Wat zijn de lijkbezorgingsrechten?

Tarieven

De gemeente mag de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten vrij kiezen, maar moet verzekeren dat ze niet meer dan 100% van de kosten verhaalt. Bij gebrek aan expliciete heffingsmaatstaf in de Gemeentewet (Artikel 229) zijn er meerdere mogelijkheden.

Zo kan de gemeente ervoor kiezen om een vast bedrag aan te rekenen per begrafenis. Hierbij dekt het bedrag het totale kostenplaatje, inclusief de bekisting, de aanleg van het graf, de grafbedekking (beplanting), etc. Men kan ook opteren voor verschillende tarieven en zo de begrafeniskosten scheiden van de verscheidene gemeentediensten.

De gemeente kan de rechten verlenen voor verschillende periodes, bijvoorbeeld voor 10, 20 of 30 jaar, met eventueel een optie op verlenging na afloop.

Witte bloesems

Tarieven zijn ook sterk afhankelijk van de plaatselijke voorzieningen (o.a. de beschikbare hoeveelheid ruimte) en grondprijzen. Gaat het om een historische begraafplaats in een rustige omgeving? Dan zal een tombe op die plek duurder zijn dan een graf op een moderner kerkhof in een dichtbevolkte, verstedelijkte buurt zonder groen.

Om zo efficiënt mogelijk te zijn, kan men soms meerdere kisten boven elkaar plaatsen in een graf. Bijgevolg zijn familiegraven veel duurder, omdat daar iedereen naast elkaar ligt en de ruimte dus minder goed wordt benut.

Om de kosten in kaart te brengen, moet de gemeente rekening houden met de uitgaven voor begrafenissen of crematies, de registratie van de overledene, het onderhoud van de begraafplaats, etc. Welke activiteiten moet de gemeente juist uitvoeren voor de lijkbezorging, tussen het moment van aanvraag en het moment van begrafenis of crematie? En welke infrastructuur of faciliteiten moet men hiervoor gebruiken? Alles moet passen binnen het kader opgelegd in de Wet op de lijkbezorging.

Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen voor de lijkbezorgingsrechten.

Vind hier je boekhouder

Verwante termen

Leges, reinigingsheffingen, staangeld

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kun je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.