Vind hier hulp bij uw bedrijfsoverdracht

Ons landelijke netwerk van boekhouders en accountants bevat de juiste expert voor uw bedrijfsoverdracht.

Heeft u al een specialist gevonden voor uw bedrijfsoverdracht?

Beschrijf uw opdracht via ons eenvoudige online formulier - het duurt slechts twee minuten!

Ons gespecialiseerde team zal u contacteren om de laatste details van uw opdracht te bespreken.

Binnen 48 uur ontvangt u tot 3 offertes van boekhouders of accountants die passen bij uw opdracht - gratis en vrijblijvend.

Dien nu uw aanvraag in
Wij brengen u in contact met boekhouders of accountants in uw regio
Ageras mag mij contacteren via e-mail

Grondige voorbereiding

Het kan enkele jaren duren voordat uw bedrijf volledig verkoopklaar is; een tijdige voorbereiding is dus essentieel. Een financieel adviseur kan u begeleiden bij elke stap van dit traject. Samen kunt u uw financiële planning bespreken en de mogelijke verkoopscenario's bestuderen.

Waardebepaling

Een financieel adviseur kan u helpen om de waarde van uw onderneming te bepalen. Er zijn diverse manieren: u kunt o.a. de intrinsieke waarde gebruiken, de rentabiliteitswaarde, de goodwill-methode of de DCF-methode (Discounted Cash Flow). Vermeld de vraagprijs, samen met uitgebreide bedrijfsinformatie, in een verkoopmemorandum.

Fiscale gevolgen

Elke bedrijfsoverdracht heeft fiscale gevolgen, die door allerlei factoren worden beïnvloed. Een financieel adviseur kan u helpen om uw bedrijf zo voordelig mogelijk over te dragen, en adviseert u over de fiscale implicaties van o.a. stakingswinst, doorschuiffaciliteiten, aanmerkelijk belang en schenkbelasting.

Wij vinden de best mogelijke boekhouder of accountant voor uw bedrijfsoverdracht.

Hoe verloopt een bedrijfsoverdracht?

Een succesvolle bedrijfsoverdracht start met een uitstekende voorbereiding. Verduidelijk aan wie u graag uw bedrijf wilt verkopen, en denk ook al na over uw toekomstplannen ná de verkoop.

Bekijk ook alle nodige stappen om uw onderneming verkoopsklaar te maken. Kopers zijn namelijk geïnteresseerd in bedrijven met gezonde jaarrekeningen. U moet onder meer kunnen aantonen dat uw bedrijf winstgevend is en dat er een goede balans zit tussen eigen en vreemd vermogen. Zorg er eveneens voor dat alle eventuele privéschulden aan het bedrijf worden afgelost. Houd er ook rekening mee dat alle niet-afgehandelde ontwikkelingen i.v.m. uw personeelsleden (ziekte, ontslag, werving) ook mee overgedragen worden, dus probeer om die lopende processen allemaal correct af te sluiten vóór de overdracht.

Het kan meerdere jaren duren voordat uw bedrijf helemaal verkoopklaar is; begin dus zeker op tijd aan dit proces. Vergeet niet dat geïnteresseerde kopers uw bedrijfsinformatie steeds kunnen verifiëren (due diligence). Daarbij controleren ze of de financiële, juridische en/of bedrijfseconomische informatie over uw bedrijf effectief klopt. Aangezien u een mededelingsplicht heeft, moet u ervoor zorgen dat u over voldoende en correcte bedrijfsinformatie beschikt.

In het verkoopmemorandum vermeldt u alle belangrijke bedrijfsgegevens, inclusief de vraagprijs, bedrijfsruimte en (eventuele) intellectuele eigendomsrechten. Ook niet-tastbare bezittingen als goodwill beïnvloeden de waarde van uw bedrijf. Denk grondig na over een reële verkoopprijs, wat u minimaal wilt krijgen en wat het absolute maximumbedrag is. Als u uw prijs kunt onderbouwen met inzicht en logica, dan staat u tijdens de onderhandelingen stevig in uw schoenen.

Er zijn verschillende manieren waarop u de bedrijfswaarde kunt bepalen (waardebepaling):

  • Liquidatiewaarde: de geschatte hoeveelheid geld waarvoor het bedrijf snel kan worden verkocht.
  • Discounted cash flow: hierbij wordt d.m.v. een complexe berekening de waarde bepaald op basis van de toekomstige cashflow, ofwel het geld dat men in de toekomst kan verdienen met de onderneming.
  • Intrinsieke waarde: dit is de waarde van het eigen vermogen (o.a. gebouwen, machines en liquide middelen) verminderd met de schulden.
  • Goodwill methode: deze methode houdt rekening met zowel de intrinsieke waarde van een bedrijf als de rentabiliteit, ofwel de waarde van de goodwill. Goodwill is de meerwaarde van een onderneming, ofwel het verschil tussen het reële en het gewenste rendement op het eigen vermogen (overwinst).

Aangezien het verkoopmemorandum vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat, kunt u aan geïnteresseerde kopers vragen om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Die moet onder meer de volgende vragen beantwoorden: welke informatie moet geheim blijven, en gedurende welke periode? Wat gebeurt er als de afspraak niet wordt nageleefd? Overige bindende afspraken in verband met de onderhandelingsprocedure kunt u opschrijven in de intentieverklaring.

Komt een akkoord dichterbij? Met behulp van een voorlopig koopcontract kunt u alle gemaakte afspraken en besproken details samenvatten in één document.

De overdracht wordt bekrachtigd via de definitieve koopovereenkomst. Hierbij moet u aan de Kamer van Koophandel laten weten dat u uw onderneming overdraagt, en wie uw onderneming overneemt. Het document bevat ook o.a. de precieze overgedragen bedrijfsmiddelen (van onroerende goederen tot goodwill), de koopsom, betaalwijze en de datum van overdracht. U mag geen btw berekenen over de verkoopprijs.

Vervolgens stuurt de KvK die gegevens door naar de Belastingdienst. Met hen moet u vervolgens alle fiscale gevolgen en regelingen afhandelen (zie onder). Een financieel expert kan u daarbij helpen.

U moet na de overdracht uw administratie nog minstens 7 jaar bewaren. Bij de verkoop van onroerend goed stijgt deze minimumperiode naar 10 jaar.

Overdracht familiebedrijf

Indien het gaat om een schenking of erfenis, dan geldt de wetgeving rond de schenkbelasting en/of de erfbelasting. Een financieel adviseur kan de familieleden hierin bijstaan en als onafhankelijke partij gesprekken over de toekomst van het bedrijf modereren en in goede banen leiden, om zo vervelende situaties en spanningen te vermijden.

Echtscheiding of overlijden

Wanneer uw echtgenoot of partner de onderneming overneemt door bijv. erfrecht of huwelijksvermogensrecht, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat de waarde van het bedrijf in het economische verkeer werd gerespecteerd. In dat geval is er sprake van stakingswinst en eventueel de doorschuiffaciliteit. Een financieel expert begeleidt u graag bij deze complexe berekeningen.

Communicatie tussen koper en verkoper

Een financieel adviseur kan ook zorgen voor een vlotte, ondubbelzinnige communicatie tussen koper en verkoper. Zo kunnen beide partijen zonder misverstanden zaken afhandelen als openstaande leningen, een duidelijke intentieverklaring en geheimhoudingsverklaring, verificatieonderzoeken (due diligence) en eventuele overdrachtsbelasting - indien het gaat om een overdracht van onroerende goederen. Zo kan ook de koper verzekerd zijn van een bedrijfsovername zonder onaangename verrassingen achteraf.

Ageras kent de juiste specialist voor uw opdracht!

Uiteraard is het mogelijk dat u als ondernemer al jarenlang samenwerkt met een bekwame en betrouwbare boekhouder of accountant. Toch kan het lonen om voor uw bedrijfsoverdracht opnieuw op zoek te gaan naar een specialist. Een bedrijfsoverdracht is immers een specialisatie op zich, en brengt allerlei complexe zaken met zich mee. Het is essentieel dat de expert van uw keuze vertrouwd is met gecompliceerde fiscale kwesties als stakingswinst en de desinvesteringsbijtelling.

Deze zoektocht klinkt misschien moeilijk en tijdrovend, maar Ageras helpt u graag verder. Als u via ons eenvoudige online formulier uw precieze opdracht beschrijft, dan sturen wij u zo snel mogelijk 3 offertes op van gespecialiseerde boekhouders of accountants - gratis en vrijblijvend.

Niet gevonden wat u zocht?
Vertel ons hoe wij u kunnen helpen