Wat is NIWO

Vind hier je boekhouder

Wat is NIWO?

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, oftewel NIWO, verleent Eurovergunningen aan 15.000 transportondernemingen (2021) die in Nederland gevestigd zijn en zich bezighouden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO onderzoekt om de 5 jaar of deze bedrijven aan de vier kwalitatieve eisen voldoen. De vier eisen waar ze aan moeten voldoen zijn: betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en reële vestiging. 

De NIWO zijn ook in beschikking van NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT- vergunningen en geeft de NIWO TIR- carnets ( Transports Internationaux Routiers) af. Ook beheert de NIWO de VIHB-lijst van vervoerders -afvalverzamelaars, -handelaren en -bemiddelaars. De ‘slogan’ van NIWO is: "kwaliteit in transport begint hier!"

NIWO

Vind hier je boekhouder

Doelstelling en taken van NIWO

De NIWO streeft zich naar het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit Realiseert NIWO door:

 • Het uitvoeren van wettelijk opgedragen taken en werkzaamheden, waaronder:
  • Verlenging en intrekking van Eurovergunningen;
  • Verlenging en intrekking van CEMT-vergunningen, ritmachtigingen en bestuurdersattesten;
  • Toetsing en intrekking van binnenlandse vergunningen;
  • Jaarlijkse quotering van risicobedrijven;
  • Beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden
 • Het assisteren van Internationale onderhandelingen voor de uitvoering van verdragen over wegvervoer van goederen;
 • Het uitvoeren van overige door de overheid met in het bijzonder de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de NIWO toevertrouwde taken en werkzaamheden, zoals de uitgifte van TIR-carnets, de VIHB-registratie en het uitvoeren van internationaal overleg;
 • Het tot stand brengen van alle andere taken en werkzaamheden die het doel bevordert, zoals het na overleg met de transportsector adviseren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het onderhouden van internationale netwerken;
 • Het leiden van een elektronisch register.

Vind hier je boekhouder

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.