Wat is de parkeerbelasting?

Navigatie

Heffingsvoorwaarden
Parkeerboetes
Vrijstellingen
Opbrengst

Artikels 225, 234 en 235 van de Gemeentewet bieden het wettelijke kader voor de heffing van de parkeerbelasting. Daarbij onderscheidt men twee belastbare feiten: incidenteel parkeren en vergunningparkeren.

Bij incidenteel parkeren betaal je belasting om jouw voertuig te parkeren langs de openbare weg op daarvoor voorziene en dus toegestane plaatsen.

Vergunningparkeren houdt dan weer in dat je betaalt voor een vergunning waarmee je jouw voertuig mag parkeren op de daarvoor aangeduide plaatsen.

Vind hier jouw boekhouder

Heffingsvoorwaarden

Aangezien de Gemeentewet alleen de belastbare feiten en de belastingplichtigen verduidelijkt, mogen gemeenten de heffingsvoorwaarden en tarieven vrij kiezen, en bepalen op welke plaatsen en tijdstippen de regelgeving van kracht is. Daarnaast mag de gemeenteraad voorwaarden opleggen bij het verlenen van vergunningen (bijv. een maximumaantal per huishouden).

De hoofdreden voor het invoeren van parkeerbelasting is quasi altijd de regulering van het parkeergedrag; ze mag zich dus niet baseren op bijv. het zuiver najagen van extra inkomsten.

Mogelijke heffingsmaatstaven

- Parkeerduur (bijv. progressieve betaling: hoe langer, hoe duurder);
- Parkeertijd;
- De ingenomen oppervlakte;
- De locatie van de parkeerplaats;
- De gebruiksduur van de vergunning.

Om deze belasting op efficiënte wijze te kunnen heffen, zijn er verschillende investeringen noodzakelijk, zoals het verwerven en de activering van parkeerautomaten en parkeermeters, de handhavingskosten en de organisatorische regelgeving rond het bestuursorgaan dat de vergunningen uitreikt.

Een VW-busje op een verlaten, zonnige parking

Parkeerboetes

Als de bestuurder niet of te weinig betaalt, kunnen parkeercontroleurs in naam van de gemeente hiervoor een naheffingsaanslag (parkeerboete) uitschrijven. De hoogte is vrij te bepalen, maar mag het wettelijk bepaalde maximumbedrag niet overschrijden. Voor 2022 geldt een maximum van €150.

Als de parkeerovertreding met andere factoren dan nalatige betaling heeft te maken, dan kan het bedrag flink oplopen:

Foutief parkeren
(bijv. het blokkeren van een in- of uitrit, dubbel parkeren, parkeren zonder parkeerschijf)
€150
Stilstaan en daarbij het kruispunt blokkeren €240
Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder vergunning €410
Wielklem

In uitzonderlijke gevallen (bijv. bij buitenlandse kentekens) kan de parkeercontroleur besluiten om een wielklem aan te brengen. De kosten voor plaatsing zijn voor de rekening van de beboete bestuurder, die pas na betaling zijn of haar voertuig weer kan weghalen. Zodra de betaling in orde is, heeft de gemeente één uur tijd om de klem te verwijderen.

Drukke parking van bovenaf bekeken

Vrijstellingen

De gemeenteraad kan ervoor kiezen om bijv. medische voertuigen (ambulances, wagens van huisartsen en verloskundigen), politieauto’s en brandweerwagens vrij te stellen van betaling. De kwijtschelding kan ook gelden voor gehandicapten. De verordening moet de vrijgestelde voertuigen expliciet bij naam noemen.

Opbrengst

De begrote opbrengst van de parkeerbelasting voor 2018 bedroeg €799 miljoen, ofwel een stijging van 11,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Aangezien de Gemeentewet geen vaste bestemming voorziet voor deze belasting, zijn gemeenteraden niet verplicht om de opbrengst te laten doorvloeien naar de lokale parkeerinfrastructuur.

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Reinigingsheffingen, staangeld

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.