Wat is een forfaitair tarief?

Wanneer gebruikt men forfaitaire tarieven?

In het Nederlandse belastingstelsel komen forfaitaire tarieven voor wanneer het bepalen van de werkelijke waarde onpraktisch is.

Vind hier jouw boekhouder

Voorbeeld: het eigenwoningforfait

Zo is het bijv. moeilijk om te schatten hoeveel men iemand kan belasten op het feit dat hij of zij een eigen onderkomen heeft. Daarom becijfert men voor die belasting een forfaitair tarief: het eigenwoningforfait.

Berekening

Voor het eigenwoningforfait berekent men een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van het hoofdverblijf. Voor woningen met een waarde tussen €75.000 en €1.130.000 geldt bijv. een forfait van 0,45% (2022).

Dat bedrag geef je aan in jouw aangifte voor de inkomstenbelasting – het verwijst namelijk naar de “inkomsten” die jouw woning je opleveren.

Voorbeeld: de toeristenbelasting

Een vergelijkbare procedure kan voorkomen bij de toeristenbelasting. Gemeentebesturen mogen vrij kiezen op welke manier ze de toeristenbelasting heffen en berekenen. Ze kunnen bijv. een vast bedrag vragen per persoon of een percentage van de overnachtingsprijs. Eventueel kan men diverse prijscategorieën hanteren naargelang de aard van de verblijfplaats, zodat bezoekers minder toeristenbelasting betalen voor bijv. een jeugdherberg dan voor een vijfsterrenhotel.

Ook forfaitaire tarieven zijn mogelijk. Daarbij baseert de gemeente de kosten van de overnachting op het geschatte prijskaartje van het gemiddelde vakantieverblijf. Men kan rekening houden met verschillende factoren, zoals de grootte van een standplaats (bijv. op een camping of in een haven), een vastgesteld aantal overnachtende personen, een bepaald aantal nachten op basis van bijv. de gemiddelde bezetting, etc.

Verwante termen

Toeristenbelasting

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiële of juridische aangelegenheden - daarvoor kan je beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat je precies zoekt, en wij sturen je zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in jouw buurt.