per kubieke meter afgevoerd water (het waterverbruik);

- Een percentage van de WOZ-waarde.

De gemeente is niet verplicht om deze belasting te heffen indien de kosten voldoende gedekt kunnen worden door algemene middelen, zoals bijv. door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het is verboden om winst te maken met de rioolheffing.

Opbrengst

De Gemeentewet schrijft expliciet dat de rioolheffing een bestemmingsbelasting is: de opbrengst moet dus gaan naar de wettelijke zorgplichten met betrekking tot het waterbeleid (zie boven). Financiering van andere gemeentelijke taken is niet toegestaan.

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Baatbelasting, belasting op water, energiebelasting, kolenbelasting, reinigingsheffingen

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.