Wat is de energiebelasting?

Voor de energiebelasting geldt een btw-tarief van 21%. De energieleverancier berekent de btw over de verkoopprijs van zijn of haar product, en staat deze vervolgens af aan de Belastingdienst.

Vind hier je boekhouder

Wat is de basisbehoefte?

De basisbehoefte is de minimale hoeveelheid gas en elektriciteit die elk huishouden nodig heeft. Deze hoeveelheid is vrijgesteld van energiebelasting. Voor 2022 bedraagt de vrijstelling €265.

De energieleverancier berekent de belastingvermindering bij het opstellen van de energierekening. Als je minder energiebelasting betaalt dan de belastingvermindering, dan krijg je die toch volledig – ook bij groene stroom.

Close-up van een lamp met lichtjes in de achtergrond

Tarieven (2022)

Aardgas (normaal)

0
170.000 m³
170.001-
1 mln 
> 1 mln m³
(tot 10 mln m³)
>  10 mln m³
 
€0,36322 €0,06632 €0,02417 €0,01298

Aardgas (verlaagd)

5.001-
170.000 m³
170.001-
1 mln 
> 1 mln m³
(tot 10 mln m³)
>  10 mln m³
€0,005833 €0,02503 €0,02417 €0,01298

Compressed natural gas (CNG)

Dit is de benaming voor aardgas dat men door middel van een compressor onder druk brengt (ongeveer 200 bar). CNG wordt voornamelijk gebruikt als brandstof voor voertuigen. Het belastingtarief is €0,17203 per m³.

Elektriciteit

0-10.000 kWh 10.001-50.000 kWh 50.001-10 mln kWh > 10 mln kWh
(particulier)
> 10 mln kWh
(zakelijk)
€0,03679 €0,04361 €0,01189 €0,00114 €0,00057

Het verlaagde tarief bedraagt €0,05337 en is van toepassing op elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen.

Opslag duurzame energie op aardgas (normaal)

0-170.000 m³ en blokverwarming 170.001-1 mln m³ > 1 mln
(tot 10 mln m³)
> 10 mln m³
€0,0865 €0,0239 €0,0236 €0,0236

Opslag duurzame energie op aardgas (verlaagd)

0-170.000 m³ 170.001-1 mln m³ > 1 mln
(tot 10 mln m³)
> 10 mln m³
€0,0139 €0,0090 €0,0236 €0,0236

Er is geen tarief voor aardgas dat men levert aan een CNG-vulstation.

Opslag duurzame energie op elektriciteit

0-10.000 kWh 10.001-50.000 kWh 50.001-10 mln kWh > 10 mln kWh
(particulier)
> 10 mln kWh
(zakelijk)
€0,0305 €0,0418 €0,0229 €0,0005 €0,0005

Voor de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) is het nultarief van kracht voor elektriciteit die werd geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen.

Windturbines bij zonsondergang

Energiebelasting terugkrijgen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven en andere organisaties energiebelasting terugkrijgen:

- Je bedrijf maakte gebruik van aardgas en elektriciteit om elektriciteit op te wekken in een installatie waar men elektriciteit alleen opwekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit;

- Je elektriciteitsaansluiting is gedeeld en is dus aangesloten op meer dan één onroerende zaak;

- Je bedrijf verbruikt meer dan 10 miljoen kWh en werkt volgens een meerjarenafspraak met de overheid, waarin beschreven staat hoe men de efficiëntie van het energieverbruik wil verhogen en verbeteren.

Voor de volledige lijst verwijzen wij je door naar de website van de Belastingdienst.

Particulieren kunnen geen vrijstelling krijgen of geld terugvorderen voor hun energiebelasting. Wel kunnen zij een beroep doen op bijzondere bijstand, indien ze door ouderdom, handicap of ziekte noodgedwongen hogere stookkosten hebben.

Vrijstelling: zonnepanelen

Heb je zelf zonnepanelen geplaatst of laten plaatsen? En woon je zelf in de woning met zonnepanelen, waarmee je zelf elektriciteit opwekt? Dan krijg je een belastingvrijstelling op die elektriciteit.

Sinds 2015 krijgen ook verhuurders die vrijstelling, als zij zonnepanelen aanbrengen op een huurwoning en op die manier elektriciteit aanbieden aan de huurder.

Opbrengst

Met de inkomsten uit energiebelasting probeert de overheid om andere belastingen te verlagen, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Ontvang gratis offertes

Verwante termen

Belasting op water, belasting over de toegevoegde waarde (btw of omzetbelasting), kolenbelasting, reinigingsheffingen, rioolheffing

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.