Accountant

De accountant heeft een beschermde titel, en het is de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) die daarover waakt. De NBA registreert alle accountants en controleert regelmatig of deze aan de gestelde eisen voldoen. Zo verplicht de organisatie alle geregistreerde accountants om minstens 20 uur per jaar te besteden aan “permanente educatie” (PE).

Openbare accountants maken vaak deel uit van een accountantskantoor en werken meestal voor meerdere klanten. Interne accountants zijn in dienst bij één bedrijf. Overheidsaccountants zijn werkzaam voor de overheid, meerbepaald op de financiële afdeling van een gemeente of ministerie.

Wat doet een accountant?

Het takenpakket bevat onder meer de volgende opdrachten:

  • Bijhouden van de administratie (boekhouding)
  • Juridische papieren in orde maken
  • Financieel en fiscaal advies bieden
  • Belastingen aangeven
  • Loonuitbetaling aan uw werknemers uitvoeren en bijhouden
  • Financiële overzichten opstellen en controleren (bijv. jaarrekeningen)

Jaarrekeningen

Aan het einde van het boekjaar moet ieder bedrijf zijn financiële status in een jaarrekening samenvatten en naar de Kamer van Koophandel sturen. Een jaarrekening bestaat doorgaans uit een winst- en verliesrekening. Zowel een boekhouder als een accountant kan deze opstellen, maar alleen een accountant kan ze controleren.

Soorten accountants

Er zijn twee verschillende accountantstitels in Nederland: een Accountant-Administratieconsulent (ook wel AA-accountant genoemd), en een Registeraccountant (of RA-accountant).

De Registeraccountant kan controleverklaringen afgeven en is meestal werkzaam voor grote bedrijven. De Accountant-Administratieconsulent heeft vaak een wat meer adviserende rol bij kleine tot middelgrote bedrijven, en heeft een speciale controlevergunning nodig om wettelijke controles uit te voeren.

Accountantsverklaringen

Een accountantsverklaring is een verklaring die een accountant opstelt na het uitvoeren van een opdracht. 

Een accountant geeft een samenstellingsverklaring af wanneer hij zijn klant heeft geholpen met het opstellen van een financieel overzicht.

Een beoordelingsverklaring wordt afgegeven nadat een accountant heeft gecontroleerd of het financieel overzicht overeenkomt met de werkelijke status van een organisatie. Een beoordelingsverklaring biedt minder zekerheid dan een controleverklaring. 

Een controleverklaring wordt afgegeven na de wettelijke controle. Tijdens de controle werkt de accountant met de informatie die hij van zijn klant ontvangt. Doorgaans zijn controleverklaringen goedkeurend. Wanneer er grote afwijkingen ontstaan of wanneer de accountant niet over genoeg informatie beschikt, zal deze de fouten al tijdens zijn controle corrigeren, zijn oordeel onthouden of een verklaring met beperking afgeven. Controleverklaringen bieden betrouwbare informatie aan belanghebbers van het bedrijf en dienen als professionele evaluatie van het bedrijf.

Wanneer heeft u een accountant nodig?

Het ligt onder andere aan de grootte en omzet van uw bedrijf of u verplicht bent om een accountant in te schakelen om uw financiële rapporten te controleren. De werkzaamheden van een accountant en een boekhouder komen op veel vlakken met elkaar overeen, maar boekhouders mogen geen accountantsverklaringen afgeven. Ook zijn accountants dankzij de PE-verplichting constant op de hoogte van de ontwikkelingen in de financieel-fiscale regelgeving, en moeten zij zich houden aan de beroepscode voor accountants.

Twijfelt u of u voor een boekhouder of accountant moet kiezen? Hier vindt u meer tips. 

Als u hulp nodig heeft bij één van de bovengenoemde taken, dan kan Ageras u helpen om een accountant te vinden.

Klik hier om 3 offertes te ontvangen van accountants die bij u passen

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.