Wat is de reclamebelasting?

Navigatie

Heffingsvoorwaarden
Beperking
Opbrengst

De reclamebelasting is van toepassing op onder meer reclamepanelen en -masten (vooral gevelreclame), billboards, naambordjes en vlaggen – alle publicitaire boodschappen die streven naar publieke aandacht.

De regel geldt zowel op openbare grond (eigendom van de lokale overheid) als op particuliere grond. In dit opzicht verschilt de reclamebelasting van de precariobelasting. Beiden worden vaak op dezelfde aanslag vermeld.

Vind hier jouw boekhouder

Heffingsvoorwaarden

Artikel 217 van de Gemeentewet geeft gemeentebesturen erg veel vrijheid: zo mogen zij zelf kiezen of ze de reclamebelasting heffen en welke criteria en tarieven ze daarbij hanteren.

Mogelijke heffingsmaatstaven

- De grootte van het reclamepaneel in kwestie;
- De aanwezigheid van verlichting;
- Een vast bedrag per publicitair voorwerp.

Ook kan men besluiten om de belasting alleen te heffen in een bepaald deel van de gemeente. Op die manier kan de regelgeving mogelijk de verspreiding van reclamepanelen controleren en zo bijv. het ongerepte uitzicht van historische stadskernen garanderen. De verordening kan eveneens ondernemers aanzetten tot bewuster en kritischer nadenken over het al dan niet plaatsen van reclame.

Reclameposters in een metrostation

Beperking

De grote keuzevrijheid resulteert in verschillende heffingsmaatstaven en tarieven tussen de gemeenten onderling, maar er is één belangrijke beperking.

Wie betaalt de reclamebelasting?

De belasting moet altijd worden betaald door diegene die het reclame-object heeft geplaatst, of door diegene die er het grootste belang bij heeft.

Als bijv. een plaatselijke electronicawinkel een billboard uithangt voor een internationaal telefoonmerk, dan belast men de uitbater en niet het merk dat men publiciteit geeft.

Opbrengst

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bracht de reclamebelasting in 2017 nog €29 miljoen op in Nederland. Aangezien de Gemeentewet geen vaste bestemming verduidelijkt, mogen gemeentebesturen zelf kiezen waaraan ze de opbrengst spenderen.

Naar schatting heffen ongeveer 100 gemeenten in Nederland de reclamebelasting. Voor een efficiënte heffing zijn immers periodieke controles nodig (zoals bij de hondenbelasting en de parkeerbelasting), en de inventarisatie van alle reclame-uitingen (bijv. met behulp van foto’s) brengt hoge kosten en administratieve lasten met zich mee.

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Precariobelasting

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kan je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen jou zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.