CVI Finance & Control
Ageras rating star
4.57 / 5 stars 4 reviews
CVI Finance & Control
Ageras rating star
4.57 / 5 stars 4 reviews

Informatie

Missie:

Het bieden van optimale dienstverlening met alle beschikbare expertise onder één dak!

Visie:

Dat verschillende professionals werken onder één naam, waardoor diverse dienstverleningen kunnen worden aangeboden en het bedrijf zo veel mogelijk ondernemers van dienst kan zijn.

Kernwaarden:

Analytisch
Binnen CVI is het belangrijk om analytisch te zijn. Dit komt omdat de verschillende vormen van dienstverlening voornamelijk gericht zijn op het verzamelen van informatie en verbanden die daarin gelegd dienen te worden. Dit wordt gerealiseerd door kritisch om te gaan met bepaalde problemen, die vanuit diverse invalshoeken bekeken dienen te worden, zodat op basis van vastgestelde feiten adequate oplossingen kunnen worden opgesteld.

Betrokken

Als bedrijf is CVI betrokken met de klant. Dit uit zich door in te staan voor de belangen die klant heeft en proactief en breed mee te denken met de uitdagingen waar de klant voor staat. Dit doet CVI door niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook naar de interne en externe uitdagingen waar de klant mee te maken heeft. Dit wordt bewerkstelligd door alle expertise te benutten waar CVI de beschikking over heeft.

Door de ondernemer op lange termijn zakelijk en privé te ondersteunen, wil CVI een bijdrage leveren aan het ontlasten en ontzorgen van de klant. Dit doet CVI door een passende vorm van dienstverlening aan te bieden, die de continuïteit van de onderneming(en) waarborgt.

Betrouwbaar

De kernkwaliteit betrouwbaar dient als belangrijkste basisprincipe voor CVI. Dit uit zich in het feit dat CVI de beste adviezen aan de klant wil geven, door het leveren van kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening en maatwerk, waarin de behoeften van de klant als uitgangspunt dienen.

Daarnaast speelt integriteit een belangrijke rol. Dit wordt bewerkstelligd door het verlenen van een betrouwbare dienstverlening waarin discreet wordt omgegaan met bedrijfsgegevens van de klant, door bedrijfsgegevens niet met derden te delen en in veilige gegevensdragers op te slaan.

Creatief
CVI staat naast controlling ook voor creatief. Dit uit zich in de vorm van originele ideeën en oplossingen die de bestaande werkwijzen binnen een dienstverlening kunnen verbeteren of vervangen. Zo kan de klant optimaal profiteren van de dienstverlening die het bedrijf biedt.

Toekomstgericht

Bij CVI is het belangrijk om vooruit te kijken. Dit kan gerealiseerd worden door verschillende (toekomstige) trends op de markt te vertalen naar verandering en verbetering van het bedrijfsproces. Dit wordt bewerkstelligd tijdens het uitvoeren van de dienstverlening bij de klant, waarbij kritisch wordt gekeken naar de bestaande bedrijfsprocessen en op welke manier deze processen geoptimaliseerd kunnen worden.Nederlands , English , العربية
Uitstekend
Boekhouder

Over het bedrijf

Citaat

CVI Finance & Control is meer dan alleen cijfers!

Waarom kiezen klanten voor u?

De klanten kiezen voor CVI Finance & Control vanwege de optimale dienstverlening. Daarnaast is er direct contact met de eigenaar en oprichter van het bedrijf. Daarnaast ziet CVI Finance & Control elke klant als gelijkwaardig. Dit houdt in dat een startende en/of huidige ondernemer, klein of groot bedrijf gelijk behandeld worden. Wij trekken geen grote bedrijven voor de kleine klanten. Wij zijn altijd bereikbaar en nemen alle werk serieus!

Wat doet u om een fantastische klantenervaring te verzorgen?

Optimale dienstverlening en bereikbaar zijn voor de klant. Daarnaast zijn wij transparant in ons werk. Transparantie wordt bewerkstelligd door het werk, indien nodig, bij aanwezigheid van de klant te verrichten, duidelijke uitleg over wat voor werk wij voor de klant hebben verricht en waarom het werk zo is verricht, zodat de klant met een gerust gevoel verder kan ondernemen. Daarnaast zijn wij oplossingsgericht.

Hoe kunt u bedrijven helpen zich te ontwikkelen?

Door bedrijfseconomisch inzicht te verschaffen in de cijfermatige gegevens en de klant bewust te laten worden van het verhaal achter de cijfers. Dit doet het bedrijf door de cijfermatige en bedrijfsprocessen te analyseren en verbetervoorstellen op te stellen om het bedrijf naar een hoger niveau te brengen, met meer winst als gevolg. Dit wordt o.a. bewerkstelligd door meer (potentiële) opbrengsten te genereren tegen minimale kosten.

Certificaten

Administrateur

Diensten

Verzorgen financiële administratie
Verzorgen van de jaarrekening
Bedrijfsadvies
Bedrijf opstarten
Verzorgen facturering
Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
Belastingadvies
Audits & Assurance
Verzorgen van de BTW aangiften
Verzorgen aangifte inkomstenbelasting

Contactgegevens

Locatie

Beoordeel dit bedrijf

Ageras rating star
4.57 / 5 stars 4 reviews
M A 1 jaar geleden
Goede betrouwbare bedrijfseconoom!

Ontvang 3 offertes

Ontvang kosteloos 3 offertes van de beste specialisten

Schrijf een beoordeling voor dit bedrijf