Audit

Een audit is een gespecialiseerde controle waarbij de uitvoerders of auditors een bedrijf systematisch onderzoeken met betrekking tot - afhankelijk van de focus - interne processen, financiële verslagen, IT-omgeving,... en de bijbehorende risico’s.

Nadien vatten de auditors hun vaststellingen en mogelijke vastgestelde dreigingen samen in een rapport en voorzien ze die elementen van verdere toelichting en suggesties. Op die manier kan de raad van bestuur via gerichte procedures de kwaliteit van de organisatie verbeteren.

Het doelwit van de audit kan verschillen. De auditor kan focussen op operationele zaken (process audit), de IT-omgeving van een bedrijf (Electronic Data Processing audit of EDP audit), de financiële verslagen (accountantscontrole), etc.

Bij een accountantscontrole gaat de auditor (vaak een RA-accountant) na of de jaarrekening overeenstemt met de werkelijke financiële situatie van een bedrijf. Na afloop geeft hij of zij een accountantsverklaring af. Er zijn drie soorten: een samenstellingsverklaring, een beoordelingsverklaring en een controleverklaring. Daarnaast controleert een accountant ook andere financiële verslagen zoals subsidieafrekeningen.

Interne en externe auditors

Interne auditors zijn in dienst van de onderneming waarvoor ze audits uitvoeren. Zij controleren niet alleen bedrijfsinterne processen, maar ook de werkomstandigheden, de algemene veiligheid en of het bedrijf in kwestie de milieuvoorschriften naleeft. Voor overheidsinstellingen en andere grote bedrijven is het vaak wettelijk verplicht om een interne auditor aan boord te hebben.

Een onderneming kan er ook voor kiezen om een onafhankelijke externe auditor in te huren.

Vind hier de auditor die bij u past