Nadat zijn carrièrepad hem eerder had geleid naar de Rijksoverheid (o.a. de Ministeries van Economische Zaken en Financiën), het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en MagentaZorg, koos Didier Dohmen uit Heemstede in 2011 voor het ondernemerschap. InControl Management Services zag het licht als financieel adviesbureau voor bestuurders en toezichthouders in de zorgsector. Sindsdien huren bedrijven hem in als raadgever en bestuurder ad interim om financiële pijnpunten te genezen en om deze om te zetten in een praktische en solide bedrijfsvoering. Al enige tijd kunnen ook onderwijsinstellingen bij InControl Management Services terecht.

Vind hier uw boekhouder

“Ik zag zorginstellingen worstelen met deze vraagsturing en wilde hen daarmee graag ontzorgen door de bedrijfsvoering te professionaliseren,” zegt Dohmen. “Inmiddels is het werkterrein van InControl Management Services uitgebreid naar de sectoren zorg en onderwijs, omdat er in het onderwijs ook veel vraagstukken spelen op het terrein van bedrijfsvoering die vergelijkbaar zijn met de vraagstukken in de zorg.”

Missie

Dohmen stelde voor InControl Management Services een uiterst precieze missie op, gebaseerd op drie onderdelen: een duidelijke bedrijfsvisie ontwikkelen voor de klant, een strategie uittekenen om die doelen te bereiken, en uitvoerige coaching en begeleiding.

“We helpen mensen in zorg en onderwijs om hun ware potentieel te zien, te activeren en ten volle te gaan benutten,” verduidelijkt Dohmen. “We geloven dat een groep mensen met een passie voor mens, maatschappij en financiën een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van zorg en onderwijs.”

Concreet bestudeert hij voor elke klant de zwakke schakels en radars in het organisatorische machinewerk. Die vindt hij meestal terug in inefficiënte personeelsbezettingen of dienstverleningen van bedenkelijke kwaliteit.

“Ik breng het huis op orde,” vat Dohmen samen, “en implementeer verbetermaatregelen in samenspraak met medewerkers en management.”

Drie kernwaarden

De visie van InControl Management Services vindt inspiratie in drie kernwaarden: het bedrijf streeft ernaar deskundig en betrouwbaar te zijn, en de aandacht voor de mens nooit uit het oog te verliezen – “essentiële eigenschappen voor iedere professional,” volgens Dohmen.

Deze werkwijze wierp al meermaals zijn vruchten af, en Dohmen is trots dat vele zorg- en onderwijsorganisaties met de hulp van InControl Management Services de weg hebben gevonden naar een duurzaam en professioneel bestuursbeleid. Soms liggen er op dat traject ook obstakels, zoals een immer beklemmende tijdsdruk.

“De problematiek was in sommige gevallen zo omvangrijk dat het nauwelijks mogelijk was om de opdracht binnen de gestelde tijd te realiseren,” zegt Dohmen. “Dat is iedere keer opnieuw een uitdaging.”

Samenwerking met Ageras

Toen Dohmen op zoek was naar een belastingadviseur voor InControl Management Services, kwam hij na een zoektocht op het wereldwijde web uit bij Ageras. Alweer speelde de mensgerichte focus een belangrijke rol: het was de persoonlijke ontmoeting en kennismaking met zijn toekomstige raadgever die Dohmen overtuigde om de samenwerking te starten.

“Zij was door Ageras geselecteerd als één van de mogelijke aanbieders en had een zeer hoge kennis en expertise van het vakgebied waarop ik ondersteuning zocht,” aldus een tevreden Dohmen.

In de toekomst hoopt de oprichter van InControl Management Services om onderwijsinstellingen en zorgorganisaties nog meer kennis en expertise van financiën bij te brengen.

Dohmen is een initiatief gestart om circa 16 professionals aan zich te verbinden om in de toekomst door middel van co-sourcing onderwijs en zorgorganisaties te gaan ontzorgen op het terrein van bedrijfsvoering. Het einddoel: met deze nieuwe partners een constructieve oplossing vinden voor de financiële struikelblokken van een bedrijf, op die manier meer moreel en motivatie te garanderen en ervoor te zorgen dat de instelling in kwestie zich nog beter – en vooral blijvend – kan onderscheiden.

“Waar wij in geloven is dat elk mens de diepgewortelde potentie en behoefte heeft om echt gezien te worden met al zijn talent, vaardigheden en kwaliteiten, om daarmee een significante bijdrage te leveren aan iets wat er echt toe doet.”

Vind hier uw boekhouder

Inhoud