Wat is de accijns op minerale oliën?

Navigatie

Accijns en voorraadheffing
Tariefbepaling
Soorten
Opbrengst

Accijns en voorraadheffing

Over minerale oliën zoals benzine en diesel moet je accijnzen betalen. Net zoals de omzetbelasting is de accijns op minerale oliën een indirecte of kostprijsverhogende belasting.

Vaak geldt er naast de accijns ook nog een voorraadheffing. Het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) houdt voor Nederland strategische olievoorraden in stand. De voorraadheffing dekt de bijbehorende kosten.

Een korte geschiedenis

Na de aanschafbelasting (nu bekend als de bpm; 1909) en de wegenbelasting (1926) voerde de overheid in 1931 met de brandstofaccijns de derde belasting in op automobiliteit.

In 1991 steeg de brandstofaccijns gevoelig (het kwartje van Kok) om het begrotingstekort terug te dringen. De maatregel was bedoeld als een tijdelijke ingreep, maar is ook vandaag nog steeds niet afgeschaft. Het kabinet-Balkenende II (2003-2006) besloot om de opbrengst te gebruiken voor investeringen in (vaar)wegen en het onderhoud van het openbaar vervoer.

Vind hier jouw boekhouder

Tariefbepaling

De hoogte van de belasting hangt af van het type olie en is vastgesteld per 1.000 kg (LPG, zware stookolie) of per 1.000 liter bij een temperatuur van 15°C (benzine, diesel, halfzware olie). Deze temperatuur is zeer belangrijk, aangezien brandstof uitzet bij warmte en krimpt bij kou.

Drie jerrycans op een rij

Soorten

Gelode en ongelode lichte olie (benzineaccijns)

Eén van de bekendste voorbeelden van de accijns over minerale oliën is de benzineaccijns, ofwel de accijns over gelode en ongelode lichte olie.

De gelode lichte olie is duurder dan zijn ongelode tegenhanger. Sinds 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven per 1.000 liter bij 15° C:

  Gelode lichte olie Ongelode lichte olie
Accijns €891,28 €800,33
Voorraadheffing €9,00 €9,00

Sinds 2011 is de benzineaccijns gestegen met ongeveer 10%, voor zowel gelode als ongelode lichte olie. In 2014 had Nederland de hoogste benzineaccijns van heel Europa, voor Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Halfzware olie en gasolie (dieselaccijns)

De accijns over gasolie staat ook bekend als de dieselaccijns. Met "halfzware olie" bedoelt men petroleum.

Sinds 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven per 1.000 liter bij 15° C:

  Halfzware olie en gasolie
Accijns €503,62
Voorraadheffing €9,00

Vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG)

Naast de accijnzen op benzine, diesel en petroleum is er ook nog een heffing op vloeibaar gemaakt petroleumgas of Liquefied Petroleum Gas (LPG). Het tarief is vastgesteld per 1.000 kg.

Sinds 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven per 1.000 kg:

  Vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG)
Accijns €349,64
Voorraadheffing €9,00

Zware stookolie

Daarnaast is er ook nog de accijns op zware stookolie, een brandstof die men voornamelijk gebruikt voor zeeschepen. Het tarief van dit accijns is vastgesteld per 1.000 kg.

Sinds 1 januari 2020 betaal je voor 1.000 kg zware stookolie €37,76. Er is geen voorraadheffing van kracht.

Opbrengst

Alle accijnzen op minerale oliën waren in 2016 goed voor bijna 70% van alle accijnsopbrengsten.

Vind hier jouw boekhouder

Verwante termen

Accijnsaccijns op overige alcoholhoudende producten, accijns op tussenproductenbieraccijns, tabaksaccijns, verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, wijnaccijns

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.