Belastingaangifte

De meest voorkomende belastingsoorten waar u als particulier en ondernemer belastingaangifte voor moet doen worden hieronder uitgelegd.

Inkomstenbelasting

U betaalt inkomstenbelasting over uw privéinkomsten, deze kunnen bestaan uit loon uit dienstbetrekking, resultaat uit overige werkzaamheden en uit winst uit onderneming. Soms heeft u recht op heffingskortingen die ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen. De Belastingdienst stuurt ieder jaar aangiftebrieven naar mensen die volgens het systeem aangifte moeten doen. Na het ontvangen van de aangiftebrief bent u verplicht om aangifte te doen. U kunt ook aangifte doen wanneer u vermoedt dat u meer dan 14 euro terugkrijgt of meer dan 45 euro moet betalen.

Als u graag de aangifte van de inkomstenbelasting uitstelt, moet u de Belastingdienst hier vóór de eerste aangifte deadline van op de hoogte stellen.

Als ondernemer betaalt u belasting over de winst van uw onderneming. Vooral zzp’ers of startende ondernemers kunnen moeite hebben met het aangeven van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst bepaalt of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting door te kijken naar wie uw opdrachtgevers zijn, het aantal werkuren, en uw winstoogmerk.

Omzetbelasting (btw)

Als ondernemer betaalt u belasting over uw omzet, dit wordt ook wel belasting over toegevoegde waarde (btw) genoemd. Iedere ondernemer die zijn product of dienst verkoopt krijgt een btw-nummer van de Belastingdienst. De btw wordt doorgerekend in de prijs aan de klant en moet altijd worden vermeld op de factuur. Bij de btw-aangifte berekent de ondernemer hoeveel btw hij heeft ontvangen en hoeveel hij heeft betaald aan leveranciers. De btw die de ondernemer zelf heeft uitgegeven aan zakelijke kosten kan hij aftrekken van de btw die hij heeft ontvangen van klanten. De btw kan per maand, kwartaal of per jaar worden aangegeven.

Dividendbelasting

Wanneer een onderneming winst uitkeert in de vorm van dividend, moet deze dividendbelasting inhouden over het dividend. Dit betekent dat het bedrag dat de aandeelhouders ontvangen altijd lager is dan het oorspronkelijke dividend. Als u als aandeelhouder dividend ontvangt, kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze belasting zal vanaf circa 2019 afgeschaft worden. 

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt betaald door een onderneming. Het te-betalen bedrag wordt berekend over de belastbare winst van een boekjaar. De vennootschapsbelasting moet 5 maanden na het einde van het boekjaar worden aangegeven.

Erfbelasting

U betaalt erfbelasting over een geldbedrag of goed dat u erft bij het overlijden van een persoon. Binnen 8 maanden na overlijden moet de erfbelasting zijn aangegeven.

Schenkbelasting

Wanneer u een (geld)schenking ontvangt, moet u de schenkbelasting binnen 2 maanden na het einde van het desbetreffende kalenderjaar aangeven.

Geen aangifte gedaan?

In het geval dat u niet op tijd of geen aangifte heeft gedaan, ontvangt u, naast de aanslag, een verzuimboete. In het geval dat u opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte doet, kunt u een vergrijpboete krijgen. De verzuimboete kan oplopen tot in de duizenden euro’s, de vergrijpboete wordt berekend als percentage over het verschuldigde bedrag.

Ontvang hulp met de belastingaangifte

Wilt u graag advies of hulp van een specialist? Bij Ageras kunnen wij u gratis in contact brengen met specialisten op het gebied van de belastingaangifte of fiscaal advies. 

Klik hier om gratis 3 offertes te ontvangen van specialisten in uw buurt

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.