Audit Combinate Halsteren
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Audit Combinate Halsteren
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Informatie

Met een team van specialisten richt Audit Combinate zich op het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controleopdrachten en aanverwante diensten.

Audit biedt zekerheid
De jaarrekening speelt een sleutelrol in de financiële verslaglegging en een audit biedt zekerheid over de getrouwheid ervan. Met de jaarrekening leggen organisaties verantwoording af over het afgelopen boekjaar. Betrokken partijen, zoals banken, aandeelhouders, subsidieverstrekkers en potentiële klanten krijgen middels de jaarrekening inzicht in de prestaties. Uiteraard moeten zij de weergegeven cijfers en toelichtingen kunnen vertrouwen. Een controleverklaring bij de jaarrekening door een onafhankelijke accountant biedt deze zekerheid.

Wettelijke en verplichte controles
Om het maatschappelijk economisch verkeer te beschermen, zijn bedrijven vanaf een bepaalde grootte wettelijk verplicht om een controle/audit te laten uitvoeren. Vrijwillige controles geven bedrijven een sterkere positie, omdat de verklaring een bepaalde mate van zekerheid biedt.

Wettelijke controle jaarrekening
Vanaf een bepaalde grootte zijn ondernemingen wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren door een accountantsorganisatie met de daarvoor vereiste vergunning. Maar wanneer bent u wettelijk verplicht? Uw onderneming is controleplichtig indien gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie gestelde criteria wordt voldaan.

De huidige criteria zijn:

Balanstotaal groter dan ≤ € 6 miljoen.
Netto-omzet groter dan ≤ € 12 miljoen.
Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.
Een wettelijke controle van de jaarrekening mag uitsluitend uitgevoerd worden door een accountantsorganisatie die beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hiermee waarborgt de AFM de kwaliteit en betrouwbaarheid van de audits. De accountantsorganisatie van uw keuze voert de audit bij u op kantoor uit.

Vrijwillige controle jaarrekening
Vrijwillige controle geeft zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening. Hiermee staat u sterker in de verantwoording naar het maatschappelijk verkeer. Zo'n vrijwillige audit kan een grote meerwaarde hebben. Er zijn verschillende redenen:

Directie wil laten zien dat de onderneming 'in control' is. De controle kan ook een vereiste zijn vanuit de Raad van Commissarissen of externe aandeelhouders.
Het kan een toegevoegde waarde bieden bij de aanvraag van een lening of subsidieregeling óf bij de verkoop van uw bedrijf.


Meer info
Bent u als accountantskantoor met of zonder AFM vergunning geïnteresseerd en wilt u meer informatie over de controle dienstverlening? Neem dan zeker contact met ons op.
Accountantskantoor

Certificaten

NOAB Boekhouder
Administrateur
Register Belastingadviseur (RB)
Accountant-Administratieconsulent (AA)
AFM-vergunninghouder
Registeraccountant (RA)
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA gecertificeerd)

Diensten

Verzorgen financiële administratie
Verzorgen van de jaarrekening
Bedrijfsadvies
Bedrijf opstarten
Audits & Assurance
Belastingadvies
Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
Verzorgen facturering
Verzorgen van de BTW aangiften
Verzorgen aangifte inkomstenbelasting

Locatie

Ontvang 3 offertes

Ontvang kosteloos 3 offertes van de beste specialisten

Schrijf een beoordeling voor dit bedrijf