0.00 / 0 beoordelingen

Arno van Winkel

Vraag nu een offerte aan
Beschrijf uw opdracht, zodat GrifFINoen Administraties en Financiele Ondersteuning u een offerte op maat kan sturen. Daarnaast zult u ook enkele vergelijkbare offertes ontvangen, zodat u eenvoudig prijs en kwaliteit kunt vergelijken.
Gedurende mijn arbeidsjaren heb ik veel ervaring en kennis opgedaan in diverse sectoren van financiële administraties, administratieve processen en -inrichting, bedrijfsprocessen, wet- en regelgeving, audits en bijbehorende informatievoorziening.
Hierin is mijn rol het signaleren en analyseren naar het borgen en managen van deze processen. Centraal hierbij staan begrippen als analytisch, oplossingsgericht, kwalitatief, empathisch, verbinden, samenwerkingsgericht, besluitvaardig, proactief en zelfstandig.
Ik denk en handel doelgericht. Ik ben toegankelijk, heb een open houding maar ik ben ook kritisch. Ik kan goed omgaan met tegenstrijdige belangen. Ik ben loyaal en betrokken bij de organisatie. Luisteren en doorvragen geeft inzicht in iemands beweegredenen en motivatie.
Mijn instelling en ambities zijn daarbij mijn motivatie en enthousiasme. Plezier in je werk en realiseren van doelstellingen geven mij energie.


 • Ruime kennis en ervaring met Excel, Word, PowerPoint, Power BI, exact, King, My Project, Navision, ERP-systemen, rapportagesystemen, salarisberekeningen- en verwerking (Nmbrs), urenregistraties, planningsmodules, voorraadmodules en documentenbeheer. Da

Geen certificaten ingevuld

 • Schelde Gears
  Controller A.I.
  06/2020 - 02/2021
   Invoer en verwerking van financiële administratieve gegevens  Werkzaamheden periodieke afsluiting  Indienen fiscale aangifte(n)  Controle en verwerking van uren en salarisgegevens  Advies en optimalisatie van administratieve organisatie en processen  Projectbewaking  Controle, aansluiting, opstellen jaarrekening  Optimalisatie en inrichting van Navision  Aansturing en kennisontwikkeling van administratieve medewerkers  Opstellen van Budget en forecast  Bedrijfsprocessen beoordelen en structureren  Borgen planning & Controlecyclus
 • Baas BV
  Regiocontroller
  04/2020 - 10/2020
   Zorgdragen voor werkzaamheden periodieke afsluiting  Opstellen en bewaken Budget en forecast  Advies en Implementatie herstructurering administratieve organisatie  Projectbewaking en voeren van voortgangsgesprekken  Opzetten van stuurinformatie en voortgangsbewaking projectadministratie  Aansturing en kennisontwikkeling van administratieve medewerkers  Kernteam-lid  Kostprijsberekeningen, assets en DPM’s  Bedrijfsprocessen beoordelen en structureren  Borgen planning & Controlecyclus
 • TBI Techniek
  Regiocontroller
  03/2007 - 02/2020
   Uitvoeren van audits op AO/IC, procedures en naleving wet- en regelgeving (compliance)  Adviseren, initiëren, managen en uitvoeren van verbeter voorstellen met betrekking tot de administratieve inrichting, procedures en instructies, systemen en bedrijfsprocessen  Verantwoordelijk voor de uitvoering, betrouwbaarheid, tijdigheid en optimalisatie van de planning & control cyclus  Opzetten, controle en analyseren van systeemdata en overige gegevens  Werkzaamheden m.b.t. het samenstellen van de jaarrekening en verslaglegging  Aangaan en onderhouden van contacten met accountants en relaties  Controle realisatie, analyse en bespreken voortgang van begroting en budgetten  Uitvoeren van controles t.b.v. financiële afsluitingen  Projectcontroles, analyses, verslaglegging en forecast bespreken met de verantwoordelijke(n)  Beoordelen en advies inzake contracten en offertes op financiële kaders  Opstellen cash- en liquiditeitsoverzichten  Opstellen, bespreken en ontwikkelen van stuurinformatie, rapportages en overzichten  Sparringpartner en advies geven aan directie en financieel verantwoordelijke(n)  Mt-lid en financieel verantwoordelijk voor de regio  Coachen en leidinggeven van medewerkers  Opstellen van (strategische) rapporten, advies en jaarplannen  Doorrekenen en uitwerking van business cases, investeringen en assets  Berekenen en samenstellen van kostprijzen, tarieven en dekkingsopslagen  Verzorgen van presentaties en instructies aan directie en medewerkers  Verzorgen van fiscale aangiftes  Borgen en managen van doelstellingen en beleidskeuze
 • Jacob Roggeveen, SPOW, Zorgstroom
  Hoofd administratie
  10/1998 - 03/2006
   Leidinggeven aan medewerkers van de administratieve afdeling  Verantwoordelijk voor de registratie van de cliëntenadministratie  Verantwoordelijke voor financiële administratie  Opstellen van jaarrekening  Periodieke afsluiting en verantwoording resultaat  Ontwikkelen en verantwoordelijk voor financiële verslaglegging en rapportages  Samenstellen en berekenen van kostprijzen en tarieven  Verantwoordelijk voor opstellen en bewaken van budgetten  Implementatie van urenregistratie en inrichting proces en informatievoorziening  Onderhouden van contacten met zorgkantoor  Voorstel en advies inzake contractafspraken  Aanvraag en verantwoording ESF-subsidies  Uitvoeren en beheer treasury  Beschrijving processen administratie organisatie  Advisering van en betrokken bij beleidskeuzes  Aanvraag en onderbouwing van budgetten m.b.t. investeringen
 • DRV, Alfa, Jager vd Geer Accountants
  Assisten-Accountant
  06/1985 - 09/1998
  • Verrichten van externe controles en audits • Opstellen fiscale- en commerciële (geconsolideerde)jaarrekening • Voeren van (salaris)administraties • Opstellen van fiscale aangiften (BTW/LB/IB/VPB) • Adviserende rol en sparringpartner • Zelfstandig onderhouden van contacten buiten de organisatie

 • Praehep
  SPD (1)
  09/1990 - 05/1995

Geen cursussen ingevuld

Geen prijzen of titels ingevuld

 • Nederlands -
  Native or bilingual proficiency
 • Engels -
  Professional proficiency