Een accountant nodig? Ageras koppelt bedrijven en particulieren aan geschikte en betrouwbare accountants. Wij besteden veel aandacht aan de behoeftes van de klant om deze te kunnen koppelen aan de kwalificaties en capaciteiten van de accountants met wie er wordt samengewerkt. Zo streven wij ernaar transparantie te creëren in de financiële sector. Bij Ageras geloven wij dat duidelijkheid op de markt in het voordeel is van zowel de klanten als de bedrijven. Ageras heeft ondertussen al meer dan 60.000 mensen geholpen een professional voor hun opdracht te vinden.

Een accountant in het kort

Een accountant is een vertrouwenspersoon en financieel adviseur. Een accountant is een beschermde titel, waarbij de titel beschermd wordt door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De NBA registreert alle accountants en controleert regelmatig of deze nog aan de gestelde eisen voldoen. Het is om die reden niet mogelijk dat iemand zichzelf tot accountant benoemt.

AA accountant en RA accountant

Er zijn twee accountantstitels in Nederland. Een AA accountant is ook wel bekend als Accountant-Administratieconsulent. Een AA accountant heeft een Hbo-opleiding gevolgd voor hij zich als accountant mag registeren. De AA accountant werkt meestal als adviseur en is vaak werkzaam voor kleine tot middelgrote bedrijven.
Een RA accountant, ofwel registeraccountant, volgt meestal een universitaire opleiding. De registeraccountant verricht controles en is vaak werkzaam voor grote bedrijven. 
Beide titels kunnen jaarrekeningen en andere rapporten controleren en accountantsverklaringen af te geven. Doorgaans zijn controlerende accountants RA accountants, hoewel de AA accountant ook een controlevergunning kan aanvragen.

De werkzaamheden van een accountant

Een accountant houdt over het algemeen de status van een bedrijf in de gaten en controleert of de jaarrekening een goede representatie van het bedrijf is.

Afhankelijk van de specialisatie van de accountant kunnen de werkzaamheden van een accountant onder andere bestaan uit: de boekhouding doen, het opstellen en/of controleren van een jaarrekening, loonuitbetaling aan werknemers, belastingadvies geven, of hulp bieden bij het verkopen of opzetten van een bedrijfsvorm.

In Nederland werken sommige accountants zelfstandig of zijn soms aangesloten bij accountantskantoren, dit zijn openbare ofwel, externe accountants. MKB accountants zijn openbare accountants die veelal kleine tot middelgrote bedrijven als klant hebben en deze financieel advies bieden en hulp verlenen. Het kan ook zijn dat een accountant binnen één bedrijf werkt als interne accountant. Overheidsaccountants werken op de financiële afdeling bij een ministerie of een gemeente.

Een forensisch accountant specialiseert zich in (belasting)fraude en kan werkzaam zijn voor de politie of grote accountantskantoren.

Het verschil tussen boekhouders en accountants

Een accountant en boekhouder kunnen beiden uw administratie nakijken en uw inkomsten en uitgaven bijhouden. Het grootste verschil tussen de twee is echter dat de boekhouder zonder accountantstitel niet bevoegd is om een accountantsverklaring af te geven.

Een goede accountant is goud waard

Voor ondernemers

U bent verplicht een accountant in te schakelen wanneer u een bedrijf heeft dat twee opeenvolgende boekjaren voldoet aan ten minste twee van de volgende eisen:

  • Een netto-omzet van meer dan 12 miljoen euro per jaar
  • Een balanstotaal dat groter is dan 6 miljoen euro
  • Meer dan 50 full time werknemers in dienst over het boekjaar

Indien uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet bent u verplicht om de wettelijke controle van uw jaarrekening door een accountant te laten uitvoeren. Soms is het ook mogelijk dat er sprake is van eventuele vrijstelling van de controleplicht. Lees meer over deze regel in het wetartikel op overheid.nl.

Verder kunt u ook een accountant inschakelen om uw omzetbelasting bij de belastingdienst aan te geven door deze te voorzien van uw inkomende en uitgaande facturen. Accountants zijn gebonden aan een beroepscode die u verzekert van de betrouwbaarheid en professionele instelling van uw accountant. Met de expertise van een accountant verzekert men zich er van de meest gunstige oplossingen te vinden en de financiële kant van het bedrijf gezond te houden.

Wanneer u bijvoorbeeld uw bedrijf wilt uitbreiden en zelf geen tijd meer hebt om u bezig te houden met de financiële zaken is het een goed idee om de boekhouding uit te besteden. Zo kunt u zich volledig richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Een andere reden waarom men zou kunnen kiezen voor een accountant is vanwege de extra kennis van fiscale en juridische regelgeving die een accountant met zich mee brengt. Het is belangrijk om uw administratie op orde te hebben. Een foutieve jaarrekening kan namelijk kostbare gevolgen hebben, iets dat voorkomen kan worden met professionele hulp. Ook om boetes van de belastingdienst te voorkomen is het belangrijk om de belastingzaken goed geregeld te hebben. Accountants zijn altijd op de hoogte van de laatste veranderingen in de regelgeving omdat zij zich voortdurend moeten bijscholen om hun kennis actueel te houden.

Voor particulieren

Een accountant kan ook particulieren bijstaan met de belastingaangifte of –teruggave van de inkomstenbelasting en kan fiscaal-juridisch advies bieden.

De prijs van een accountant

De prijs voor de diensten van een accountant kan per accountant verschillen. De prijs kan verschillen omdat accountants bijvoorbeeld de tarieven per uur, per opdracht berekenen, of een vast bedrag per maand of jaar vragen. Omdat de markt bestaat uit accountantskantoren met verschillende tarieven en vakgebieden vindt Ageras het essentieel om meer transparantie op de markt te creëren.

Verder is het bij het kiezen van een nieuwe accountant altijd raadzaam om meerdere factoren in gedachten te houden behalve alleen de prijs van de diensten. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat u het goed kunt vinden met uw accountant, en dat diegene met wie u samenwerkt de juiste ervaring en kwalificaties heeft voor uw opdracht. Daarnaast kunnen factoren als afstand en referenties misschien ook van belang zijn voor u.

Ageras kan u helpen een accountant te vinden

Een accountant met een accountantstitel van het NBA kan dus zowel hulp bieden met het bijhouden van uw financiële administratie als er een controle over uit voeren. Bovendien kan een accountant zowel particulieren als ondernemers assisteren. Bedrijven en personen die van een accountant gebruik willen maken kunnen bij Ageras terecht om zich aan een accountant te laten koppelen.

Ageras helpt particulieren en ondernemers met het vinden van een geschikte accountant door zich te verdiepen in de specifieke opdracht van de klant en deze te koppelen aan een accountant met de benodigde vaardigheden. Indien u met een accountant in contact wenst te komen kan Ageras u van dienst zijn. Door u gratis aan 3 competente accountants te laten koppelen vergroot u de kans dat u de best passende accountant vindt om een langdurige werkrelatie mee op te bouwen.

De visie van Ageras is om een transparante markt te creëren voor financiële diensten – in het voordeel van de consument, de professionals en sector in zijn geheel.