Vind hier hulp bij uw bedrijfsoverdracht

Ons landelijke netwerk van boekhouders en accountants bevat de juiste expert voor uw bedrijfsoverdracht.

Het is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen voor een ondernemer: een geschikte opvolger kiezen met juiste competenties en ervaring, en zo een bedrijfsoverdracht afhandelen met aandacht voor alle fiscale gevolgen van die beslissing.

Een bedrijfsoverdracht kan enkele jaren duren, en de verschillende noodzakelijke stappen en aandachtspunten kunnen overweldigend zijn. Met de deskundige hulp van een financieel adviseur, boekhouder of accountant weet u dat u uw bedrijf op een correcte en fiscaal voordelige manier overdraagt en geen enkel belangrijk aspect uit het oog verliest. Hij of zij kan u ook begeleiden bij alle communicatie met de persoon die uw bedrijf wilt overnemen.

Maar hoe vindt u zo'n bekwame en onafhankelijke adviseur? Ageras neemt uw zoektocht graag over. Als u ons laat weten wat u zoekt, dan sturen wij u zo snel mogelijk 3 offertes op van financiële specialisten in uw regio. Het is gratis en vrijblijvend!

Zo vinden wij de geschikte accountant of boekhouder:

Beschrijf uw opdracht via ons eenvoudige online formulier - het duurt slechts twee minuten!

Ons gespecialiseerde team zal u contacteren om de laatste details van uw opdracht te bespreken.

Binnen 48 uur ontvangt u tot 3 offertes van boekhouders of accountants die passen bij uw opdracht - gratis en vrijblijvend.

Dien nu uw aanvraag in
Wij brengen u in contact met boekhouders of accountants in uw regio
Ageras mag mij contacteren via e-mail

Grondige voorbereiding

Het kan enkele jaren duren voordat uw bedrijf volledig verkoopklaar is; een tijdige voorbereiding is dus essentieel. Een financieel adviseur kan u begeleiden bij elke stap van dit traject. Samen kunt u uw financiële planning bespreken en de mogelijke verkoopscenario's bestuderen.

Waardebepaling

Een financieel adviseur kan u helpen om de waarde van uw onderneming te bepalen. Er zijn diverse manieren: u kunt o.a. de intrinsieke waarde gebruiken, de rentabiliteitswaarde, de goodwill-methode of de DCF-methode (Discounted Cash Flow). Vermeld de vraagprijs, samen met uitgebreide bedrijfsinformatie, in een verkoopmemorandum.

Fiscale gevolgen

Elke bedrijfsoverdracht heeft fiscale gevolgen, die door allerlei factoren worden beïnvloed. Een financieel adviseur kan u helpen om uw bedrijf zo voordelig mogelijk over te dragen, en adviseert u over de fiscale implicaties van o.a. stakingswinst, doorschuiffaciliteiten, aanmerkelijk belang en schenkbelasting.

Wij vinden de best mogelijke boekhouder of accountant voor uw bedrijfsoverdracht.

Hoe verloopt een bedrijfsoverdracht?

Een succesvolle bedrijfsoverdracht start met een uitstekende voorbereiding. Verduidelijk aan wie u graag uw bedrijf wilt verkopen, en denk ook al na over uw toekomstplannen ná de verkoop.

Bekijk ook alle nodige stappen om uw onderneming verkoopsklaar te maken. Kopers zijn namelijk geïnteresseerd in bedrijven met gezonde jaarrekeningen. U moet onder meer kunnen aantonen dat uw bedrijf winstgevend is en dat er een goede balans zit tussen eigen en vreemd vermogen. Zorg er eveneens voor dat alle eventuele privéschulden aan het bedrijf worden afgelost. Houd er ook rekening mee dat alle niet-afgehandelde ontwikkelingen i.v.m. uw personeelsleden (ziekte, ontslag, werving) ook mee overgedragen worden, dus probeer om die lopende processen allemaal correct af te sluiten vóór de overdracht.

Het kan meerdere jaren duren voordat uw bedrijf helemaal verkoopklaar is; begin dus zeker op tijd aan dit proces. Vergeet niet dat geïnteresseerde kopers uw bedrijfsinformatie steeds kunnen verifiëren (due diligence). Daarbij controleren ze of de financiële, juridische en/of bedrijfseconomische informatie over uw bedrijf effectief klopt. Aangezien u een mededelingsplicht heeft, moet u ervoor zorgen dat u over voldoende en correcte bedrijfsinformatie beschikt.

In het verkoopmemorandum vermeldt u alle belangrijke bedrijfsgegevens, inclusief de vraagprijs, bedrijfsruimte en (eventuele) intellectuele eigendomsrechten. Ook niet-tastbare bezittingen als goodwill beïnvloeden de waarde van uw bedrijf. Denk grondig na over een reële verkoopprijs, wat u minimaal wilt krijgen en wat het absolute maximumbedrag is. Als u uw prijs kunt onderbouwen met inzicht en logica, dan staat u tijdens de onderhandelingen stevig in uw schoenen.

Er zijn verschillende manieren waarop u de bedrijfswaarde kunt bepalen (waardebepaling):

  • Liquidatiewaarde: de geschatte hoeveelheid geld waarvoor het bedrijf snel kan worden verkocht.
  • Discounted cash flow: hierbij wordt d.m.v. een complexe berekening de waarde bepaald op basis van de toekomstige cashflow, ofwel het geld dat men in de toekomst kan verdienen met de onderneming.
  • Intrinsieke waarde: dit is de waarde van het eigen vermogen (o.a. gebouwen, machines en liquide middelen) verminderd met de schulden.
  • Goodwill methode: deze methode houdt rekening met zowel de intrinsieke waarde van een bedrijf als de rentabiliteit, ofwel de waarde van de goodwill. Goodwill is de meerwaarde van een onderneming, ofwel het verschil tussen het reële en het gewenste rendement op het eigen vermogen (overwinst).

Aangezien het verkoopmemorandum vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat, kunt u aan geïnteresseerde kopers vragen om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Die moet onder meer de volgende vragen beantwoorden: welke informatie moet geheim blijven, en gedurende welke periode? Wat gebeurt er als de afspraak niet wordt nageleefd? Overige bindende afspraken in verband met de onderhandelingsprocedure kunt u opschrijven in de intentieverklaring.

Komt een akkoord dichterbij? Met behulp van een voorlopig koopcontract kunt u alle gemaakte afspraken en besproken details samenvatten in één document.

De overdracht wordt bekrachtigd via de definitieve koopovereenkomst. Hierbij moet u aan de Kamer van Koophandel laten weten dat u uw onderneming overdraagt, en wie uw onderneming overneemt. Het document bevat ook o.a. de precieze overgedragen bedrijfsmiddelen (van onroerende goederen tot goodwill), de koopsom, betaalwijze en de datum van overdracht. U mag geen btw berekenen over de verkoopprijs.

Vervolgens stuurt de KvK die gegevens door naar de Belastingdienst. Met hen moet u vervolgens alle fiscale gevolgen en regelingen afhandelen (zie onder). Een financieel expert kan u daarbij helpen.

U moet na de overdracht uw administratie nog minstens 7 jaar bewaren. Bij de verkoop van onroerend goed stijgt deze minimumperiode naar 10 jaar.

Hoeveel kost hulp bij uw bedrijfsoverdracht?

Elk bedrijf is uniek, dus een overname kan alleen vlot verlopen bij op maat gemaakt advies. Ook beïnvloedt de precieze aard van de dienstverlening het uiteindelijke prijskaartje: misschien wilt u immers na de overname een nieuwe onderneming starten, waardoor u aanvullende begeleiding nodig heeft? Of wilt u liever op pensioen en heeft u ondersteuning nodig met betrekking tot pensioenregelingen en vermogensbeheer na de verkoop?

De prijskaartjes van bedrijfsoverdrachten zijn bijgevolg erg gevarieerd. Zo kunnen bijv. fiscalisten voor gespecialiseerd bedrijfsadvies een prijs aanrekenen tussen €750 en €1.400 - afhankelijk van de complexiteit van het financiële vraagstuk.

Bij een boekhouder kunt u al bedrijfsadvies krijgen via eenmalige pakketten ter waarde van €100 à €300, maar vele financiële specialisten zullen dit aanbod aan een voordelig tarief verwerken in een uitgebreidere financiële dienstverlening (met o.a. de verwerking van de administratie en de jaarrekening), met als gevolg dat de totale prijs hoger ligt (€1.000 à €2.500 of mogelijk meer).

Deskundig advies gaat steeds gepaard met een prijskaartje, maar bedenk wel dat deze investering u op lange termijn allerlei voordelen kan opleveren. Zo kan een fiscalist of een belastingadviseur u wijzen op onverwachte fiscale gevolgen van de bedrijfsoverdracht en u wegwijs maken in het kluwen van bijbehorende fiscale regels. Op die manier weet u zeker dat de overdracht volgens de regels verloopt, en kunt u dure fouten en boetes vermijden.

Zowel voor de koper als de verkoper is professioneel financieel advies noodzakelijk bij de bedrijfsoverdracht. Een financieel expert, boekhouder of accountant kan u professionele raad bieden over deze lange procedure en alle samenhangende fiscale gevolgen deskundig afhandelen, zodat u boetes vermijdt.

Bepaalde aspecten kunnen immers behoorlijk ingewikkeld zijn. Zo bent u in sommige specifieke situaties verplicht om uw stakingswinst te berekenen, ofwel het verschil tussen de boekwaarde van het bedrijf en de werkelijke waarde op het moment van overdracht. Over de stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen, maar u heeft als ondernemer mogelijk recht op enkele aftrekposten:

  • De stakingsaftrek: Deze is gelijk aan de stakingswinst, maar maximaal €3.630. Op die manier is een deel van uw stakingswinst belastingvrij. Als u eerder gebruikmaakte van de stakingsaftrek, dan moet u die aftrekken van uw huidige stakingsaftrek. In bepaalde bijzondere situaties moet u de stakingswinst niet (volledig) fiscaal afrekenen. Dit heet de doorschuiffaciliteit - de belasting over de stakingswinst wordt zo doorgeschoven naar degene die uw bedrijf overneemt. Dit geldt bij een echtscheiding, het overlijden van uw partner, de overdracht van het bedrijf aan een medeondernemer of werknemer, de overdracht van het bedrijf aan een bv en bij uw eigen overlijden. De stakingswinst berekenen is erg ingewikkeld, dus roep tijdig de hulp in van een gespecialiseerde adviseur. U heeft geen recht op stakingsaftrek over de winst die u maakte als medegerechtigde (bijv. als u commanditair vennoot bent in een commanditaire vennootschap)
  • De extra aftrek lijfrentepremie: Het is mogelijk om een deel van de stakingswinst te gebruiken om zo uw lijfrentepremies te betalen. Op die manier heeft u recht op extra aftrek.

Het staken van uw bedrijf heft ook (gedeeltelijk) uw oudedagsreserve op, ofwel dat deel van de winst dat u jaarlijks reserveert voor uw oudedagsvoorziening. Dat bedrag telt de Belastingdienst in dat geval op bij de winst, tenzij u ervoor kiest om de oudedagsreserve te verminderen met het bedrag dat u aftrekt aan betaalde lijfrentepremies.

Een financiële specialist, boekhouder of accountant kan u helpen om deze gecompliceerde berekening en de fiscale repercussies ervan foutloos te verwerken. Verkoopt u aandelen van een bv of nv? Dan moet u eveneens de hulp inschakelen van een notaris. Dit is niet verplicht wanneer u een eenmanszaak verkoopt, een vof of de activa/passiva van een bv.

Fiscale gevolgen

De Belastingdienst beschouwt een overdracht als een bedrijfsbeëindiging of staking. Wanneer u (een deel van) uw onderneming overdraagt (aan een werknemer, familielid, e.a.), dan heeft dat fiscale gevolgen.

  • Eenmanszaak of VOF: U moet uw stakingswinst berekenen (zie boven). Mogelijk heeft u recht op de stakingsaftrek.
  • Bv of nv: De juridische structuur van de onderneming bepaalt de aard van de belastingen waarmee u te maken krijgt. Bezit van aanmerkelijk belang beïnvloedt bijv. uw aangifte inkomstenbelasting, terwijl overdracht van onroerende zaken gevolgen heeft voor de overdrachtsbelasting.

U draagt uw bedrijf over aan een medeondernemer of werknemer

Ook hier moet u de stakingswinst berekenen en hierover inkomstenbelasting betalen. In bijzondere situaties kunt u gebruikmaken van de doorschuiffaciliteit. De medeondernemer die uw onderneming overneemt moet wel tenminste 36 maanden lang winst uit uw onderneming hebben gehad of daarin werkzaam zijn geweest als werknemer. Men kan die periode verkorten indien er bijzondere factoren als arbeidsongeschiktheid of een faillissement meespelen.

Is de medeondernemer of werknemer ook uw partner? Dan kunt u, na het indienen van een verzoekschrift en onder voorwaarden, uw oudedagsreserve aan hem of haar overdragen.

U draagt activiteiten over waar personeel voor nodig is

Als u activiteiten overdraagt, moet u dat melden bij de Belastingdienst via het formulier “Melding Loonheffingen Overdracht van Activiteiten”. Dit is verplicht, omdat een dergelijke overdracht gevolgen heeft voor de toerekening van eventuele uitkeringslasten voor de ZW (Ziektewet) of de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dat kan dan weer de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) beïnvloeden.

Via het formulier geeft u aan de Belastingdienst door hoeveel het totale premieloon bedraagt voor de werknemersverzekeringen van de werknemers die de overgedragen activiteiten uitvoerden. Het totale premieloon is het loon waarover u per jaar premies werknemersverzekeringen betaalt. U kunt alle informatie terugvinden in uw aangiften loonheffingen of in de meest recente loongegevens.

Het maakt niet uit of de werknemers worden overgedragen of niet.

Desinvesteringsbijtelling

Draagt u een bedrijfsmiddel over waarvoor u ooit investeringsaftrek heeft gehad? En verkoopt u het binnen 5 jaar na het begin van het jaar waarin u investeerde? Dan bent u verplicht om een deel van de investeringsaftrek weer bij te tellen. Dit is uw desinvesteringsbijtelling, en hiermee verhoogt u uw stakingswinst.

Overdracht familiebedrijf

Indien het gaat om een schenking of erfenis, dan geldt de wetgeving rond de schenkbelasting en/of de erfbelasting. Een financieel adviseur kan de familieleden hierin bijstaan en als onafhankelijke partij gesprekken over de toekomst van het bedrijf modereren en in goede banen leiden, om zo vervelende situaties en spanningen te vermijden.

Echtscheiding of overlijden

Wanneer uw echtgenoot of partner de onderneming overneemt door bijv. erfrecht of huwelijksvermogensrecht, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat de waarde van het bedrijf in het economische verkeer werd gerespecteerd. In dat geval is er sprake van stakingswinst en eventueel de doorschuiffaciliteit. Een financieel expert begeleidt u graag bij deze complexe berekeningen.

Communicatie tussen koper en verkoper

Een financieel adviseur kan ook zorgen voor een vlotte, ondubbelzinnige communicatie tussen koper en verkoper. Zo kunnen beide partijen zonder misverstanden zaken afhandelen als openstaande leningen, een duidelijke intentieverklaring en geheimhoudingsverklaring, verificatieonderzoeken (due diligence) en eventuele overdrachtsbelasting - indien het gaat om een overdracht van onroerende goederen. Zo kan ook de koper verzekerd zijn van een bedrijfsovername zonder onaangename verrassingen achteraf.

Hoe kan Ageras u helpen met uw bedrijfsoverdracht?

Ageras brengt u graag - kosteloos en zonder verplichtingen - in contact met 3 accountants, boekhouders of financiële experten die u kunnen helpen om de overweldigende fiscale implicaties van een bedrijfsoverdracht af te handelen. Ons uitgebreide netwerk bevat gegarandeerd een specialist die naadloos aansluit bij uw opdracht.

Er zijn immers allerlei factoren waarmee u rekening moet houden, zoals de juridische structuur van uw bedrijf, de aard van de overdracht (aandelen versus activa en passiva), enig aanmerkelijk belang, etc. Allemaal hebben ze fiscale gevolgen voor o.a. de berekening van de stakingswinst, de aangifte inkomstenbelasting, eventuele aangiften schenkbelasting en/of erfbelasting en de desinvesteringsbijtelling.

Met een specialist van Ageras in de arm weet u zeker dat geen enkel fiscaal aspect aan uw aandacht ontsnapt, en dat de bedrijfsoverdracht soepel en correct verloopt.

Bedrijfsadvies
Een financieel expert geeft u graag goede raad over uw huidige onderneming én uw toekomstplannen: pensioenregelingen, vermogensbeheer na de verkoop,... - of misschien wel de start van een nieuw bedrijf?
Bedrijfsfinanciering
Wilt u na de bedrijfsoverdracht een kersverse onderneming beginnen? Een boekhouder of accountant kan u helpen om een planning uit tekenen voor de nodige financiering en mogelijke investeerders.
Overdrachtsbelasting
Bij een bedrijfsoverdracht moet u rekening houden met de overdrachtsbelasting. Een boekhouder of accountant kent alle relevante wetgevingen en zorgt ervoor dat de overdrachtsbelasting op een correcte manier wordt verwerkt.
Desinvesteringsbijtelling
Voor de overdracht van bepaalde bedrijfsmiddelen kan de desinvesteringsbijtelling gelden. Dankzij de hulp van een boekhouder of accountant weet u zeker dat u geen fiscale regels over het hoofd ziet.

Ageras kent de juiste specialist voor uw opdracht!

Ieder jaar helpt Ageras meer dan 24.000 particulieren en ondernemers om de juiste financiële specialist te vinden. Heeft u hulp nodig bij uw aangifte inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting? Wilt u graag uw jaarrekening laten opstellen en controleren, zodat die zeker alle juiste gegevens bevat en u boetes vermijdt? Droomt u ervan om een eigen bedrijf te starten, maar weet u niet zo goed hoe u dat moet aanpakken? Ons netwerk bevat gegarandeerd specialisten met de juiste competenties!

Niet gevonden wat u zocht?
Vertel ons hoe wij u kunnen helpen