Wat is de schenkbelasting?

Een schenking kan verschillende vormen aannemen. Bij de meest voorkomende variant bestaat de schenking uit geld of goederen, maar je kan ook bijvoorbeeld je huis onder de marktwaarde verkopen of een lening kwijtschelden – ook dat beschouwt de Belastingdienst als een schenking.

Een boekhouder kan je helpen bij de verwerking van jouw schenkbelasting en je wegwijs maken in de verschillende regels en uitzonderingen.

Vind hier je boekhouder

Een schenking doen

De ontvanger van jouw schenking betaalt geen schenkbelasting in de volgende gevallen:

- Het geschonken bedrag valt onder een vrijstelling die geldt voor de ontvanger (zie onder);

- Je betaalt zélf de schenkbelasting. De ontvanger moet aangifte doen, dus je kunt met hem of haar afspreken om in het aangifteformulier aan te geven dat de aanslag naar je moet worden verstuurd. De Belastingdienst ziet dit echter ook als een schenking, dus je betaalt meer schenkbelasting dan de ontvanger. Dit noemt men “netto schenken” of “vrij van recht schenken”.

Voor de schenkbelasting beschouwt de Belastingdienst partners als één persoon. Je bent partners als je getrouwd bent en een woning deelt, als je een geregistreerd partnerschap hebt of als je ongetrouwd samenwoont. Als je aparte schenkingen geeft aan personen die partners zijn, dan moet je deze schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als je een schenking geeft aan bijv. jouw dochter, en jouw partner haar eveneens een schenking geeft.

Schenkingen kunnen een invloed hebben op je erfenis en de erfbelasting die jouw nabestaanden moeten afstaan. Als je overlijdt binnen 180 dagen na de schenking, betalen de ontvangers ook erfbelasting over de schenking, omdat die dan beschouwd wordt als een deel van de erfenis. Wie zowel een schenking als een deel van jouw erfenis krijgt, moet aangifte doen voor zowel de schenkbelasting als de erfbelasting. De ontvanger betaalt geen erfbelasting als de waarde van de erfenis, inclusief de schenking, onder de erfbelastingvrijstelling valt, maar het is nog steeds mogelijk dat hij of zij schenkbelasting moet betalen over de schenking.

De Belastingdienst telt de schenking uitzonderlijk niet bij de erfenis als de schenker gebruik maakte van een verhoogde vrijstelling (zie onder), of als de ontvanger inkomstenbelasting betaalt over de schenking. Schenkingen van jouw werkgever worden bijvoorbeeld gezien als inkomsten uit arbeid (box 1).

Een kaartje met "Thank you" erop en bloemen in de achtergrond

Een schenking krijgen

Je moet aangifte schenkbelasting doen in de volgende gevallen:

- Jouw moeder, vader of beide ouders geven je een schenking hoger dan €5.677;

- Iemand anders geeft u een schenking hoger dan €2.274

-  Je ontvangt een brief van de Belastingdienst die je verzoekt om aangifte schenkbelasting te doen.

Als de schenker niet in Nederland woont en de schenking is hoger dan €6.604 (van moeder, vader of ouders) of €3.244 (van iemand anders), dan moet je de schenking niet aangeven. Er zijn twee uitzonderingen: als de schenker een Nederlander is die minder dan 10 jaar in het buitenland woont, en als de schenker een buitenlander is die minder dan een jaar geleden is verhuisd uit Nederland.

Als de ontvanger niet in Nederland woont, maar de schenker wél, dan moet je aangifte doen als de schenking hoger is dan €6.604 (van moeder, vader of ouders) of €3.244 (van iemand anders).

Als je van dezelfde persoon meerdere aparte schenkingen ontvangt, dan moet je de waarde van deze schenkingen optellen. Dit doe je ook als jouw moeder en vader je elk afzonderlijk een schenking geven – voor de schenkbelasting beschouwt de Belastingdienst ouders als één persoon, ook als ze wettelijk gescheiden zijn. Ook schenkingen van partners moet je optellen. Je moet aangifte doen als het totaalbedrag van de schenking hoger is dan €6.604 (van moeder, vader of ouders) of €3.244 (van iemand anders).

Iemand overhandigt een kerstgeschenkje

Ontvang hier belastinghulp

Vrijstellingen

Je relatie met de schenker Maximale vrijstelling 2021 Verplicht doel van de schenking Voorwaarden
(pleeg)kind €5.677  Vrij te kiezen Elk jaar mogen ouders hun (pleeg)kind(eren) een bedrag belastingvrij schenken. De vrijstelling geldt per kind, per schenker en per ontvanger. De Belastingdienst beoordeelt een koppel als één schenker of partner.
(pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar* €27.231 Vrij te kiezen Eén keer in je leven mogen jouw ouders je een bedrag van €27.231 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling vervangt dat jaar dan de vrijstelling van €5.677 en mag maar eenmaal gebruikt worden.
€55.996  Een dure studie Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer details.
€105.302  Een eigen woning Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer details.
Iemand anders dan jouw ouders

(bijv. oom, tante, grootouders,...).
€2.274 Vrij te kiezen Iedereen kan gebruikmaken van deze vrijstelling. Je mag als schenker meerdere belastingvrije schenkingen van €2.274 doen, en als ontvanger meerdere belastingvrije schenkingen van €2.274 krijgen.
Iemand anders dan jouw ouders

(bijv. oom, tante, grootouders,...),

en je bent tussen 18 en 40 jaar oud.*
€105.302 ( Een eigen woning Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer details.

* Deze vrijstelling geldt ook als je ouder bent dan 40, op voorwaarde dat jouw partner jonger is dan 40. De vrijstelling is ook nog steeds van kracht op de dag van jouw 40e verjaardag.

De twee algemene vrijstellingen voor schenkbelasting zijn de volgende: als u een schenking krijgt van maximaal €5.677 (van moeder, vader of ouders) of €2.274 (van iemand anders). Deze mag je ieder kalenderjaar gebruiken. De verhoogde vrijstellingen mag je maar één keer in jouw leven gebruiken. Als je deze wilt gebruiken, moet je dat aangeven in jouw aangifte schenkbelasting.

Zodra de schenking een bepaald bedrag overschrijdt, betaal je belasting op het totaalbedrag van de schenking, met aftrek van het vrijgestelde bedrag.

Overhandiging van de nieuwe huissleutels

Overige uitzonderingen

Je geeft aan een een algemeen nut beogende instelling (ANBI) Je betaalt geen schenkbelasting.
Je geeft aan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of een steunstichting SBBI Je betaalt geen schenkbelasting.
De schenking omvat ondernemingsvermogen of aanmerkelijk-belang-delen Je kunt, onder voorwaarden, een vrijstelling aanvragen.
Je betaalt inkomstenbelasting over de schenking ´Je betaalt geen schenkbelasting, maar wel loonbelasting of inkomstenbelasting.
Je krijgt een schenking van een ANBI Je betaalt geen schenkbelasting.
Je krijgt een schenking om dringende schulden af te lossen Je betaalt geen schenkbelasting.

Opgelet: de schuldeiser mag niet de schenker zijn. De schuld moet ook zodanig groot zijn dat je ze onmogelijk zonder schenking kunt betalen, zelfs niet na verkoop van al jouw bezittingen.
Je krijgt een schenking vanwege een natuurlijke verbintenis (er is een morele verplichting, bijv. alimentatie) Je betaalt geen schenkbelasting, maar je moet wel aangifte doen.

Waardebepaling van een schenking

Dit krijg je De waarde van de schenking is...
Geld/bankrekening De waarde van het geld op het moment dat je het ontvangt of de waarde van het bedrag op de bankrekening op het moment van overdracht.
Effecten (aandelen, obligaties, winstbewijzen of opties) De waarde van de slotkoers op de dag vóór de dag van de schenking. De waarde van effecten die genoteerd zijn aan de Euronext-effectenbeurs in Amsterdam kun je raadplegen in de Officiële Prijscourant. Als je de waarde daar niet terugvindt, moet je uitgaan van de marktwaarde van de effecten op de dag van de schenking, ofwel het hoogste bedrag dat je er bij verkoop voor zou kunnen krijgen.
Roerende zaken (bijv. juwelen, een auto, etc.) De marktwaarde van de roerende zaken op het moment van de schenking, ofwel het hoogste bedrag dat je er bij verkoop voor zou kunnen krijgen.
Onroerende zaken (bijv. een perceel grond, een huis, etc.) De WOZ-waarde – indien het om een (vakantie)woning gaat. Die kun je terugvinden in de WOZ-beschikking van de gemeente. Voor een schenking in 2022 mag je kiezen of je de beschikking met peildatum 1 januari 2021 gebruikt, of de beschikking met peildatum 1 januari 2022.

Voor alle andere onroerende zaken is de waarde de marktwaarde, ofwel het hoogste bedrag dat je er bij verkoop voor zou kunnen krijgen.

Als je onroerende zaken in jouw bezit krijgt, moet je overdrachtsbelasting betalen: 2% voor woningen en 6% voor overige onroerende goederen. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat je zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting moet betalen. In dat geval betaal je mogelijk minder schenkbelasting.
Iets anders Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor bijzondere gevallen.
Een schenking met verplichtingen (bijv. je moet een deel overdragen aan het goede doel) De nettowaarde van de schenking nadat aan alle verplichtingen is voldaan.

Een kroontje met parels en diamanten

Tarieven

De volgende tarieven gelden voor 2021:

Waarde schenking Tariefgroep I:

partner en (pleeg- of stief)kinderen
Tariefgroep Ia:

kleinkinderen en verdere afstammelingen
Tariefgroep II:

overigen
€0 - € 130.424  10% 18% 30%
€ 130.424 en meer 20% 36% 40%

Vergelijk gratis 3 boekhouders

Giften

Je doet een gift als je geld of goederen schenkt aan een goed doel of als je onvergoed vrijwilligerswerk verricht. Deze kun je aftrekken van jouw aangifte inkomstenbelasting als je de gift schenkt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, een vereniging of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Je kunt een periodieke gift geven (als het vaststaat dat je elk jaar een gift geeft) of een gewone gift (als het gaat om een eenmalige gift, of als het niet vaststaat dat je meerdere giften geeft).

U doet een gift aan Periodieke gift Gewone gift
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar
SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Een geschenkje met een blauw lintje errond

Aangifte

Je moet als schenker alleen aangifte doen als je van de Belastingdienst een brief krijgt. Je kunt ook samen met de ontvanger aangifte doen via hetzelfde aangifteformulier.

Je doet de aangifte schenkbelasting online. De aangifte moet binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de schenking. Als je een schenking krijgt in 2022, moet de Belastingdienst jouw aangifte dus krijgen vóór 1 maart 2023. Je mag zelf kiezen of je meerdere schenkingen afzonderlijk aangeeft of allemaal optelt op hetzelfde formulier.

Vervolgens krijg je een voorlopige aanslag, die je binnen 6 weken na de vermelde datum moet betalen. Binnen die periode kun je eventueel een bezwaarschrift indienen. Na 1 maart in het jaar na het jaar van de schenking ontvang je de definitieve aanslag schenkbelasting, en weet je of je geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Erfbelasting, overdrachtsbelasting

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.